Michiel Luchtman verzorgt onderwijs in de bachelor en de master. Hij is betrokken bij de vakken Bijzonder strafrecht, het Kernvak strafrecht II, European and International Criminal Law en Inleiding strafrecht. Ook begeleidt hij scripties van studenten op bachelor en masterniveau.
Daarnaast verzorgt hij PAO-cursussen op het vlak van het bijzonder strafrecht en het Europees strafrecht. Ook is hij als docent betrokken bij SSR-cursussen.

Betrokken bij opleiding(en)