Mariska Venema

Promovendus
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen

Promovedus Explore 0-2 en docent-onderzoeker bij Hogeschool Windesheim

Als docent-onderzoeker ben ik betrokken bij het leren en ontwikkelen van mensen. Eerst als leerkracht in de onderbouw (groep 1,2 en 3) van het basisonderwijs en later als opleidingsdocent bij educatieve opleidingen zoals de pabo en de Ad PEP. De laatste jaren combineer ik onderzoek en onderwijs als docent-onderzoeker bij het lectoraat Urban Care & Education van dr. Chiel van der Veen en het lectoraat lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve Leeromgevingen van dr. Sui Lin Goei. 

Het onderzoeksteam betrokken bij Explore 0-2 bestaat uit:

prof. dr. Paul Leseman - Promotor

dr. Ora Oudgenoeg - Copromotor

dr. Sui Lin Goei - Copromotor

Onderzoek Taal in Almere:

De stedelijke context waarin kinderen opgroeien en zich ontwikkelen biedt kansen, mogelijkheden maar ook uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van taal. In het project Taal in Almere werken professional via lerende netwerken aan een stedelijke taalaanpak om zo de taalvaardigheid van kinderen te verbeteren. Van 0 tot 23 jaar, van kinderopvang tot het middelbaar- en hoger onderwijs. Het onderzoek Explore 0-2 vormt een van deze lerende netwerken en richt zich op de vroege taalontwikkeling van jonge kinderen. Pedagogisch medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit Almere ontwerpen systematisch exploratief spel ten einde de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.

Belangrijke thema's in mijn werk zijn: professionaleren van (toekomstige) professionals, het jonge kind, integraal samenwerken en motorische ontwikkeling. 

Lectoraat Urban Care & Education | Windesheim in Almere 

Lectoraat Leraren en Lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen