Prof. dr. Loes Lennarts
m.l.lennarts@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-21 00:19:19


Leeropdracht
Ondernemingsrecht
Benoemingsdatum 01-04-2005
Oratiedatum 07-03-2006
Profiel

Loes Lennarts houdt naast haar leerstoel Ondernemingsrecht in Utrecht de leerstoel Vergelijkend ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (Instituut voor Ondernemingsrecht). Zij is gespecialiseerd in (vergelijkend en internationaal) ondernemingsrecht en insolventierecht. In 1999 is zij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over concernaansprakelijkheid. Loes heeft de Nederlandse regering geadviseerd over de herziening van het kapitaalbeschermingsrecht voor de besloten vennootschap. In 2017 is zij benoemd tot lid van de adviescommissie vennootschapsrecht van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Loes is fellow van Insolad (Vereniging Insolventierecht Advocaten) en als docent Aansprakelijkheden verbonden aan de Grotius/Insolad Specialisatieopleiding. Ze is redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Rechtspraak Ondernemingsrecht. Zij schrijft en spreekt regelmatig over onderwerpen van ondernemingsrecht en insolventierecht, in het bijzonder over vraagstukken van bestuurdersaansprakelijkheid.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Ondernemingsrecht
Insolventierecht
Gegenereerd op 2018-03-21 00:19:19
Alle publicaties
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2017). Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 5, Afdelingen 4-6. In Bart Krans, Carel Stolker & Lodewijk Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (pp. 1408-1526) (119 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Lennarts, M.L. (2017). Heeft de beoogde curator iets te vrezen?. In B. Assink & L. Timmerman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 321-331) (11 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2017 - Artikelen in bundels / proceedings
Lennarts, M.L. (2017). Directors in the Twilight Zone - Kornhaas and 'Beyond' from a Dutch Perspective. In Jennifer Gant (Eds.), Harmonisation of European Insolvency Law - Papers from the INSOL Europe Academic forum Annual Conference Cascais, Portugal, 21-23 September 2016 (pp. 113-132) (20 p.). Nottingham - Paris: InsolEurope.
  2017 - Editorial activity
Lennarts, M.L. (2017) Peer reviewer Rechtspraak Ondernemingsrecht (Journal)
Lennarts, M.L. (2017) Editorial board member Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (Journal) <br/>
Lennarts, M.L. (2017) Editorial board member Tijdschrift voor Insolventierecht (Journal)
  2017 - Invited talk
Lennarts, M.L. (09-11-2017) Invited speaker NACILL Annual Conference Amsterdam (09-11-2017) Bestuurders in de twilight zone - het Nederlandse perspectief
Lennarts, M.L. (31-05-2017) Invited speaker Ucall Conference 2017 Utrecht (19-05-2017 - 20-05-2017) 'Follow the Money' - Responsibility of Banks for Human Rights Impact of MNC's Activities
  2017 - Membership of committee
Lennarts, M.L. (2017) Member Advisory Committee on Company Law Ministry of Justice & Safety (External organisation) Committee advising the government on new legislation in respect of company law
  2016 - Artikelen
Kruisinga, S.A., Senden, L.A.J. & Lennarts, M.L. (24-05-2016). Van symboolwetgeving naar een aanpak die wél werkt - Een rechtsvergelijkende beschouwing over de vraag hoe m/v-diversiteit kan worden gerealiseerd in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Nederlands Juristenblad, 2016 (21), (pp. 1470-1479 ) (10 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2015). De zorgplicht van de moedervennootschap jegens werknemers van de dochter naar Engels recht: 'do cases make bad law'?. In B.F. Assink, K.F. Haak, J.M. de Jongh, M.J. Kroeze & A.J.P. Schild (Eds.), De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (pp. 315-329) (15 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, Loes (2014). Commentaar op art. 50a, 138, 149, 248, 259 en 300a van Boek 2 BW. In M. van Sint Truiden & F. Verstijlen (Eds.),  Insolventierecht (pp. 669-683). Deventer: Kluwer.
Keijzer, ­F.E & Lennarts, Loes (2014). Het civielrechtelijk bestuursverbod: geen medicijn maar een placebo. Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ (pp. 123-155). Zutphen: Paris.
  2014 - Annotaties
Lennarts, Loes (2014). HR 1 november 2013. (4 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
M.L. Lennarts (05-06-2014) Bestuurdersaansprakelijkheid voor het tekort - Verhuizen of verbouwen?
