drs. Matty Kleine
M.B.Kleine@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-15 01:58:37


Profiel

Profiel 
Matty Kleine is studieadviseur van de voltijdopleiding Geschiedenis (BA en MA) op Drift 6, kamer 0.13

Inloopspreekuren
(kijk onderaan dit scherm voor incidentele wijzigingen in spreekuren)
Maandag 11.00 - 12.00 uur 
Donderdag 11.00 - 12.00 uur

Telefonische spreekuren (let op incidentele wijzigingen)
Maandag 10.00 - 11.00 uur (030 253 6353)
Donderdag 10.00 - 11.00 uur

Op dinsdag en woensdag kunnen studenten met dringende vragen zo nodig ook terecht bij collega Evelien Hazewinkel tijdens haar spreekuren (telefonisch 10.00-11.00 uur en inloop 11.00-12.00 uur). Let wel op incidentele wijzigingen van de spreekuren. Zie hiervoor de profielpagina van Evelien Hazewinkel.

Toelichting inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is bedoeld voor korte gesprekken. Voor langere gesprekken kun je een afspraak maken.

Afspraak maken
Een aparte afspraak (20-30 minuten) maak je via de balie van het Studiepunt, Drift 10, tel.030-2536285

E-mail adres voor voltijdstudenten Geschiedenis
studieadviesgeschiedenis.gw@uu.nl 

Cijferlijst
Neem als je langs komt zelf een uitdraai van het Osiris dossier (cijferlijst) mee, en een ingevuld programma (checklist) als je planningsvragen hebt. De checklist vind je op de bachelorsite www.uu.nl/gw/geschiedenis  > afstuderen > controle studieprogramma
 

Incidentele wijzigingen spreekuren
Soms vervalt een spreekuur of wordt het verplaatst. Kijk daarom altijd voor je langskomt of een spreekuur doorgaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegenereerd op 2018-08-15 01:58:37
Volledige naam
drs. M.B. Kleine Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 013
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6353
Gegenereerd op 2018-08-15 01:58:37
Laatst bijgewerkt op 24-05-2018