Michiel Luchtman (1975) studeerde in 1999 af aan de Universiteit Utrecht in de richtingen strafrecht en privaatrecht. Hij promoveerde in 2007 cum laude op het proefschrift 'Grensoverschrijdende sfeercumulatie - Over de handhavingssamenwerking tussen financiële toezichthouders, fiscale autoriteiten en justitiële autoriteiten in EU-verband'. In 2009 ontving hij de Siracusa Prize van de International Association of Penal Law en het International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (ISISC) voor zijn boek 'European cooperation between financial supervisory authorities, tax authorities and judicial authorities.'

Luchtman ontving in 2008 een NWO Veni subsidie voor een onderzoek naar de forumkeuze in strafzaken. Momenteel leidt hij een project naar rechtshandhaving door EU instanties (NWO Vidi beurs en meerdere Hercule III beurzen, gefinancierd door de Europese Commissie). Samen met dr. Mira Scholten zette hij ook het Renforce project op over 'Verticalization of law enforcement and accountability', waarin academici en mensen uit de praktijk uit verschillende landen met elkaar samenwerken. Hij is, samen met dr. Scholten, mede-oprichter van het Jean Monnet Network on enforcement of EU law (EULEN).

In 2016 werd hij benoemd tot hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten. Per 1 april 2023 is hij hoogleraar Economisch en Europees strafrecht.