Prof. dr. Marco Mostert is als hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis verbonden aan de afdeling Middeleeuwse Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Hij leidde het Pionier Project Verschriftelijking (1996-2000). Zijn onderzoek ligt op het gebied van de geschiedenis van de sociale communicatie in de Middeleeuwen, met nadruk op de relaties tussen niet verbale, orale en schriftelijke vormen van communicatie.

Hij houdt zich niet alleen bezig met zaken intellectuelen in de vroege Middeleeuwen, de geschiedenis van de (middeleeuwse) bibliotheken en de handschriftelijke overlevering van de middeleeuwse (Latijnse) teksten.

Hij is ook geïnteresserd in het gebruik dat buiten de religieuze en intellectuele elites gemaakt werd van de verschillende vormen van communicatie. Hoe werd, bijvoorbeeld, het schrift gebruikt door stadsbewoners? Door mensen op het platteland? En door mensen in de marge van de samenleving?

In het onderzoek naar de marges van de middeleeuwse samenleving blijkt steeds weer dat vormen van communicatie werden gebruikt om mensen in- dan wel uit te sluiten. De problemen die daardoor ontstonden, vertonen vaak overeenkomsten met problemen die ook in de hedendaagse samenleving spelen. Hoe ging men om met nieuwkomers? Met migranten? Met vertegenwoordigers van andere culturen en religies? En welke rol speelden taal en schrift daarin? Dat zijn vragen die tegenwoordig nog steeds spelen, en waarop nog steeds geen afdoende antwoorden gevonden zijn.

Zie ook de website Medieval Literacy Platform.


Marco Mostert, In de marge van de beschaving: De geschiedenis van Nederland, 0-1100 (Amsterdam, Bert Bakker, 2009), 264 pp. ISBN 9789035127746

Marco Mostert, A Bibliography of Works on Medieval Communication (Turnhout, Brepols publishers, 2012), xiv+658 pp. ISBN 9782503544779.
Leeropdracht
Middeleeuwse Geschiedenis
Oratiedatum
01-03-2010