Prof. mr. Miriam Kullmann

Hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
m.kullmann@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Lid redactieraad Kluwer Collegebunde; | Kluwer | Bezoldigd (Persoonlijk)
  • Editor | European Labour Law Journal (Sage) | Onbezoldigd
  • Lid | Europees Comité voor Sociale Rechten (Raad van Europa) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Lid | European Centre of Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policies (Europese Commissie) | Bezoldigd (Universiteit Utrecht)
  • Editor | Tijdschrift Recht en Arbeid (Kluwer) | Bezoldigd (Persoonlijk)
  • Raadsheer-plaatsvervanger | Gerechtshof Amsterdam | Bezoldigd (Persoonlijk)