Het onderzoek van dr. Marlies Maes richt zich op eenzaamheid onder jongeren. Met haar onderzoek wil Marlies begrijpen waarom sommige jongeren zich eenzaam voelen en blijven voelen, terwijl dit voor andere jongeren niet zo is. Ook probeert ze beter in kaart te brengen wat eenzaamheid nu precies is en hoe we dit het beste kunnen meten. Via het MASLO project (a Meta-Analytic Study on Loneliness) brengt Marlies bovendien diverse onderzoeksbevindingen over eenzaamheid samen om zo het grotere plaatje te kunnen laten zien.

Klik hier om meer te lezen over het onderzoek van Marlies.