Michiel Luchtman is als hoogleraar Economisch en Europees strafrecht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Hij is een van de programmaleiders van het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE) en programmaleider van de master European criminal justice in a global context. 

 

Luchtman's onderzoek richt zich op de gevolgen van internationalisering en Europeanisering voor de strafrechtspleging en de rechtshandhaving in het algemeen. Daarbij hebben fundemantele rechten in het strafrecht zijn bijzondere belangstelling. Op die terreinen verzorgt hij ook onderwijs. Hij begeleidt meerdere promotie-onderzoeken, als eerste of tweede promotor.

 

Luchtman is Nederlands contact punt voor het European Criminal Law Academic Network (ECLAN) en lid van de Expert Group on Criminal Policy van de Europese Commissie. Van sept. 2019 tot sept. 2022 was hij onderwijsdirecteur master en lid van het bestuur van het departement Rechtsgeleerdheid.

 

Leeropdracht
Per 1 april 2023: Economisch en Europees strafrecht; daarvoor: Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten
Oratiedatum
02-06-2017