Profiel

Marijke Huisman is sinds 2016 universitair docent Public history. Voorheen was zij post-doctoraal onderzoeker en promovendus bij het Center for Historical Culture van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij werkte tevens als docent bij de opleidingen Geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Vrije Universiteit te Amsterdam. Eerder was zij onder andere werkzaam als freelance historisch onderzoeker, eindredacteur en projectmedewerker bij Atria. Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis.

Haar onderzoek richt zich op relaties tussen publieke en academische vormen van geschiedbeoefening, toegespitst op auto/biografische representaties van het verleden. In haar proefschrift (2008) verbond zij de negentiende-eeuwse memoir boom met de opkomst van een modern historisch besef en onderzocht zij onder meer de rol van gender bij het op autobiografische wijze schrijven van geschiedenis. In haar monografie over slavenautobiografieën (2015) analyseerde zij de betekenis van slave narratives voor de publieke en professioneel-historische omgang met het slavernijverleden in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland tussen 1789 en 2013. In het kader van dat onderzoek was zij in 2011 visiting scholar aan de University of California, Berkeley.

Zij is co-oprichter van IABA Europe, de Europese tak van de International Auto/Biography Association. Momenteel is zij tevens actief in de organisatie van de Historicidagen, een congres en forum voor alle soorten historische professionals in Nederland, die van 24-26 augustus 2017 in Utrecht worden gehouden.

Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-07-19 11:33:29
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (08-12-2017) Invited speaker CLUE Booker T. Washington's Up from Slavery: Afterlife in the Dutch Empire
Huisman, M.H. (26-04-2017) Invited speaker Seminar PhD community Culture, Citizenship and Human Rights Utrecht (26-04-2017) Cosmopolitanism. An historiographical introduction
Huisman, M.H. (11-12-2017) Invited speaker De macht van smaak en geld in (historische) musea Gastcollege in TCS-cursus De macht van smaak en geld (BA-1)
Huisman, M.H. (23-05-2017) Invited speaker Debat 'Maatschappelijk Nut van Wetenschap' Georganiseerd ism SV Eureka (Humanities Honours Programme)
Huisman, M.H. (22-11-2017) Invited speaker Erfgoedarena Amsterdam (22-11-2017) Erfgoedwijsheid. Een perspectief vanuit de lerarenopleiding
Huisman, M.H., Chow, Peta & Bringhurst Familia, Sarah (2017). Expanding the boundaries of history: the Expatriate Archive Centre. In Amy K. Levin (Eds.), Global mobilities. Refugees, exiles, and immigrants in museums and archives (pp. 311-328) (18 p.). London/New York: Routledge publishers.
Huisman, M.H. (25-08-2017) Invited speaker Historicidagen 2017 Utrecht (24-08-2017 - 26-08-2017) Geschiedenis op Wikipedia. Een inleiding + Wikipedia in het wo: een experiment in public history
Huisman, M.H. (06-09-2017) Invited speaker Introduction Master Cultural History of Modern Europe 2017-18 Utrecht (06-09-2017) Mini-lecture Public history and heritage
Huisman, M.H. (09-03-2017) Invited speaker UvA History Research Seminar Amsterdam (09-03-2017) Slave Narratives: Personal Experience and Public history
Huisman, M.H. (09-06-2017) Invited speaker 'Life Writing, Europe, and New Media' London (07-06-2017 - 09-06-2017) Teaching Wikipedia Biography: An Experiment in Public Hisory
  2017 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2017). Weg met het handboek! Een pleidooi voor meer reflexiviteit in academische opleidingen Geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 130 (2), (pp. 261-264) (4 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
Huisman, M.H. (23-12-2017) Invited speaker Theatergroep Aluin Hoe is het met ons historisch bewustzijn?
Huisman, M.H. (10-03-2017) Invited speaker Boekhandel Savannah Bay Naar een inclusieve geschiedenis van de tweede feministische golf in Nederland. Feministische Uitgeverij Sara (1976-1987)
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (25-11-2016). ‘Feministische Uitgeverij Sara (1976-1987). Case-studie voor een inclusieve geschiedenis van de tweede feministische golf in Nederland’. Historica, 39 (3), (pp. 18-23) (6 p.).
Huisman, M.H., Bosch, Mineke & Soeting, Monica (25-09-2016). ‘Gender and life-writing today. An introduction’. Tijdschrift voor Genderstudies, 19 (3), (pp. 291-299) (9 p.).
Huisman, M.H. (2016). ‘Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe’. Tijdschrift voor Genderstudies, 19 (3), (pp. 373-387) (15 p.).
Huisman, M.H. (15-03-2016 15-09-2017) Chair Historicidagen Utrecht (Event) Inhoudelijk projectsecretaris Historicidagen 2017
  2016 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2016). 'Bekering is de ware vrijheid'. Gebrekkig medeleven met slaven in 19de-eeuws Nederland. Geschiedenis Magazine, 51 (1), (pp. 34-37) (4 p.).
Huisman, M.H. (08-12-2016). De slavernij voorbij? Recensie van Catherine A. Stewart, Long past slavery. Representing race in the Federal Writers’ Project (University of North Carolina Press, 2016). de Nederlandse Boekengids, 1 (6), (pp. 36) (1 p.).
  2016 - Overige resultaten
M.H. Huisman (03-06-2016) ‘Het historisch debat en de gepositioneerde historicus’
M.H. Huisman (15-12-2016) ‘Monumenten voor de ‘gewone mens’ (m/v). Europese dagboekarchieven’
M.H. Huisman (09-12-2016) ‘Naar een inclusieve geschiedenis van de tweede feministische golf in Nederland. Feministische uitgeverij Sara (1976-1987)’
M.H. Huisman (25-11-2016) ‘Up from slavery. Emancipation, religion and colonialism in Dutch readings of Anglo-American slave narratives, 1863-1913’
M.H. Huisman (28-11-2016) Biopic 'Mata Hari, the naked spy' (2017)
M.H. Huisman (16-11-2016) co-organised with dr. Marleen Rensen (UvA), on behalf of Stichting Praemium Erasmianum and in collaboration with Netherlands Research Schoool for Literary Studies (OSL) and Huizinga Institute. Research Institute and Graduate School of Cultural History.
M.H. Huisman (14-11-2016) Co-referent bij paper dr. Anna Poletti over '"A large, manageable, and terrible fetish”: re-thinking the role of the book in autobiography criticism’
M.H. Huisman (03-02-2016) I was interviewed for this article.
M.H. Huisman (11-02-2016) Lecture on 'Life writing and slave narratives' in MA-course ‘Biography and Autobiography: Life Writing in American Culture’
M.H. Huisman (11-04-2016) samen met dr. Jan Marten Praamsma uitleg gegeven over de inhoud, doelen en werkwijzen van de keuzecursus 'Burgerschap & Educatie'.
M.H. Huisman (15-12-2016) Shared authority. Publiek-professionele samenwerking in de historische cultuur. Afscheidssymposium voor dr. Hendrik Henrichs
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2015). Beyond the subject. Anglo-American slave narratives in the Netherlands. European Journal of Life Writing, 2015 (IV), (pp. VC56-VC84) (28 p.).
Huisman, M.H. (2015). Life Writing in the Netherlands. European Journal of Life Writing, 2015 (IV), (pp. R19-R26) (8 p.).
Huisman, M.H. (31-12-2015). Selves in numbers. A book historical perspective on nineteenth-century autobiography. Lifewriting Annual. Biographical and Autobiographical Studies, 2015 (4), (pp. 203-221) (19 p.).
Huisman, M.H. (01-09-2015) Peer reviewer Tijdschrift Voor Geschiedenis (Journal) Redactielid
Huisman, M.H. (2015). Verhalen van vrijheid - Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013. (256 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  2015 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2015). Arthur A. Schomburg (1874-1938) en de gekleurde grenzen tussen 'amateurs' en 'professionals' in de geschiedschrijving. In Leen Dorsman , Jeroen Koch, Joris van Eijnatten, Willemijn Ruberg, Hendrik Hendrichs & Jaap Verheul (Eds.), Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker (pp. 124-129) (6 p.). Amstelveen: EON Pers Amstelveen.
  2014 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2014). Tien jaar een slaaf. Geschiedenis Magazine, 49 (4), (pp. 29-30) (2 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2012). Introduction. In Marijke Huisman, Anneke Ribberink, Monica Soeting & Alfred Hornung (Eds.), Life writing matters in Europe (pp. 9-19) (11 p.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Huisman, M.H., Ribberink, Anneke, Soeting, Monica & Hornung, Alfred (2012). Life writing matters in Europe. (326 p.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Huisman, M.H. (2012). Translation politics. Foreign autobiographies on the nineteenth-century Dutch book market. In Marijke Huisman, Anneke Ribberink, Monica Soeting & Alfred Hornung (Eds.), Life writing matters in Europe (pp. 57-74) (18 p.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2011). Autobiography and contemporary history. The Dutch reception of autobiographies, 1850-1918. In Arianne Baggerman, Rudolf Dekker & Michael Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 387-419) (33 p.). Leiden/Boston: Brill publishers.
  2011 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2011). Gods kracht in zwakheid volbracht. Bekeringsgeschiedenissen en maatschappelijke ambities van vrouwen in de negentiende eeuw. Transparant, 23 (1), (pp. 23-25) (3 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Huisman, M.H. (2011). Rudolph MacLeod: het zwarte schaap in de levensgeschiedenis van Mata Hari. Biografie bulletin, 21 (3), (pp. 38-46) (9 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2010). 'Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig'. Religie, gender en autobiografisch schrijverschap. Negentiende Eeuw, 34 (2), (pp. 140-155) (16 p.).
Huisman, M.H. (2010). Selling the self. Autobiographical writing and publishing in the Netherlands, 19th centurý. In Alfred Hornung (Eds.), Autobiography and Mediation (pp. 117-128) (12 p.). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
  2010 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2010). Life writing in Europe. Founding conference IABA Europe, 29-31 October 2009. Biography, 33 (2), (pp. 368-371) (4 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2008). Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt, 1850-1918. (357 p.). Zutphen: Walburg Pers.
  2008 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2008). 'Vernieuwing - tegen de verdrukking in.' De geschiedenis van het tijdschrift Vernieuwing, 1938-2007. In Marijke Huisman, Joke van der Zwaard & Saskia van Oenen (Eds.), 'Zonder wrijving geen vooruitgang'. Zeventig jaar onderwijsvernieuwing in Nederland (pp. 43-55) (13 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Huisman, M.H., van der Zwaard, Joke & van Oenen, Saskia (2008). 'Zonder wrijving geen vooruitgang'. Zeventig jaar onderwijsvernieuwing in Nederland. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2007). Het leven en de letteren. Nut en nadeel van het autobiografisch genre, 1850-1918. Negentiende Eeuw, 31 (3), (pp. 144-168) (24 p.).
Huisman, M.H. (2007). The written portrait: biographical and autobiographical publishing in the nineteenth century. Quaerendo, 37 (3), (pp. 226-243) (17 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2006). Living history: the reception of autobiographies in three Dutch journals, 1850-1918. In Ansgar Nünning, Marion Gymnich & Roy Sommer (Eds.), Literature & Memory. Theoretical paradigms - genres - functions (pp. 155-165) (10 p.). Tübingen: Narr Verlag.
  2006 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2006). Het persoonlijke is commercieel. De autobiografieën van Betsy Perk en Mina Krüseman. Historica, 29 (3), (pp. 9-11) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. (2005). Beter dan Thucydides en Wagenaar... Autobiografieën en de geschiedenis van de eigen tijd, 1850-1918. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 118 (4), (pp. 513-532) (19 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H. & Derks, Marjet (2002). 'Edelmoedig, fier en vrij'. Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  2002 - Vakpublicaties
Huisman, M.H. (2002). Zoeken naar de waarde van het gezin. Een geschiedenis van de Nederlandse Gezinsraad. Hoeksteen of zwerfkei. Het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering (pp. 21-36) (15 p.). Amsterdam: De Balie/Nederlandse Gezinsraad.
  2001 - Populariserende publicaties
Huisman, M.H. & Jamin, Hervé (2001). Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001. Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
  1998 - Populariserende publicaties
Huisman, M.H. (1998). Een forum van vrouwen. De Nederlandse Vrouwen Raad, 1898-1998. Den Haag: Nederlandse Vrouwen Raad.
Huisman, M.H. (1998). Mata Hari (1876-1917): de levende legende. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  1995 - Vakpublicaties
Huisman, M.H., Kloek, Els & Dreiskämper, Petra (1995). Vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Deel 3: 1992-1994. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
Huisman, M.H., Kloek, Els & Teeuwen, Nicole (1994). Women of the Golden Age. An international debate on women in seventeenth-century Holland, England and Italy. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  0 - Overige resultaten
M.H. Huisman () Tijdschrift Voor Geschiedenis
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-19 11:33:30
Op dit moment verzorgt dr. Marijke Huisman de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-07-19 11:33:30
Nevenfuncties

redacteur Tijdschrift voor Geschiedenis (2014-)

lid steering committee IABA Europe (2009-)

 

Gegenereerd op 2018-07-19 11:33:30
Volledige naam
dr. M.H. Huisman Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer -
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 0.25
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 18 408 440
Gegenereerd op 2018-07-19 11:33:30
Laatst bijgewerkt op 19-08-2016