Merel Breedeveld MSc

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
m.breedeveld@uu.nl

Merel Breedeveld is onderzoeksmedewerker binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Zij houdt zich bezig met de coördinatie van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Daarnaast werkt ze als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang.