Dr. Maurits de Jongh

Universitair docent
Ethiek Instituut
Filosofie
m.j.dejongh@uu.nl

Maurits de Jongh is universitair docent aan het Ethiek Instituut, onderdeel van het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek ligt op het interdisciplinaire snijvlak tussen filosofie, politicologie, en economie (PPE) en wordt gedreven door een verlangen om de rol van staatsmacht beter te begrijpen. Maurits analyseert hoe staatsmacht waarden als rechtvaardigheid, efficiëntie, solidariteit en democratie kan bevorderen in plaats van ondermijnen.

Maurits' onderzoek richt zich momenteel op twee projecten: de politieke filosofie van publieke goederen en de ethiek van openbaar bestuur. Het eerste project onderzoekt de gronden waarop de overheid in publieke goederen (zoals onderwijs, zorg, en defensie) kan voorzien, en hoe de baten en lasten van deze voorzieningen verdeeld moeten worden. Daar waar het eerste project het wat en waarom van staatsmacht analyseert (de voorziening van publieke goederen), beoogt het tweede project te begrijpen hoe ambtenaren deze macht zouden moeten uitoefenen. Het onderzoekt hoe de routines en besluiten van overheidinstanties, die vaak aan democratische controle ontsnappen, niet alleen gestoeld horen te zijn op ambtelijke expertise maar ook op een gedeeld ethos van publieke dienstbaarheid. 

Maurits promoveerde in 2019 aan Sciences Po (Institut d'études politiques de Paris), en was eerder postdoctoraal onderzoeker aan het Centre for Advanced Study 'Justitia Amplificata' van de Goethe Universität Frankfurt, docent aan de Universiteit Leiden, en Fox Fellow aan Yale University.

Maurits is programmadirecteur van PPE College, waar hij onderwijs geeft over de verzorgingsstaat, alsmede ethiek en beleid.