Prof. mr. Miriam Kullmann

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
m.kullmann@uu.nl

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2024). Wie controleert de controleur? De rol van de Arbeidsinspectie op Schiphol. Tijdschrift Recht en Arbeid, (4).
Kullmann, M., & Zahn, R. (2024). Discovering the Contributions of Academic Wives to the Development of Labour Law: Liesel Kahn-Freund. Industrial Law Journal. https://doi.org/10.1093/indlaw/dwae011
Kullmann, M. (2024). De tijdelijkheidseis bezien in het licht van de doelstellingen van de Uitzendrichtlijn. In Heroriëntatie op arbeid en sociale bescherming: Liber amicorum voor prof. mr. Frans Pennings (pp. 205-216). Wolters Kluwer.
Kullmann, M. (2024). The ‘Temporariness’ of Temporary Agency Work Assignments. European Labour Law Journal, 15(1), 4-16. https://doi.org/10.1177/20319525241227854
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/437091/kullmann-2024-the-temporariness-of-temporary-agency-work-assignments.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Kullmann, M. (2024). Een heroriëntatie op sociale grondrechten. Tijdschrift Recht en Arbeid, (5).

2023

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2023). Driehoeksrelaties bezien vanuit het Europees recht. In F. Laagland, & J. Kloostra (Eds.), Driehoeksrelaties in het arbeidsrecht (pp. 45-73). Wolters Kluwer.
Kullmann, M., & Oosterveld, L. (2023). De AVG-rechtelijke grenzen aan voorkeursbeleid. Tijdschrift Recht en Arbeid, 17-22.

Vakpublicaties

Kullmann, M. (2023). A little more bite and a little less bark. Tijdschrift Recht en Arbeid, 15(3), 1-2. Article 27.

2022

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2022). Platformisation of Work: An EU Perspective on Introducing a Legal Presumption. European Labour Law Journal, 13(1), 66-80. https://doi.org/10.1177/20319525211063112
Kullmann, M. (2022). De rol van het EU sociaal acquis bij de Europese regulering van Artificiële Intelligentie. Tijdschrift Arbeidsrecht in Context, 2022(2), 40-52. https://denhollander.info/artikel/17213
Kullmann, M. (2022). Broadening the comparator group in the context of discrimination based on disability. European Labour Law Journal. https://doi.org/10.1177/20319525221105101
Gramano, E., & Kullmann, M. (2022). Algorithmic discrimination, the role of GPS, and the limited scope of EU non-discrimination law. In A Research Agenda for the Gig Economy and Society Cheltenham, Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781800883512.00011
Cefaliello, A., & Kullmann, M. (2022). Offering false security: How the draft artificial intelligence act undermines fundamental workers rights. European Labour Law Journal. https://doi.org/10.1177/20319525221114474

2021

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2021). Article 7 EUCFR (Family Life Aspects). In S. Peers, T. Hervey, & J. Kenner (Eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary (2 ed., pp. 195-230). Hart Publishing.
Kullmann, M. (2021). Een 'Blick Vom Gipfel Des Zauberbergs'. De Invloed van het EU-Handvest op het Nederlandse Arbeidsrecht. In F. Laagland (Ed.), Verburg. Geciteerd en besproken. Liber Amicorum prof. mr. L.G. Verburg (pp. 33-41). Wolters Kluwer.
Kullmann, M. (2021). Algorithmenbasiertes Personalrecruiting: antidiskriminierungs- und datenschutzrechtliche Aspekte. Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht.

2020

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M., (2020). Noot bij: HvJ EU 12 december 2019, TRA, 2020, 38 (Verkleinen genderkloof m/v bij overheidspensioenen), 3 p., (Tijdschrift Recht en Arbeid).
Kullmann, M. (2020). Gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Op weg naar discriminatievrije werving en selectie? Ondernemingsricht, (2), 85-88.
Kullmann, M. (2020). Diskriminierung durch algorithmische Entscheidungen:„Equality Through Algorithmic Design “. In Privatrecht 2050-Blick in die digitale Zukunft
Kullmann, M. (2020). Oudere werkenden in het leeftijdsdiscriminatierecht van de Europese Unie. In De oundere werkende en het sociaal recht
Kullmann, M. (2020). Subordination in Solidarity? The Labour Law of Workers’ Cooperatives. Regulating for Globalization-Trade, Labor and EU Law Perspectives.
Kullmann, M. (2020). European Legal Perspectives on Customer Ratings and Discrimination. In Performance Appraisal in Modern Employment Relations
Glowacka, M. J., & Kullmann, M. (2020). Rechtssprechung zum Europäisches Arbeitsrecht: Band 1 + 2.
Kullmann, M. (2020). Hugo Sinzheimer Moot Court Competition: Internationaler arbeitsrechtlicher Moot Court. ZDRW Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft.
Kullmann, M. (2020). Calculating Compensation Payments for Dismissal and Redeployment: By Miriam Kullmann and Marta J. Glowacka, Assistant Professors, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria. International Labor Rights Case Law.
Kullmann, M. (2020). An unprecedented social solidarity stress test. European Labour Law Journal.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2019). Five stars wars-European legal perspectives on customer ratings and discrimination. SSRN.
Alysia Blackham (2019). Theorising Labour Law in a Changing World: Towards Inclusive Labour Law. Hart Publishing.
Kullmann, M. (2019). Plattformarbeit, algorithmische Entschiedungsfindung und die Herausforderungen für das EU-Antidiskriminerungsrecht. In Digitale Industrie, Algorithmische Arbeit, Kulturelle Transformation
Kullmann, M. (2019). Introduction to Theorising Labour Law in a Changing World. Theorising Labour Law in a Changing World (Oxford, Hart 2019).
Kullmann, M. (2019). Platformwerk, besluitvorming door algoritmen en bewijs van algoritmische discriminatie. Ondernemingsricht.
Kullmann, M. (2019). Discriminating job applicants through algorithmic decision-making. Ars Aequi.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2018). Arbeitsrechtlicher Schutz schwangerer Arbeitnehmerinnen: kein absolutes Kündigungsverbot bei Massenentlassungen. ASoK.
Kullmann, M. (2018). Customer ratings as a vector for discrimination in employment relations? Pathways and pitfalls for legal remedies. In Proceedings of the Marco Biagi Conference
Kullmann, M. (2018). Working in the Platform Economy - The Implications on Labour Law. MR-Int.
Kullmann, M. (2018). Work-related Securities: An Alternative Approach to Protect the Workforce? International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.
Kullmann, M. (2018). Scrutinizing the standardized worker: International and comparative perspectives. The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.
Kullmann, M. (2018). Promoting Social and Environmental Sustainability: What Role for Public Procurement. Comparative Labor Law & Policy Journal.
Kullmann, M. (2018). Platform work, algorithmic decision-making, and EU gender equality law. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.
Kullmann, M. (2018). Non-discrimination of part-time and fixed-term workers in recent EU case law. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
Kullmann, M. (2018). Herziening van de Detacheringsrichtlijn: over (on)gelijke beloning en de "harde kern-plus" bij langdurige detacheringen. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2017). The Rationales of Government Action on Ageing and the Extension of Working Lives. Elder Law: Evolving European Perspectives.
Kullmann, M. (2017). Part-time Work with Part-time Retirement: towards an Alliance between Labour Law and Pensions for the Healthy Ageing of the Workforce. In Well-being at and through work-Proceedings of the Fourteenth International Conference in Commemoration of Prof. Marco Biagi
Kullmann, M. (2017). Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) in een geschil met vakbonden, toegang tot de rechter (art. 6 EVRM). Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR).
Kullmann, M. (2017). Flexibilitzation of Work: Leave It, Love It, Change It. Mia Rönnmar and Jenny Julén Votinius, Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Juristförlaget i Lund (2017).
Kullmann, M. (2017). Employment protection and older workers. In Elder Law

