Profiel

Dr. Menno Lievers is lecturer in philosophy. He teaches courses in the philosophy of language, the philosophy of mind and metaphysics. In 1997 he obtained his D. Phil. at the University of Oxford on a thesis entitled Knowledge of Meaning.

Since 1991 he writes reviews for a Dutch newspaper (NRC-Handelsblad). He is one of the editors of De Revisor, a magazine devoted to Dutch literature. In 2003 he published Dat is waar ('That is true'), an informal introduction to philosophical problems for children.

Theoretical Philosophy

Gegenereerd op 2018-01-22 09:31:36
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Lievers, M. (01-04-2016). Verwarring alom over mentale toestanden - Book review van Markus Gabriel, Waarom we vrij zijn als we denken. NRC Handelsblad
  2016 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (24-06-2016). De zielenreiniging der dichters - Welke rol spelen schrijvers in het maatschappelijk debat? En wat betekent het als hun teksten alleen politiek geïnterpreteerd worden. Twee studies naar de betekenis van literaire tijdschriften laten het zien.. NRC Handelsblad
Lievers, M. (22-12-2016). Heb uw vijand lief. NRC (1 p.).
Lievers, M. (23-09-2016). Nee koning, niet u, maar God is koning - Een biografie, een hertaling, een toneelstuk. Ze geven inzicht in zowel het leven van een van de grootste humanisten uit de geschiedenis, als in zijn magnum opus, het 500 jaar oude, nog altijd actuele Utopia.. NRC Handelsblad (1 p.).
Lievers, M. (26-01-2016). Nepliberaal. NRC Handelsblad (1 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (2011). Grossieren en managen in de prestatie-pil. NRC Handelsblad
Lievers, M. (04-06-2011). Stephen Hawking zet filosofen aan tot filosoferen over zichzelf. NRC Handelsblad, (pp. W02) (1 p.).
Lievers, M. (2011). Waarnemen is nog geen denken - Filosoof Tyler Burge strijdt tegen het reductionisme van neurowetenschappers als Lamme en Swaab. NRC Handelsblad, (pp. B02) (1 p.).
  2011 - Overige resultaten
M. Lievers (25-11-2011) De uitdaging van asemische poëzie
  2010 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (2010). Geen taalbegrip zonder gebaren 'Fenomenologie van de waarneming' van filosoof Merleau-Ponty beleeft een renaissance. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2010). Kan de psychologie niet beter gewoon verdwijnen?. NRC Handelsblad, (pp. B10) (1 p.).
Lievers, M. (2010). Nieuwe Kieswet moet een PVV voorkomen. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2010). Sommige filosofen zouden schrijver moeten worden. NRC Handelsblad
  2009 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2009). Daniil Charms en de autonomie van literatuur. De revisor
Lievers, M. (2009). Het linguïstisch idealisme van Jacob Groot. Over Billy Doper van Jacob Groot. De revisor
  2009 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (11-04-2009). Filosofie is geen strenge wetenschap meer maar een themafeest voor tv-shows en dagtrips. NRC Handelsblad (1 p.).
Lievers, M. (2009). Tussen bedoeling en daad Filosofie Filosoof Scanlon over gemeenschap en verzoening. NRC Handelsblad
  2008 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2008). Boekbespreking Jos Joosten, Misbaar. Hoe literatuur literatuur wordt. De revisor
Lievers, M. (2008). Literaire non-fictie: een probleem. De revisor
Lievers, M. (2008). Tijd om goed te formuleren. Een interview met Frits van Oostrom. De revisor
  2008 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (22-12-2008). Bachelor-mastersysteem is uitgelopen op een grote flop Niemand beschouwt bachelorgraad als volwaardig. En terecht. NRC Handelsblad, (pp. 07-07) (1 p.).
