Recent verschenen

 

Recent Nederlandstalig werk

 

Recent media:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/13/het-migratiebeleid-is-verouderd-a4023695

https://www.economist.com/britain/2018/05/12/people-without-degrees-are-the-most-under-represented-group

www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/er-gevaar-dat-universiteiten-zich-loszingen-rest-samenleving.html

 

Recente blogs:

 

 

 

Sleutelpublicaties

Bovens, M., Dekker, P. (Ed.), & Tiemeijer, W. (Ed.) (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. SCP & WRR. http://bit.ly/1069ttw
Bovens, M. A. P. (2006). De diplomademocratie : Over de spanning tussen meritocratie en democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(4), 205-218.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/19863/bovens_06_de_diplomademocratie.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2000). De vierde macht revisited. Over ambtelijke macht en publieke verantwoording. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11700/Bovens_00_VIERDEMACHTREVISITED.pdf?sequence=2
Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. (Eds.) (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. (Oxford handbooks in politics & international relations). Oxford University Press. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199641253.do
Bovens, M. A. P. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. West European Politics, 33(5), 946-967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/204069/925518538.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447-468.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/35005/Analyzing%2520and%2520assessing%2520accountability.pdf?sequence=3
Bovens, M., & Wille, A. (2012). The education gap in participation: A rejoinder. Acta Politica, 47(3), 1-13. https://doi.org/10.1057/ap.2012.11
Bovens, M. (2012). Opleiding als scheidslijn: Van oude en nieuwe maatschappelijke breukvlakken. Oratie Van Doorn wisselleerstoel Erasmus Universiteit Rotterdam. EUR.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/250851/FSW_oratie_21jun12_Bovens_12418_.pdf?sequence=3
Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2017). Diploma democracy: The Rise of Political Meritocracy. Oxford University Press.
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & t Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: What Deficit? Oxford University Press. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199587803.do
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2010). The education gap in political participation and its political consequences. Acta Politica, 45(4), 393-422. https://doi.org/10.1057/ap.2010.7
Bovens, M. A. P., t Hart, P., & van Twist, M. J. W. (2012). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie, politiek, 8e herziene druk. Kluwer.
Bovens, M., Keizer, A-G., & Tiemeijer, W. (2017). Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid. (WRR Rapporten aan de Regering; No. 97). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2011). Diplomademocratie: over de spanning tussen meritocratie en democratie. Bert Bakker.
Bovens, M. A. P. (2015). Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof. Nederlands juristenblad, 90(24), 1595-1600. [1139].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/319036/4F_5C_593013A_249201C_265035F_A_D_44F_E_B_pdf.pdf?sequence=3
Bovens, M. A. P. (2013). Naar een Algemene Klokkenluiderswet. Justitiële Verkenningen, 39(7), 9-16.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/318834/Naar_een_algemene_Klokkenluiderswet_JV2013.docx?sequence=3
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., & Schillemans, T. (2008). Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. Public Administration, 86(1), 225-242. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00716.x

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Bokhorst, M., Bovens, M., Engbersen, G. B. M., & Jennissen, R. (2023). Migratie, superdiversiteit en sociale cohesie. In T. Overmans, M. Honingh, & M. Noordegraaf (Eds.), Maatschappelijke bestuurskunde (pp. 113-128). Boom bestuurskunde.

2022

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M., Jennissen, R., Engbersen, G. B. M., & Bokhorst, M. (2022). Migration Diversity and Social Cohesion: Reassessing the Dutch Policy Agenda. (Research for Policy). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14224-6
Wille, A., & Bovens, M. A. P. (2022). Watching EU watchdogs: Assessing the accountability powers of the European Court of auditors and the European Ombudsman. Journal of European Integration, 44(2), 183-206. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1852229

Vakpublicaties

Bovens, M. (2022). Voer een democratisch verlof in. Idee. Tijdschrift voor het sociaal-liberalisme, 216, 41-43.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/421630/idee_216_Mark_Bovens.pdf?sequence=1