Vakpublicaties

Kullmann, M., (2017). Big Brother is watching you! Het EHRM over geheime videosurveillance en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs: EHRM 18 oktober 2016, no. 61838/10 (Vukota-Bojic/Zwitzerland), EHRC 2017/33 m. nt. FG Laagland, (Tijdschrift Recht en Arbeid).
Kullmann, M., (2017). Bezint eer ge begint: de gevolgen van de pre-pack die als overgang van onderneming kwalificeert-Hof van Justitie van de Europese Unie 22 juni 2017, nr. C-126/16, (Tijdschrift Recht en Arbeid).

2016

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M., (2016). TRA 2016, 19,(Openbare aanbesteding en het toepassen van het wettelijke minimumloon: Rüffert overruled?’-zaak C-115/14 (RegioPost GmbH & Co. KG tegen Stadt Landau), (Tijdschrift Recht en Arbeid).
Kullmann, M. (2016). Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving? Tijdschrift Recht en Arbeid.
Kullmann, M. (2016). De handhaving van het arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties. Tijdschrift Recht en Arbeid.
Kullmann, M. (2016). Extending Working Life: The Dutch Government's Response. European Labour Law Journal. https://doi.org/10.1177/201395251600700103
Kullmann, M. (2016). Unused Potential? The Risk of Unemployed ‘Older’ Workers. European Labour Law Journal. https://doi.org/10.1177/201395251600700308

Vakpublicaties

Kullmann, M., (2016). JAR 2015/77, Hof van Justitie EU, 12 februari 2015, C-396/13; ECLI: EU: C: 2015: 86, («JAR» 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid).

2015

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2015). SPECIAL ISSUE FUTURE DIRECTIONS IN EU LABOUR LAW. European Labour Law Journal.
Kullmann, M., (2015). TRA 2015, 86,(Gelijke behandeling van mannen en vrouwen: over traditionele rolverdeling en het recht van vaders op ouderschapsverlof (Konstantinos Mäıstrellis/Ypour), (Tijdschrift Recht en Arbeid).
Kullmann, M., (2015). TRA 2015, 43,(Fag og Arbejde (FOA)/Kaltoft tegen Kommunernes Landsforening (KL)), (Tijdschrift Recht en Arbeid).
Kullmann, M. (2015). Tijdelijke grensoverschrijdende detachering en gewoonlijk werkland: over de verhouding tussen de Rome I-Verordening en de Detacheringsrichtlijn en de rol van de Handhavingsrichtlijn. Nederlands Internationaal Privaatrecht.
Kullmann, M. (2015). Privaatrechtelijke handhaving door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. Arbeidsrechtelijke Annotaties.
Kullmann, M. (2015). Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations: A Legal Study of the EU’s Influence on the Dutch, German, and Swedish Enforcement Systems. (Kluwer).

2014

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2014). Noot bij: HvJ EU 18 september 2014, JAR, 2014, 264 (Bundesdruckerei GmbH tegen Stadt Dortmund). Tijdschrift Recht en Arbeid.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2013). The Principle of Effet Utile and Its Impact on National Methods for Enforcing the Rights of Posted Workers. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.
Kullmann, M. (2013). Ensuring Enforcement of Mobile Workers’ Rights In the EU-Labour Market Through Transnational Cooperation. An Effective Mechanism?.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2010). Werknemersmobiliteit in de Europese Unie. ArbeidsRecht.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Kullmann, M. (2009). Das Arbeitsverhältnis: Infragestellung des binären Modells? Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV).