Dr. Marloes Beers is Universitair Docent en Onderzoeker in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van energiepolitiek van de EU in het algemeen met als bijzondere aandachtspunten ontwikkelingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland en rol van andere internationale organisaties zoals de OESO en het IEA.  Zij promoveerde op dit onderwerp in Frankrijk aan de universiteit van Cergy Pontoise. Voor dit proefschrift deed zij onderzoek in de archieven van de EU (Raad en Commissie), nationale archieven van Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en archieven van multinationals (Shell en Total). Naast haar specifieke focus op Europese energiepolitiek is zij meer in het algemeen geïnteresseerd in bredere vraagstukken rond Europese identiteit. Recent heeft zij bovendien een project geïnitieerd over het vastleggen van de kennis van het voormalige Brexit Legacy Taskforce van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Naast haar brede kennis van ontwikkelingen in de Europese Unie heeft Marloes specifieke kennis van Frankrijk, een land waar zij bijna negen jaar gewoond heeft en de taal vloeiend spreekt. Zij volgt de Franse politieke en maatschappelijke ontwikkelingen uit een intrinsieke interesse in Frankrijk, maar ook in verband met het belang van Frankrijk voor Europese ontwikkelingen, waarbij haar interesse specifiek uitgaat naar energiepolitiek en Europese identiteit. 
 
Binnen het onderwijs heeft Marloes verschillende bestuurlijke, coördinerende en inhoudelijke taken. Zij is voorzitter van de Onderwijs Commissie MA Geschiedenis en coördineert de Internationale Relaties track, het verdiepingspakket Europa in de Wereld en de minor International Relations. Ze geeft les over onderwerpen als de geschiedenis van de Europese Unie/ Europese Gemeenschappen en de koude oorlog. Als gastdocent bij het College de l’Europe in Brugge verzorgt ze de introductiecursus over de geschiedenis van de buitenlandse relaties van de Europese Unie.