Dr. Marco Bril

Universitair docent
Frans
Language and education
m.bril@uu.nl

''Het leren van vreemde talen gebeurt niet op dezelfde manier als het leren van je moedertaal. Iets wat echter vaak gedacht wordt. En.. grammaticale ontwikkeling van vreemdetaalleerders moet daarbij niet onderschat worden. Iets wat vaak gebeurt''  

 

 

dr. Marco Bril is universitair docent (UD) en onderzoeker Psycholinguïstiek en Franse Taalkunde. In zijn onderzoek richt hij zich specifiek op de grammaticale ontwikkeling van tweede- of vreemdetaalleerders. De centrale vragen die hij met zijn onderzoek probeert te beantwoorden zijn i. hoe grammaticale kennis samenhangt met taalproductie en -begrip in een vreemde taal en ii. hoe cognitieve, taalkundige en onderwijskundige factoren (gezamenlijk) bijdragen aan de grammaticale ontwikkeling. Binnen het onderzoek combineert hij methodes uit de taalwetenschappen en sociale wetenschappen om deze vragen te beantwoorden. Het doel hiervan is om een beter begrip te krijgen van hoe taalstructuur zich ontwikkelt bij het leren van talen die niet de moedertaal zijn en om een bijdrage te leveren aan discussies over de positie van grammatica in relatie tot taalvaardigheid in vreemde talen.  

 

In lijn met zijn onderzoeksinteresses geeft Marco diverse BA- en MA-vakken op het gebied van taalverwervingstheorie, taaleducatie en experimenteel onderzoek. Hij is betrokken bij de BA Franse Taal en Cultuur, de minor Taalontwikkeling, de Educatieve Master en de Master Meertaligheid & Taalverwerving. Ook begeleidt hij BA-, MA- en PhD-onderzoek dat in het domein van zijn onderzoeksinteresse valt.

Daarnaast is Marco opleidingscoördinator van de BA Franse Taal en Cultuur, MA-scriptiecoördinator van de Educatieve Master Talen (Graduate School of Teaching), lid van de onderzoeksgroep Language & Education, lid van het stuurcomité van Going Romance Conference en reviewer voor verscheidene (internationale) wetenschappelijke journals zoals International Journal of Listening, Language Acquisition, Language Sciences en Journal of the European Second Language Association. Tevens is hij bestuurslid van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap en de internationale vereniging voor generatieve taalkunde.