2021

Wetenschappelijke publicaties

Jennissen, R., Bovens, M., & Engbersen, G. B. M. (2021). Clusteren op basis van cultuur: Etno-linguïstische indelingen van herkomstlanden als alternatieven voor westers/niet-westers in integratieonderzoek. (Working paper; Vol. 48). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/working-papers/2021/10/07/clusteren-op-basis-van-cultuur
Bovens, M., Jennissen, R., Bokhorst, M., & Engbersen, G. (2021). Afscheid van westers en niet-westers: Naar een meervoudige indeling van herkomstgroepen. (WRR-Policy Briefs; Vol. 8). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2021/06/22/index
Bovens, M., & Wille, A. (2021). Education, Inequality, and Political Behavior. In Oxford Research Encyclopedia of Politics The Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1772
Bovens, M. (2021). Het doenvermogen van de wetgever. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2021(4), 228-230. https://www.recht.nl/vakliteratuur/staatsrecht/artikel/506427/het-doenvermogen-van-de-wetgever/
Meijer, A., Grimmelikhuijsen, S., & Bovens, M. (2021). De legitimiteit van het algoritmisch bestuur: Een systematisch overzicht van bedreigingen en oplossingsrichtingen. Nederlands juristenblad, 96(18), 1470-1478. [1320]. https://www.navigator.nl/document/iddf30e9bf803c4dddbb8fcc0be3b7500e/nederlands-juristenblad-de-legitimiteit-van-het-algoritmisch-bestuur
Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2021). Indexing watchdog accountability powers: a framework for assessing the accountability capacity of independent oversight institutions. Regulation and Governance, 15(3), 856-876. https://doi.org/10.1111/rego.12316

Vakpublicaties

Bovens, M., & Wille, A. (2021). Opleiding is de nieuwe verzuiling. THeMA : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 28(1), 35-36.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/412054/Th_ma_2021_1_Opleiding_is_de_nieuwe_verzuiling.pdf?sequence=1

2020

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & Judith van Erp, Scott Douglas, Beatrice de Graaf, Elaine Mak, Kees van den Bos, Annelien de Dijn, Dorothea Gädeke, Liesbeth van de Grift and Amy Nivette. (2020). Institutional Legitimacy in Open Societies: Institutions for Open Societies, Think Paper Series #2, (Think Paper Series; Vol. 2). Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/2020%20-%20IOS%20thinkpaper%20Legitimacy_202011_V2%20%28def%29.pdf
Bovens, M. A. P., & Duwell, M. (Eds.) (2020). The open society and its future: Institutions for Open Societies Think Paper Series #1. (Think paper series; No. 1). Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/IOS%20Think%20Paper%20Series%20%231.pdf
Bovens, M. A. P. (2020). The open society and its challenges. In M. Bovens, & M. Duwell (Eds.), The Open Society and Its Future (pp. 5-11). (Think Paper Series; Vol. 1). Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420214/The_open_society_and_its_challenges.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2020). Het gezag van de juristen: Een empirische verkenning. In A. Berlee, M. A. P. Bovens, J. Silvis, & T. F. E. Tjong Tjin Tai (Eds.), De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst (2020 ed., pp. 37-64). Wolters Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420213/Het_gezag_van_de_juristen.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., Engbersen, G., Bokhorst, M., & Jennissen, R. (2020). Samenleven in verscheidenheid: Beleid voor de migratiesamenleving. (wrr-Rapport; Vol. 103). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2020). Non-majoritarian Institutions and Representation. In R. Rohrschneider, & J. Thomassen (Eds.), The Oxford Handbook of Political Representation in Liberal Democracies (pp. 511-525). The Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198825081.013.26
Bovens, M., Jennissen, R., Engbersen, G., & Bokhorst, M. (2020). The New Diversity: Increasing Ethnic Heterogeneity and its Consequences for Public Governance. In G. Bouckaert, & W. Jann (Eds.), European Perspectives for Public Administration: The Way Forward (pp. 207-224). Leuven UP. https://doi.org/10.2307/j.ctvv417th.15