Lievers, M. (2008). De moraal valt niet te berekenen. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2008). De natuur, de mens en de verzekeraar Embryoselectie Op zoek naar de grenzen van genetisch knutselen. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2008). Dit is geklets. En hoe! Timothy Williamson: filosofie gaat over denken, niet over taal. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2008). Fatsoen afdwingen is niet aan de rechtbank. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2008). U geloven wij niet, mevrouw Filosofe Miranda Fricker verkent de morele dimensies van kennisoverdracht 2008 Lucia de B. NRC Handelsblad
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Lievers, M. (2007). COMMENTS ON HANS KAMP & MARTIN STOKHOF, ‘INFORMATION IN NATURAL LANGUAGE’, to appear in Pieter Adriaans & Johan van Benthem, eds., Handbook of the Philosophy of Information.. Amsterdam: Elsevier.
Lievers, M. (2007). Niet de voet, maar de mens. NRC Handelsblad, (pp. 51-51) (1 p.).
Lievers, M. (2007). Veiligheid boven zieleheil. De actualiteit van de ideeen over tolerantie van John Locke (1632-1704). NRC Handelsblad, (pp. 30) (1 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2007). Het oprechte verhaal. Van Maanen en de ethiek van het vertellen. De revisor, 33 (no. 2/3), (pp. 60-69) (10 p.).
Lievers, M. (2007). Op zoek naar zichzelf. Over 'Dis' van Marcel Möring. De revisor, 33 (6), (pp. 73-81) (9 p.).
Lievers, M. (2007). 'Under the Net', Iris Murdoch en het surrealisme. De revisor, 33 (5), (pp. 76-85) (10 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (2007). Misbruik moet gestraft. Een weerbarstige aanklacht van het filosofische buitenbeentje Th.C.W.Oudemans. NRC Handelsblad, (pp. B02-B02) (1 p.).
  2007 - Overige resultaten
M. Lievers (14-04-2007) Dat is waar - Ervaringen met filosofie voor kinderen
M. Lievers (26-04-2007) From anti-realism to naïve realism
M. Lievers (21-11-2007) Graduate Conference on the work of prof. Ruth Garrett Millikan
M. Lievers (19-11-2007) Public Interview with prof. Ruth Garrett Millikan
  2006 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2006). Dit is een goed boek. Over smaak valt te twisten. De revisor, 32 (1/2), (pp. 35-41) (7 p.).
  2006 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (01-12-2006). Alleen de hond bleef aan zijn zijde. NRC Handelsblad
Lievers, M. (16-02-2006). De filosoof van de gewone taal. NRC Handelsblad
Lievers, M. (28-04-2006). Eerst komt de vrede. NRC Handelsblad
Lievers, M. (01-09-2006). Ik ben nurks, dus ik besta. NRC Handelsblad
Lievers, M. (15-04-2006). Is dit dan de waarheid?. NRC Handelsblad
Lievers, M. (21-02-2006). Wetshandhaving hoort bij tolerantie. NRC Handelsblad
  2006 - Overige resultaten
M. Lievers (13-11-2006) 'Dat is waar' - lezing over filosofie voor kinderen
M. Lievers (15-06-2006) 'Dat is waar' - lezing over filosofie voor kinderen
M. Lievers (26-04-2006) Mens-Machine: toelichting bij door mij geschreven eindexamencahier
M. Lievers (12-12-2006) Tolerantie
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Lievers, M. (2005). Bookreview Frege and his Epigones. A Historical Study of the Role of Sense in Gottlob Frege's Theory of Sense and Reference. Theoria, LXXI, (pp. 374-380) (7 p.).
Lievers, M. (2005). The Structure of Thoughts. In M. Werning, E. Machery & G. Schurz (Eds.), The Compositionality of Meaning and Content. Volume I: Foundational Issues (pp. 169-188) (20 p.). Heusenstamm: Ontos Verlag.
  2005 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2005). Revisie: over Bezorgde Ouders van Gerard Reve. De revisor, 32 (2), (pp. 59-64) (6 p.).
Lievers, M. (2005). Taal en de plaats van Moedwil en Misverstand. Over W.F. Hermans en Wittgenstein. De revisor, 32 (5), (pp. 21-33) (13 p.).
