Prof. dr. Martin Wassen

Hoogleraar
Environmental Sciences
m.j.wassen@uu.nl

“Natuur en biodiversiteit zijn essentieel”

 

De mensheid maakt dankbaar gebruik van de talrijke hulpbronnen die de aarde herbergt en de diensten die ecosystemen bieden. Maar de balans is zoekgeraakt. Een bestendige toekomst voor al wat leeft op onze planeet vergt inzicht in het functioneren van ecosystemen en verstandige benutting van wat de natuur ons biedt. 

 

Ik ben een ecoloog die onderzoek doet naar terrestrische ecosystemen en hun functioneren in een veranderende wereld, zoals bijvoorbeeld veranderingen in landgebruik, waterbeheer en de beschikbaarheid van stikstof en fosfor. Ik vind dat wetenschap midden in de maatschappij moet staan door samen met maatschappelijke partners kennis te genereren en de verworven kennis actief uit te dragen en te delen.

 

Met mijn studenten en promovendi werk ik aan tal van actuele thema’s zoals bijvoorbeeld de relatie landbouw-natuur, verdroging en vernatting van veengebieden, eutrofiëring, herstel van natuur, building with nature, introductie van grote grazers in natuurgebieden, ecosysteem-diensten, toekomstverkenning Groene Hart.

 


Veldwerk met Stef Koop

Veldwerk met Shuqiong Wang

Cover van Nature (Volume 437, Issue 7058, 22 September 2005) over nutriëntenverrijking en het uitsterven van plantensoorten (Wassen et al. 2005)
Leeropdracht
Milieuwetenschappen
Oratiedatum
14-01-2004