Profiel

Dr. Merlijn Hurx is assistant professor at the Department of History and Art History of Utrecht University. He defended his PhD thesis at Delft University of Technology in 2010, which was published as Architect en aannemer by Vantilt (Nijmegen) in 2012. In 2016, his book was awarded with the Karel van Mander prize for the best architectural historian publication in the Netherlands for the period 2011-2015. He obtained a Veni research grant (€ 250,000) from NWO (The Netherlands Organisation for Scientific Research) for his project ‘Architects and bureaucrats’ in 2013. Between 2013 and 2017, he held the position of Secretary of the European Architectural Historian Network (EAHN), and he has been a member of the Scientific Committee for the EAHN International Meeting in Turin (June 2014) and the upcoming EAHN International Meeting in Tallinn in June 2018. Together with Tom Avermaete, he chaired the Fifth EAHN International Thematic Conference "The Tools of the Architect" at TU Delft and Het Nieuwe Instituut Rotterdam, 22 – 24 November 2017.

His research interests include sixteenth-century Jesuit architecture in Italy, the modernisation of classicist town halls in the Dutch Republic, fifteenth-century design and building practice in the Low Countries and advances in building technologies between 1400-1750.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:35
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M. (2017). De Blauwe Toren in Gorinchem - een vorstelijk kasteel aan de Merwede. In Rob Gruben & Taco Hermans (Eds.), 'Zij waren van groote en zware steenen' - Recent onderzoek op het gebied van kastelen en buitenplaatsen in Nederland (pp. 153-172) (20 p.). Wijk bij Duurstede: Stichting Kastelenstudies Nederland.
Hurx, M. (22-11-2017) Participant Tools of the Architect Delft (22-11-2017 - 24-12-2017) Conference Chair together with Prof.dr. Tom Avermaete
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M. & Ottenheym, K.A. (2015). “To see its form considerably better”. Architectural models in the Low Countries, 1500-1700. In R. Tassin & S. Frommel (Eds.), Les maquettes d’architecture - fonction et évolution d’un instrument de conception et de réalisation (pp. 219-230). Rome/Paris: Picard.
Hurx, M. (2015). Book review: ‘K. Emmens, met bijdragen van E. den Hartog en C. de Boer-van Hoogevest, De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel, Amersfoort (Bekking & Blitz) 2012, 303 p., ill. in kl., ISBN 978 9061 094 593, € 24,90’. KNOB Bulletin, 114 (5), (pp. 260-262) (3 p.).
Hurx, M. (2015). Keeping in control: The building administration of Northern European courts in the fifteenth and sixteenth centuries. In K.A. Ottenheym & B. Bøggild Johannsen (Eds.), Beyond Scylla and Charybdis. European Courts and Court Residences outside Habsburg and Valois/Bourbon Territories, 1500-1700 (pp. 292-307) (16 p.). Copenhagen: University Press of Southern Denmark / The National Museum of Denmark.
Hurx, M., Stieber, N., Deriu, D., Rosso, M., Hanisch, R. & Ergut, E.A. (2015). The Third EAHN Meeting in Turin: A Roundup. Architectural Histories, 3 (1), (pp. 1-12) (12 p.).
  2015 - Populariserende publicaties
Hurx, M. (2015). ‘God is in the details’. In Marc Geels & Tim van Opijnen (Eds.), Dit is het mooiste ooit (pp. 84-86) (3 p.). Amsterdam: Maven Publishing.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, Merlijn (2014). Wandering architects - travelling as part of an architect’s education in the fifteenth century: the example of the Low Countries. In K.A. Ottenheym (Eds.), Architects without Borders - migration of Architects and Architectural Ideas in Europe (pp. 29-39) (11 p.). Mantua: Il Rio Arte, Proceedings of the international conference held at the Dutch University Institute for Art History Florence, January 18th, 2013.
  2014 - Populariserende publicaties
Hurx, M. (10-11-2014) Invited speaker Oud-Gorcum Architect en aannemer
  2014 - Overige resultaten
M. Hurx (13-10-2014) Architectuurplanning en centralisatie van bestuur in de late middeleeuwen - Invited talk Ghent University
M. Hurx (03-11-2014) Brussels’ quarry zone’ -Invited talk Host-Seminar (VUB) Brussels
M. Hurx (21-06-2014) Conference Résumé of Early Modern Track
M. Hurx (28-02-2014) Publieks lezing: Twee prefabkerken in Delft: modern bouwen in de middeleeuwen
M. Hurx (04-09-2014) Session chair together with Jelle De Rock (Geschiedenis, Universiteit Gent), Bram Vannieuwenhuyze (Geschiedenis, KU Leuven): The urban towerscape: the power of towers in medieval and early modern urban society
M. Hurx (02-10-2014) Startbijeenkomst Netwerk Architectuurhistorie (organisatie)
M. Hurx (07-11-2014) Symposium VNK 75: verleden, heden, toekomst (organisatie)
M. Hurx (07-06-2014) VNK Workshop 'Schrijven is blijven' (Organisatie)
M. Hurx (21-11-2014) Wat deed de architect? -Invited talk AMO, Gieskes-Strijbis Fonds, La Biennale di Venezia
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Böker, J.J., Hurx, M. & Sauvé, J.S. (2013). Anhang I: Belgien. Architektur der Gotik. Rheinlande (pp. 354-364) (10 p.). Salzburg.
Hurx, M. (2013). City churches in Holland: combining ambition with pragmatic building strategies (1350-1550). In S. Bürger, B. Klein, K. Schröck (Eds.), Kirche als Baustelle - Große Sakralbauten des Mittelalters (pp. 182-195) (14 p.). Keulen.
  2013 - Populariserende publicaties
Hurx, M. (2013). Als er gebouwd wordt, dan gaat alles goed. In M Geels & T van Opijnen (Eds.), Nederland in ideeën. 101 denkers over inzichten en innovaties die on land verander(d)en (pp. 32-35) (4 p.). Amsterdam.
  2013 - Overige resultaten
M. Hurx (18-01-2013) Wandering architects. Travelling as part of an architect's education in the 15th century: the example of the Low Countries
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M. (2012). Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530. (480 p.). Nijmegen: Vantilt.
  2012 - Vakpublicaties
Hurx, M. (2012). Bespreking van: W. Vroom, Financing Cathedral Building in the Middle Ages, the generosity of the faithful, Amsterdam 2010. KNOB Bulletin, 111, (pp. 126) (1 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Hurx, M. (2012). Van Rombout Keldermans tot Rem Koolhaas: de wortels van het architectenvak in de middeleeuwen. Article, 5, (pp. 20-22) (3 p.).
  2012 - Overige resultaten
M. Hurx (26-10-2012) Architect en aannemer. De opkomst van de bouwmarkt in de Nederlanden 1350-1530
M. Hurx (19-11-2012) Architect en aannemer: het voorbeeld van de Sint-Bavo in Haarlem
M. Hurx (01-06-2012) Introduction by session leaders: ‘Communicating Architecture: Working with documents in construction’
M. Hurx (30-04-2012) Keeping in control: The building administration of Northern European courts in the fifteenth and sixteenth centuries
M. Hurx (26-01-2012) The corpus of architectural drawings in the Low Countries before 1530
M. Hurx (30-11-2012) Voor kapittel en parochie: de bouw van stadskerken in de Nederlanden
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M. (2011). Het koor van de Pieterskerk, experimenteren met bouwpakketten. In J. Veerman & E. den Hartog (Eds.), De Pieterskerk te Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens (pp. 91-102) (12 p.). Zwolle.
Hurx, M. (2011). Spoorwater, Evert’. In H. Rombaut (Eds.), Nationaal Biografisch Woordenboek (pp. 922-928) (6 p.). Brussel.
  2011 - Vakpublicaties
Hurx, M. & Chavannes Mazel, C. (2011). Kunstgeschiedenis in de 21e eeuw : van kennen naar kunnen ? Ervaringsdeskundigen over de opleiding Kunsgeschiedenis in Nederland. Kunsthistorici, 22 (3), (pp. 2-12) (10 p.).
  2011 - Overige resultaten
M. Hurx (10-11-2011) City Churches in Holland: combining ambition with pragmatic building strategies (1350-1550)
M. Hurx (31-05-2011) Drawing experiments: A new perspective on architectural drawing in the Low Countries (1450-1530)
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M., van Essen, G. & Medema, G.H. (2010). Design and construction in the cities of Holland, part II. OverHolland 9 (pp. 25-53) (29 p.).
  2010 - Overige resultaten
M. Hurx (31-05-2010) The Metinghe for the Maison du Roi in Brussels and the Abbey of Tongerlo: contract supervision in the early sixteenth century in the Low Countries
M. Hurx (18-06-2010) The Private Building Market in the Low Countries as a Milieu of the Emerging Architect in the Fifteenth Century’; Session: ‘At the Crossroads of Painting, Mathematics and Cultural Change: The Professional Architect in Early Modern Europe
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Hurx, M. (2009). Architecten en gildedwang; vernieuwingen in de ontwerppraktijk in de vijftiende en zestiende eeuw?. KNOB Bulletin, 108, (pp. 1-18).
Hurx, M. (2009). Bartolomeo Ammannati and the college of San Giovannino in Florence: Adapting architecture to Jesuit needs. Journal of the Society of Architectural Historians, 68, (pp. 338-357).
Hurx, M. (2009). Book review: B. van den Berg, De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan, Hilversum 2008 (Historische vereniging die Goude 33), 317 pp. KNOB Bulletin, 108, (pp. 161).
Hurx, M. & van Essen, G. (2009). Design and construction in the cities of Holland, Part I. Supraregional and municipal systems: the construction of large city churches and the earliest public works (14th – 16th centuries). OverHolland (pp. 3-30).
  0 - Overige resultaten
Hurx, M. 2016 Recipient Karel van Manderprijs Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:35

