“Diversiteit maakt tolerantie noodzakelijk en tolerantie maakt diversiteit mogelijk.”

Onderzoeksfocus: Etnische Identiteit, Culturele Diversiteit, Intergroepsverhoudingen, Verdraagzaamheid

Verkuyten is hoogleraar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Hij is voormalig academisch directeur van het Europees Onderzoekscentrum voor Migratie en Etnische Relaties (ERCOMER) en lid van de raad van bestuur van het focusgebied Migration and Societal Change aan de Universiteit Utrecht.

Onderzoek naar etnische identiteit en interetnische relaties

Verkuytens belangrijkste onderzoeksinteresse ligt bij etnische identiteit en culturele diversiteit. Hij richt zich op de aard van etnische, religieuze en nationale identiteiten en hun onderlinge relaties. Verkuyten is geïnteresseerd in de factoren waaronder deze identiteiten minder of juist meer belangrijk en sterk worden, en in de voorwaarden waaronder ze als verenigbaar of juist tegenstrijdig worden ervaren. Daarnaast onderzoekt hij verschillende gevolgen van deze identiteiten, zoals welzijn, groepsevaluaties en collectief gedrag. Verder richt hij zich op culturele diversiteitsopvattingen (bijvoorbeeld multiculturalisme, interculturaliteit en assimilationisme) en de inhoud van sociale identiteiten in relatie tot intergroepsverhoudingen. Verkuytens meest recente onderzoeksproject gaat over Intergroep Toleratie, waarvoor hij in 2017 een ERC Advanced Grant ontving.

 

Leeropdracht
Relaties tussen culturen en groepen