Margot van den Berg is als universitair docent verbonden aan het Departement Talen, Literatuur en Communicatie. Ze geeft onder andere onderwijs in de bacheloropleidingen Taalwetenschap en Taal en Cultuur Studies op het gebied van de sociolinguïstiek en de contactlinguïstiek. Ook haar onderzoek ligt op dat gebied. Ze is vooral geinteresseerd in de wisselwerkingen tussen talige en sociale processen in taalcontactsituaties door migratie en hun gevolgen, variërend van taalvariatie en taalverandering tot taalontstaan.

Sinds oktober 2022 is Margot van den Berg opleidingsco-coördinator van Taal en Cultuur studies. Deze opleiding kreeg voor de derde opeenvolgende keer het kwaliteitszegel topopleiding in de keuzegids universiteiten 2024.