M.L. Lennarts (30-11-2014) Verdediging preadvies Civielrechtelijk bestuursverbod
  2013 - Artikelen
Lennarts, M.L. (2013). Boeven vangen op kosten van de boedel? De curator als hoeder van het algemeen belang? Geen goed plan!. Tijdschrift voor Insolventierecht, 4, (pp. 137-139) (3 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2013). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 2. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (pp. 1327-1445) (119 p.). Deventer: Kluwer.
Lennarts, M.L. (2013). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 2. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (pp. 791-860) (70 p.). Deventer: Kluwer.
Lennarts, M.L. (2013). Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boek 2. Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (pp. 1070-1207) (138 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Voordrachten / lezingen
M.L. Lennarts (14-06-2013) Aansprakelijkheid van bestuur en toezichthouders bij stichtingen
M.L. Lennarts (06-11-2013) Dagvoorzitter en (mede)organisatie
M.L. Lennarts (24-05-2013) Legal Issues Relating to the Governance of Groups in the Netherlands
  2012 - Artikelen
Lennarts, M.L. & de Valk, S.N. (2012). Aansprakelijkheidsclaims van beleggers tegen leidinggevenden van beursvennootschappen wegens overtreding van de WFT: een nieuwe trend?. Ars aequi, 10, (pp. 730-734) (5 p.).
Lennarts, M.L. (2012). Het nieuwe art. 2:216 BW: de goedkeuringsbevoegdheid van het bestuur en het daaraan verbonden aansprakelijkheidsrisico. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, (pp. 179-187) (9 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. & Roest, J (2012). Europees Vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' (pp. 1-59) (59 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Artikelen
Lennarts, M.L. & Meijer, I. (2011). Het wetsvoorstel aanpassing en claw-back bestuurdersbeloning: dempen van de put nadat het kalf verdronken is. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6911, (pp. 1031-1041) (11 p.).
Lennarts, M.L. (2011). Yukos: na meer dan 4 jaar procederen nog geen uitsluitsel over de erkenning van een Russisch faillissementsvonnis…dat moet anders!. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2, (pp. 35-38) (4 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2011). Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen. In M.L. Lennarts, W.J.M. van Veen & D.F.F.M. Zaman (Eds.), De stichting. Kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm (pp. 135-153) (19 p.). Den Haag: SDU.
Lennarts, M.L. (2011). Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6 (art. 2:106-164). In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek, Tekst en Commentaar, (pp. 934-1044) (111 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Boekredactie
Lennarts, M.L., Zaman, D.F.M.M. & van veen, W.J.M. (2011). De stichting. Kritische beschouwingen over de wettelijke regeling voor een veelzijdige rechtsvorm. (214 p.). Den Haag: SDU.
  2011 - Voordrachten / lezingen
M.L. Lennarts (08-12-2011) Verdediging preadvies: “The Review of the EIR – Time to recognise the Ties that Bind Insolvency Law and Company Law?
M.L. Lennarts (14-10-2011) Voordracht: “Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen”
M.L. Lennarts (06-04-2011) Voordracht: “Europeanisering van vennootschapsrecht”
M.L. Lennarts (14-01-2011) Voordracht: “Stakeholders en beloning van bestuurders”
M.L. Lennarts (22-09-2011) Voordracht: “The Dutch Domestic Cross-Border Insolvency Framework (and Why it is Badly in Need of Reform, Illustrated by the Yukos Litigation)”
  2010 - Artikelen
Lennarts, M.L. (2010). EU Corporate Insolvency Law in the Wake of the ECJ's Deko Marty Judgment. European company law, 7 (3), (pp. 107-112) (6 p.).
Lennarts, M.L. (2010). Majority Shareholder Sidelined by the Dutch Business Court: the Inter Access Judgment in the light of art. 1 Protocol 1 ECHR. European company law, 7 (5), (pp. 210-216) (7 p.).
Lennarts, M.L. (2010). Onrechtmatige daadsaansprakelijkheid van de moedervennootschap jegens schuldeisers van haar failliete dochter: een bespreking van enkele belangrijke issues. FIP, 2010 (7), (pp. 188-192) (5 p.).
  2009 - Boeken
Zaman, D.F.M.M., Dorresteijn, A.F.M. & Lennarts, M.L. (2009). The European Private company (SPE). A critical Analysis of the EU Draft Statute. (284 p.). Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2009). Commentaar bij de artikelen 2:107-164 en 2:217-274. Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boeken 1,2,3 en 4 Deventer: Kluwer.
Lennarts, M.L. (2009). Voice Rights of Shareholders. In D.F.M.M. Zaman (Eds.), European Private Company (SPE). A Critical Analysis of the EU Draft Statute (pp. 117-133) (16 p.). Antwerpen/Oxford/Portland: Intersentia.
  2009 - Annotaties
Lennarts, M.L. (11-09-2009). TvI 2010, , (Comsys/ Van den End).
  2008 - Artikelen
Lennarts, M.L. (2008). Company Mobility within the EU, fifty years on - From a non-issue to a hot topic. Utrecht Law Review, 4 (1), (pp. 1-5) (5 p.).
Lennarts, M.L. (2008). De depositogarantieregeling: wie betaalt eigenlijk de rekening?. Tijdschrift voor Insolventierecht, 7 (2008), (pp. 293-294) (2 p.).
Lennarts, M.L. & van Koppert-van Beek, M.S. (2008). Loyalty Dividend and the EC Principle of Equal Treatment of Shareholders. European company law, 4 (2008), (pp. 173-180) (7 p.).
Lennarts, M.L. & Uziahu, O. (2008). Report on the Conference on the EPC. Ondernemingsrecht, 76 (7), (pp. 263-268) (5 p.).
Lennarts, M.L. (2008). Titel 8 van het Voorontwerp Insolventiewet: Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement. Ondernemingsrecht, 13 (2008), (pp. 460-467) (7 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2008). Een wens van Molengraaff vervuld: een eigen regeling voor de bv!. In M.C. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 79-90) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Annotaties
Lennarts, M.L. (19-11-2008). TvI 2009, , (Pannevis en Van Apeldoorn q.q./Air Holland).
  2007 - Artikelen
Lennarts, M.L. (2007). De nieuwe regeling van uitkeringen aan aandeelhouders nader beschouwd. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6731), (pp. 966-975) (9 p.).
Lennarts, M.L. (2007). Directors’ and Shareholders’ Liability as a Means of Protecting Creditors of the BV. EBOR, 2007 (8), (pp. 131-141) (10 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2007). A Dutch View on the Need for Hybrid Legal Forms. Conference proceedings, Modern development of the Law of Non-Incorporated Enterprises, 20-21 October 2007 (pp. 152-163) (12 p.). Bejing: Centre for Commercial Law, Tsinghua University.
Lennarts, M.L. (2007). Boeken 1,2,3 en 4 Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek. Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (pp. 851-941) (91 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Boekbesprekingen
Lennarts, M.L. (2007). Boekbespreking E. M. Lutter. Ondernemingsrecht, 2007, (pp. 851-941) (91 p.).
  2006 - Artikelen
van den Braak, S.M. & Lennarts, M.L. (2006). Voorstellen tot herziening van het Duitse GmbH-recht: het MoMiG. Ondernemingsrecht, 17, (pp. 633-638) (6 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Lennarts, M.L. (2006). European Company Law and Conflicts of Interest. In S.M. Bartman (Eds.), European Company Law in Accelerated Progress (pp. 83-94) (12 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2006 - Inaugurele rede
Lennarts, M.L. (2006). The Twilight Zone (oratie Utrecht). (31 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Artikelen
Lennarts, M.L. (2005). Unternehmensleitung und Interessenkonflikte: Die Wechselbeziehung zwischen Präventivmaßnahmen und Haftung. Der Gesellschafter, (pp. 41-51) (11 p.).
  0 - Voordrachten / lezingen
M.L. Lennarts () Verdediging preadvies
M.L. Lennarts () Verdediging preadvies
M.L. Lennarts () Voordracht
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 00:19:20
Nevenfuncties
  • Lid adviescommissie vennootschapsrecht Ministerie van Justitie & Veiligheid
  • Docent Grotius Academie
  • Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht
  • Redactielid Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht
  • Redactielid Rechtspraak Ondernemingsrecht
Gegenereerd op 2018-03-21 00:19:20
Volledige naam
Prof. dr. M.L. Lennarts Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8232
Gegenereerd op 2018-03-21 00:19:20
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018