Mr. dr. Merel Jonker
m.jonker@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18


Profiel

Merel Jonker is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan UCERF, het Utrecht Centre for European Research into Family Law, en werkt als universitair docent familierecht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht en is lid van de onderzoeksschool Ius Commune. Jonker heeft onder andere onderzoek gedaan naar kinderalimentatie, meervoudige discriminatie en kinderontvoering.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Nederlands familierecht
Noors familierecht
Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18
Alle publicaties
  2016 - Artikelen
Jonker, M. & Jeppesen, C.G. (2016). Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk rond internationale kinderontvoering. Tijdschrift voor relatierecht en praktijk (3), (pp. 40-44).
Jonker, M. (07-11-2016). Verdeling kosten van de kinderen bij co-ouderschap: wie betaalt de rekening?. Tijdschrift voor relatierecht en praktijk, 7 (7), (pp. 30-34) (5 p.).
  2016 - Boekredactie
Schrama, W.M. & Jonker, M. (2016). Actuele ontwikkelingen in het familierecht - Tiende UCERF symposium. (96 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
Yildiz, Y., Verhagen, E.M.J.M.C. & Jonker, M. (2016). Ars Aequi Jurisprudentie. Personen-, familie- en erfrecht 1979-2016. (203 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2016 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (02-06-2016) FJR Studiedag
M. Jonker (08-07-2016) State involvement in disputes on religious upbringing
M. Jonker (24-11-2016) Studiemiddag
M. Jonker (08-09-2016) vFAS Congres
M. Jonker (06-07-2016) What comes first, return proceedings or conciliation attempts? The role of the Central Authority in incoming procedures under the Hague Child Abduction Convention in Dutch, English, Swedish and Swiss law
  2015 - Artikelen
Jonker, M., Spaendonck, Rozemarijn & Tigchelaar, H. (2015). Religie en cultuur in familierechtelijke beslissingen over kinderen. Familie en Recht, 2015 (47 p.).
  2015 - Boeken
Jonker, M., Jeppesen, C.G., van Rossum, W.M., Boele-Woelki, K. & Abraham, Manja (2015). Internationale Kinderontvoering - De uitvoeringspraktijk van inkomende zaken in Nederland, Engeland & Wales, Zweden en Zwitserland. (207 p.). Den Haag: BJu Legal Publishers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Jonker, M. (2015). Comparators in multiple discrimination cases: a real problem or just a theory?. In M. van den Brink, S. Burri & J. Goldschmidt (Eds.), Equality and Human Rights: Nothing But Trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 211-221) (11 p.). Utrecht: SIM Utrecht.
Boele-Woelki, K. & Jonker, Marianne (2015). Family Law Contractualisation in the Netherlands: Changes and Trends. In Lars van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law - Vienna 2014 (pp. 115-133). Intersentia.
Jonker, M. (2015). Kinderalimentatie. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht: Een introductie (pp. 337-356) (20 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (26-11-2015) FJR studiemiddag
M. Jonker (06-11-2015) Internationale Kinderontvoering
M. Jonker (20-11-2015) Lezing Mediation Bureau
M. Jonker (30-11-2015) Presentatie over actuele ontwikkelingen in het kinderalimentatierecht
  2014 - Artikelen
Jonker, M. & Halrynjo, S. (2014). Multidimensional discrimination in judicial practice - A legal comparison between Denmark, Norway, Sweden, and the Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights, 2014 (4), (pp. 408-433).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Jonker, M. (2014). Kinderalimentatie. In W.M. Schrama & M.V. Antokolskaia (Eds.), Familierecht - een introductie (pp. 337-355). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (29-04-2014) Dynamics of Youth, Utrecht, met Rozemarijn van Spaendonck en Jet Tigchelaar. Titel presentatie: 'Religie en cultuur in familierechtelijke jurisprudentie'.
M. Jonker (25-11-2014) FJR studiemiddag 'Religie, cultuur en kinderen', Utrecht, met Jet Tigchelaar, Titel presentatie: 'Religie, cultuur en kinderbeschermingsmaatregelen'.
  2013 - Artikelen
Jonker, M. (2013). Familierecht en cultuur in Europa: ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijkheden. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, (pp. 352-354) (3 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Antokolskaia, M.V. & Jonker, M. (2013). Voorstellen voor verbetering gebaseerd op de ervaring in het buitenland. In M.V. Antokolskaia & B. Breederveld (Eds.), Partner- en kinderalimentatie: Knelpunten en voorstellen voor verbetering Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2013 - Websites / portals
Jeppesen, C.G. & Jonker, M. (2013). Does the European Court of Human Rights get it “right” or “wrong” in international child abduction?.
  2012 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (25-03-2012) Exploring intersectional discrimination through the Hijab: A Comparative analysis of discrimination cases in Scandinavia and the Netherlands
M. Jonker (30-05-2012) Flerdimensjonal likestilling - nordisk variasjon i behandling av hijab-saker, Likestillings¬diskurser i de nordiske land: et komparativ perspektiv
  2011 - Artikelen
Jonker, M. (2011). Bokanmeldelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 4, (pp. 338-341) (4 p.).
Jonker, M. (2011). Kinderalimentatie en rechtvaardigheid. Tijdschrift Conflicthantering, 6, (pp. 36-38) (3 p.).
Jonker, M. (17-06-2011). Nederlandse systeem kinderalimentatie. De Gelderlander
Jonker, M. (04-06-2011). Ruzie over alimentatie steeds vaker voor rechter. NRC
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Jonker, M. (2011). Nieuwe wegen in het kinderalimentatierecht. UCERF, Actuele ontwikkelingen in het familierecht (pp. 27-37) (11 p.). Nijmegen: Ars Aequi.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Jonker, M. (2009). Enforcement of child maintenance in the Netherlands. In I. Curry-Sumner & C. Skinner (Eds.), Child Maintenance in The Netherlands and the United Kingdom. Persistent Problems, Finding Solutions (pp. 83-100) (17 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Jonker, M. (2009). Levensonderhoud. In W.M. Schrama (Eds.), Personen- en familierecht Geschetst (pp. 215-231) (16 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2009 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (30-03-2009) Determination and enforcement of child maintenance: Sweden, an example for The Netherlands?
  2008 - Artikelen
Jonker, M. (2008). Kinderalimentatieafspraken: een sanctie achteraf, of een stimulatie vooraf?. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 6 (2008), (pp. 121-125) (5 p.).
  2008 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker (27-03-2008) Non-payment: what's next?
  2006 - Artikelen
Jonker, M. (2006). Een herbezinning op de administratieve echtscheiding, Het Noorse recht als inspiratiebron. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 12, (pp. 310-316) (7 p.).
  0 - Televisie- of radio-optredens
M. Jonker () kinderalimentatie
M. Jonker () stelsel kinderalimentatie
  0 - Voordrachten / lezingen
M. Jonker () Determination of child maintenance: A legal comparison between Norway and Sweden
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18