Afgesloten projecten

Project:
Architects and bureaucrats: the court and the origins of architectural planning in Northern Europe (1370-1540). 01-01-2014 tot 01-01-2017
Algemene projectbeschrijving

Contrary to the general belief that the origins of ‘modern’ architectural planning go back to Renaissance architectural theory, this project will attempt to demonstrate that the modernisation of planning, which means working out complete building plans prior to construction, was closely related to the administrative reforms of central government in the Late Middle Ages. The centralisation of administration by the Northern European courts had a major impact on the production of architecture a century before architectural treatises were introduced in the North.


The hypothesis underpinning the project is that new bureaucratic procedures necessitated the recording of decisions and agreements that were previously left implicit.The new building administration led to a standardisation of accounts and construction documents, and encouraged the rationalisation of architectural planning. It gave rise to a better documentation of the design and the construction process, which led to the development of modern conventions in recording architecture in drawings and textual documents. 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:36
Op dit moment verzorgt dr. Merlijn Hurx de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:36
Nevenfuncties
  • EAHN Secretary (2013-2017)
  • Bestuurslid VNK (2011-2014)
  • Lid opleidingscommissie Onderzoekschool Kunstgeschiedenis
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:36
Volledige naam
dr. M. Hurx Contactgegevens
Drift 15

Drift 15
Kamer 1.03
3512 BR  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 6245
E-mail
M.Hurx@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-18 16:20:36
Laatst bijgewerkt op 08-01-2018