Lopende projecten

  • Vergelijkend onderzoek naar taalbehoud en innovatie in Suriname, Ghana en Nederland i.s.m. dr. Elvis ResCue (KNUST, Ghana).
  • Corpusonderzoek naar meertalig parlementair taalgebruik in Suriname i.s.m. dr. Robert Borges (Uppsala/Jena)
  • Afrikaanse sporen in het gebruik van planten en hun namen in het Sranantongo en het Papiaments. With prof. dr. Tinde van Andel (Wageningen/Naturalis)

Co-promotor 

Yankson, Solace (2018) Language contact and change in linguistically heterogeneous urban communities: the case of Akan (LOT Dissertation series 494). Proefschrift KNUST Ghana/ Radboud Universiteit Nijmegen, verdedigd op 26 maart, 2018

Sluijs, van de, Robbert (2017) Variation and change in Virgin Islands Dutch Creole: Tense, Modality and Aspect (LOT Dissertation Series 453). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, verdedigd op 11 mei, 2017

Borges, Robert (2014) The life of Language: Dynamics of language contact in Suriname. (LOT Dissertation Series 348). Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, verdedigd op 31 januari, 2014

Verleden

  • NWO Veni ‘Creoles at birth? On the role of nativization in language formation’ (2009 – 2013)

Sranan Tongo en de creooltaal van de Maagdeneilanden worden vergeleken met de Afrikaanse en Europese talen die hebben bijgedragen aan hun ontstaan in Suriname en het Caribisch gebied. Er worden verbanden gelegd met hedendaagse gevolgen en praktijken van meertaligheid, taalcontact en taalverschuiving in Suriname, Ghana, Togo en Nederland vanuit een creolistisch perspectief.

  • Taaldocumentatie 'Suriname Creole Archive’ (SUCA 2006 - 2015) and ‘The Negerhollands Database’ (NEHOL, 2010 - 2015)

SUCA and NEHOL zijn on-line archieven met verschillende soorten historische documenten in het Sranantongo, Saramakkaans en de uitgestorven creooltaal van de Maagdeneilanden. Historische teksten werden getranscribeerd, gedigitaliseerd en geannoteerd ten behoeve van taalkundig onderzoek. SUCA werd gefinancieerd door NWO (INV-05-01), NEHOL via CLARIN-NL.