Lievers, M. (2005). Vertaling van Walt Whitman, "Voorwoord bij de eerste druk van Leaves of Grass". De revisor, 32 (3-4), (pp. 5-21) (17 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (2005). "Medische ethiek ontbeert filosofische verdieping". NRC Handelsblad
Lievers, M. (08-04-2005). "Verdwijnen in een voetnoot", bespreking van Marek van der Jagt: Otto Weiniger of bestaat de jood? Stichting Maand van de Filosofie. NRC Handelsblad
Lievers, M. (17-03-2005). De wereld zit vol met luie pretstudenten. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2005). Nooit meer zwijgen. Drie nieuwe boeken over Ludwig Wittgenstein. NRC Handelsblad
Lievers, M. (2005). Nooit meer zwijgen. Drie nieuwe boeken over Ludwig Wittgenstein. NRC Handelsblad
Lievers, M. (29-01-2005). Waardeloze wijsheid, wetenschapsfilosofen moeten zich specialiseren. NRC Handelsblad
  2005 - Overige resultaten
M. Lievers (09-12-2005) Commentaar op professor Susan Hurley, "Varieties of Externalism"
M. Lievers (09-12-2005) Het vallen van Daniil Charms
M. Lievers (27-05-2005) Identity and Conceptualist Realism
M. Lievers (06-12-2005) Neurophilosophy
M. Lievers (31-08-2005) Substance and Conceptualist Realism
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Lievers, M. (2004). Essay Review. Philosophia Mathematica, 12, (pp. 176-186) (11 p.).
  2003 - Overige resultaten
M. Lievers (15-04-2003) Nederangst: waarden en normen de remedie?
  2002 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (12-04-2002). "Ik spreek dus ik denk, en vice versa". Bespreking van Donald Davidson "Subjective, Intersubjective, Objective". NRC Handelsblad
Lievers, M. (2002). De Verleiding van de waarheid. De revisor, (pp. 118-122) (5 p.).
Lievers, M. (26-10-2002). John Rawls (1921-2002). Filosoof van de rechtvaardigheid. NRC Handelsblad
Lievers, M. (29-04-2002). 'Maand van de filosofie' schiet doel voorbij. NRC Handelsblad
Lievers, M. (05-07-2002). 'Niet denken in de ruimte', bespreking van O. Duintjer, "Onuitputtelijk is de waarheid". NRC Handelsblad
Lievers, M. (10-06-2002). Promotie is belediging voor Mulisch. NRC Handelsblad
Lievers, M. (10-06-2002). Weten hoe het zit. Meesterwerk van Bernard Williams over waarachtigheid. NRC Handelsblad
  2001 - Vakpublicaties
Lievers, M. (2001). '221 B Bakerstreet'. De revisor, 28 (2), (pp. 39-47) (8 p.).
  2001 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (12-05-2001). Bespreking van J.P.Guépin, Niets is precies. Vrij Nederland, (pp. 66) (1 p.).
Lievers, M. (01-03-2001). Bespreking van René Descartes en Elisabeth van de Palts, Briefwisseling. NRC Handelsblad
Lievers, M. (06-12-2001). 'Cultuur van dominees en gedogen. Filosofie in Nederland'. NRC Handelsblad, (pp. 33) (1 p.).
Lievers, M. (06-01-2001). 'Filosofie is geen aparte activiteit. Het belang van Willard van Orman Quine'. NRC Handelsblad, (pp. 47) (1 p.).
Lievers, M. (27-07-2001). 'Gelijkheid is de hoogste deugd. Twee filosofen over botsende idealen'. Bespreking van Ronald Dworkin, Sovereign Virtue, en G.A.Cohen, If you're an egalitarian, how come you're so riche?. NRC Handelsblad, (pp. 27) (1 p.).
Lievers, M. (16-03-2001). 'Mathematicus, moralist, monster. Bertrand Russell (1871-1970). NRC Handelsblad, (pp. 32) (1 p.).
Lievers, M. (14-09-2001). 'Natuurlijk bestaat het goed. Philippa Foots traditionele vernieuwing van de ethiek'. Bespreking van Philippa Foot, Natural Goodness'. NRC Handelsblad, (pp. 36) (1 p.).
Lievers, M. (19-10-2001). 'Nooit zichzelf verloren', bespreking van P.J. Conradi, Iris Murdoch A Life. NRC Handelsblad, (pp. 32) (1 p.).
Lievers, M. (18-06-2001). 'Red Spots'. NRC Handelsblad, (pp. 21) (1 p.).
Lievers, M. (06-12-2001). 'Taalstrijd blijft doorgaan. Filosofie in Engeland'. NRC Handelsblad, (pp. 32) (1 p.).
Lievers, M. (28-07-2001). 'Tegen het ambachtsschoolproza', Het weerwoord van De Revisor. Vrij Nederland, (pp. 73) (1 p.).
Lievers, M. (27-04-2001). 'Waarom de winnaar heftig met een pook zwaaide, De confrontatie tussen Wittgenstein en Popper', Bespreking van David Edmonds en John Eidinow, De Vloek van Wittgenstein. Het onbesliste gevecht met Karl Popper en Bert Keizer, Ludwig Wittgenstein. Taal: de dwalende gids. NRC Handelsblad, (pp. 43) (1 p.).
  2000 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (29-09-2000). "De lange afrekening met Descartes" , bespreking van H. Putnam, The Threefold Cord, J.McDowell, Mind, Value & Reality, J.Mc Dowell, Meaning, Knowledge & Reality, en Barry Stroud, The Quest for Reality. NRC Handelsblad, (pp. 34) (1 p.).
Lievers, M. (12-05-2000). "Echt gebeurd, maar niet heus. Literatuur en de waarheid", bespreking van Toef Jaeger en André Kluckhuhn, red., Schrijvende Denkers, en Herman Franke, De ironie van de romantiek. NRC Handelsblad, (pp. 39) (1 p.).
Lievers, M. (01-04-2000). "No pasarán, Bespreking van M.Februari & Marjolijn Drenth, Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek. De revisor, (pp. 38-51) (13 p.). Quoerido, Amsterdam.
Lievers, M. (04-02-2000). "Op zoek naar groepsgevoel. Angelsaksische filosofen over ethiek" bespreking van A.MacJntyre, Dependent Rational Animals, en T.M. Scanlon, What We Owe to Each Other,. NRC Handelsblad, (pp. 35) (1 p.).
Lievers, M. (28-07-2000). "Verlangen naar vleermuisgevoel", bespreking van A. Damasio, The Feeling of What Happens, en Colin McGinn, The Mysterious Flame. NRC Handelsblad, (pp. 28) (1 p.).
Lievers, M. (21-06-2000). "Zeker Lezen: taalfilosofie". Wijsgerig perspectief
  1999 - Populariserende publicaties
Lievers, M. (25-06-1999). "Een filosoof-koning die geen positie kiest", recensie van J.Sperna Weiland, de mens in de filosofie van de twintigste eeuw. NRC Handelsblad, (pp. 37) (1 p.).
  1999 - Overige resultaten
M. Lievers (01-11-1999) "Filosofie Oost-West"
M. Lievers (17-11-1999) "Wittgenstein en betekenis-sceptiscisme"
M. Lievers (23-09-1999) "Wittgenstein"
M. Lievers (09-03-1999) "Wittgenstein: geest en betekenis"
  0 - Overige resultaten
M. Lievers () Burthogge's Conceptualist Realism
M. Lievers () De revisor
M. Lievers () De revisor
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-01-22 09:31:37
Op dit moment verzorgt dr. Menno Lievers de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-01-22 09:31:37
Volledige naam
dr. M. Lievers Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer 1.05
3512 BL  UTRECHT

Janskerkhof 2

Janskerkhof 2
Kamer 1.05
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7969
Gegenereerd op 2018-01-22 09:31:37
Laatst bijgewerkt op 11-12-2014