Merel Jonker is gepromoveerd op het onderwerp kinderalimentatie. Zij vergeleek de kinderalimentatiestelsels van Nederland, Noorwegen en Zweden en onderzocht of de Scandinavische stelsels ter inspiratie konden dienen voor het Nederlandse stelsel.  In 2011 verscheen haar proefschrift met de titel 'Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde zorg'. Voor dit proefschrift heeft zij de FJR-prijs gewonnen van de Vereniging Familie en Jeugdrecht.

Van 2011 tot 2013 werkte Jonker als postdoctoraal onderzoeker aan het Institute for Social Research in Oslo. Hier verrichtte zij rechtsvergelijkend onderzoek naar meervoudige discriminatie. In deze periode analyseerde zij oordelen van de Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling en van de equality bodies in Noorwegen, Zweden en Denemarken.

In opdracht van het WODC heeft Jonker onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk bij inkomende zaken van internationale kinderontvoering. Momenteel voert zij een door de vFAS gefinancieerd onderzoek uit naar kinderalimentatie in co-ouderschapsituaties.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18

Merel Jonker is docent bij het vak Personen- en familierecht. Daarnaast begeleidt zij scripties.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18
Nevenfuncties

-          Organisatie van het jaarlijkse UCERF-symposium 2008, 2011 en 2014

-          Lid van onderzoeksschool Ius Commune sinds 2007

Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18
Volledige naam
Mr. dr. M. Jonker Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
Kamer T011
3512 BL  UTRECHT

Gegenereerd op 2017-11-18 18:31:18
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017