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P., & Keizer, A-G. (2020). Doenvermogen: Van toets naar tools. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/09/15/doenvermogen
Bovens, M. A. P., & Keizer, A-G., (2020). WRR-bijdrage Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU), 4 p. https://www.wrr.nl/publicaties/publicaties/2020/11/13/wrr-bijdrage-tijdelijke-commissie-uitvoeringsorganisaties-tcu

2019

Wetenschappelijke publicaties

Keizer, A-G., Tiemeijer, W., & Bovens, M. A. P. (2019). Why Knowing What To Do Is Not Enough: A realistic perspective on self-reliance. (Studies by The Netherlands Council for Government Policy). Springer. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-024-1725-8
Zouridis, S., Van Eck, M., & Bovens, M. A. P. (2019). Automated discretion. In T. Evans, & P. Hupe (Eds.), Discretion and the quest for controlled freedom (pp. 313-329). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19566-3_20
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/386458/Digital_discretion_Final_Ch._17_Zouridis_Van_Eck_and_Bovens.docx?sequence=1
Schillemans, T., & Bovens, M. A. P. (2019). Governance, accountability and the role of public sector boards. Policy and Politics, 47(1), 187-206. https://doi.org/10.1332/030557318X15296526490810

2018

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., Zouridis, S., & Van Eck, M. (2018). Algoritmische rechtstoepassing in de democratische rechtsstaat. Nederlands juristenblad, 93(40), 3008-3017. [2101].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/374797/NJB_digitale_discretie_definitief_9_november_2018.pdf?sequence=1
Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M., & Bovens, M. A. P. (2018). De nieuwe verscheidenheid: De toegenomen diversiteit naar herkomst in Nederland. (WRR Verkenningen ; No. 38). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P., & Keizer, A-G. (2018). De burger moet de wet ook 'kunnen': Een realistisch perspectief op wetgeving. In B. J. Van Ettekoven (Ed.), Rechtsorde en bestuur: Liber amicorum aangeboden aan Piet Hein Donner (pp. 153-163). Boom Juridisch.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/396467/Liber_Donner_H_10._Bovens_Keizer.docx?sequence=1
Bokhorst, M., Bovens, M. A. P., Engbersen, G., & Jennissen, R. (2018). De nieuwe verscheidenheid als beleidsopgave. Socialisme en Democratie, 75(4), 16-21. https://wbs.nl/publicaties/de-nieuwe-verscheidenheid-als-beleidsopgave
Bovens, M. A. P. (2018). Samen sterker: Beeld van het SSH-domein. http://www.sectorplan-ssh.nl/

Populariserende publicaties

Anchrit Wille, & Bovens, M. A. P. (2018). Education as a new political divide. Green European Journal. https://www.greeneuropeanjournal.eu/education-as-a-new-political-divide/

2017

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2017). Diploma democracy: The Rise of Political Meritocracy. Oxford University Press.

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P., Christensen, J., & Wille, A. (2017). De opmars van de politieke experts. Idee (D66), 38(4), 32-35.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360575/idee4.2017_De_opmars_van_de_politieke_experts.pdf?sequence=1
Bovens, M., Keizer, A-G., & Tiemeijer, W. (2017). Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid. (WRR Rapporten aan de Regering; No. 97). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
Bovens, M. A. P., & Keizer, A-G. (2017). Een realistisch perspectief op klachtbehandeling. Tijdschrift voor Klachtrecht, 13(4), 6-8.
Bovens, M. A. P., t Hart, P., van Twist, M. J. W., van den Berg, C., Van Der Steen, M., & Tummers, L. G. (2017). Openbaar Bestuur: Beleid, Organisatie, Politiek. (9e, geheel herziene druk ed.) Kluwer.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2017, Oct 24). A not so universal suffrage: How Europe's political elites have become educational elites. EUROPP LSE. http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/10/24/a-not-so-universal-suffrage-how-europes-political-elites-have-become-educational-elites/
Bovens, M. A. P., & Wille (2017, Jul 5). It's the education stupid: How globalisation has made education the new political cleavage in Europe. EUROPP LSE. http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/07/05/its-education-stupid-how-globalisation-has-made-education-the-new-political-cleavage-in-europe/

2016

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. (2016). The corporate republic: Complex organizations and citizenship. In Communitarianism and Citizenship (pp. 158-176). Taylor and Francis AS.
Bovens, M. A. P., Bokhorst, M., Jennissen, R., & Engbersen, G. (2016). Migratie en classificatie: Naar een meervoudig migratie-idioom. (WRR-Verkenningen; No. 34). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2016/11/01/migratie-en-classificatie-naar-een-meervoudig-migratie-idioom-34
Bovens, M. A. P., & Curtin, D. M. (2016). An unholy trinity of EU Presidents? Political accountability of EU executive power. In D. Chalmers, M. Jachtenfuchs, & C. Joerges (Eds.), The End of the Eurocrats' Dream: Adjusting to European Diversity (pp. 190-217). Cambridge UP. https://doi.org/10.1017/CBO9781316227510.009
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420176/an_unholy_trinity_of_eu_presidents_political_accountability_of_eu_executive_power.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2016). De meritocratisering van de politieke elite. In P. de Beer, & M. van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 165-197). Amsterdam University Press. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/32684
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420175/Meritocratie.pdf?sequence=1
Dekker, P., Bovens, M. A. P., & Tiemeijer, W. (2016). Het zijn de academici: opleiding als sociale en politiek-culturele scheidslijn. In A. E. B. E. B. P. D. E. D. L. L. J. P. A. S. . J. E. W. (Ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek 2016 : MOA-jaarboek (pp. 153-168). Spaar en Hout.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/333989/Dekker_Bovens_Tiemeijer_Het_zijn_de_academici_2016.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2016). Een pleidooi voor meer publieke politicologie. Res Publica, 58(1), 102-107.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/328831/Pleidooi_publieke_politicologie_Versie_jan_2016.docx?sequence=1
Bovens, M. A. P., & t Hart, P. (2016). Revisiting the study of policy failure. Journal of European Public Policy, 23(5), 653-666. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1127273

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2016). Wat er mis is met de meritocratie in Nederland. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. http://www.socialevraagstukken.nl/wat-er-mis-is-met-de-meritocratie-in-nederland/

2015

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (2015). Opleiding als nieuwe sociale scheidslijn. Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie, 36(3), 264-275.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/323118/Essay_Sociologos_2015.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2015). Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof. Nederlands juristenblad, 90(24), 1595-1600. [1139].
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/319036/4F_5C_593013A_249201C_265035F_A_D_44F_E_B_pdf.pdf?sequence=3
Bovens, M., Brandsma, G. J., & Thesingh, D. (2015). Political death and survival in the Netherlands: Explaining resignations of individual cabinet members 1946 - 2010. Acta Politica, 50(2), 127-150. https://doi.org/10.1057/ap.2014.1

2014

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. (Ed.), Goodin, R. E. (Ed.), Schillemans, T. (Ed.), & Meijer, A. (2014). Transparency. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 1-23). (Oxford Handbooks in political and international relations). The Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0043
Bovens, M. (2014). Juristen en de staat: Van centrum naar periferie? In E. Hondius, & M. Groenhuijsen (Eds.), Recht in geding (pp. 97-106). Boom Lemma.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/318910/KNAW_Recht_maart_2012_geredigeerd.docx?sequence=1
Kremer, M., Bovens, M., Schrijvers, E., & Went, R. (2014). Ongelijkheid in Nederland. In M. Kremer, M. Bovens, E. Schrijver, & R. Went (Eds.), Hoe ongelijk is Nederland?: Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (pp. 9-36). (WRR verkenningen; Vol. 28). Amsterdam University Press.
Kremer, M., Bovens, M., Schrijvers, E., & Went, R. (Eds.) (2014). Hoe ongelijk is Nederland? een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid. (WRR verkenningen; Vol. 28). Amsterdam University Press. http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-verkenningen/V28_Hoe_ongelijk_is_NL_volledig.pdf
Bovens, M., Dekker, P., & Tiemeijer, W. (2014). Sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland: De stand van zaken. In Gescheiden Werelden?: Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (pp. 9-29). SCP & WRR.
Bovens, M., Dekker, P. (Ed.), & Tiemeijer, W. (Ed.) (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. SCP & WRR. http://bit.ly/1069ttw
Bovens, M., & Schillemans, T. (2014). Meaningful Accountability. In M. Bovens, T. Schillemans, & R. Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 673-682). (Oxford handbooks in politics & international relations). Oxford University Press.
Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. (2014). Public Accountability. In M. Bovens, T. Schillemans, & R. Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 1-20). (Oxford handbooks in politics & international relations). Oxford University Press.
Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. (Eds.) (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. (Oxford handbooks in politics & international relations). Oxford University Press. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199641253.do

Vakpublicaties

Bovens, M., Bokhorst, M., & van Montfort, C. (2014). Van tweeluik naar driehoeken: versterking van de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. (WRR-rapport; Vol. 91). Amsterdam University Press. http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Van_tweeluik_naar_driehoek.pdf

2013

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (2013). Naar een Algemene Klokkenluiderswet. Justitiële Verkenningen, 39(7), 9-16.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/318834/Naar_een_algemene_Klokkenluiderswet_JV2013.docx?sequence=3
Bovens, M. A. P., & Wille, A. (2013). Education: The Contours of a New Cleavage? Comparing 23 European Countries. In K. Aarts, & M. Wittenberg (Eds.), Stabiliteit en Verandering in Europa, DANS Symposium publications (pp. 35-61). Pallas Publications.

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P. (2013). Gezag zonder macht: over proactief adviseren door de Raad van State. In H. Borstlap (Ed.), De kunst van het adviseren (pp. 15-20). Raad van State.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/318909/Kunst_adviseren_RvS_april_2013.docx?sequence=1

2012

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & t Hart, P. (2012). Epilogue: Making Sense of Policy Fiascoes. In M. Hill, & P. Hupe (Eds.), Public Policy: Public Policy in Progress (Vol. 4, pp. 15-28). (SAGE Library of the Public Sector). SAGE.
Bovens, M. A. P., & t Hart, P. (2012). Assessing Policy Outcomes: Social and Political Biases. In M. Hill, & P. Hupe (Eds.), Public Policy: Public Policy in Action (Vol. 3, pp. 291-320). (SAGE Library of the Public Sector). SAGE.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2012). Wat is er mis met een geleerd Parlement? De Republikein: Tijdschrift voor de ware democraat, 8(4), 22-25.
Bovens, M. A. P., t Hart, P., & van Twist, M. J. W. (2012). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie, politiek, 8e herziene druk. Kluwer.
Bovens, M., & Wille, A. (2012). The education gap in participation: A rejoinder. Acta Politica, 47(3), 1-13. https://doi.org/10.1057/ap.2012.11

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P. (2012). De toestand van de parlementaire democratie, boekbespreking van F. Verbeet, Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. In Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (pp. 213-215). Amsterdam Boom.

Overige resultaten

Bovens, M., & Wille, A. (2012). Education: The contours of a new cleavage? Comparing 23 European countries. Paper. Paper presented at IPSA 22nd World Congress of Political Science, Madrid.
Bovens, M. (2012). Opleiding als scheidslijn: Van oude en nieuwe maatschappelijke breukvlakken. Oratie Van Doorn wisselleerstoel Erasmus Universiteit Rotterdam. EUR.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/250851/FSW_oratie_21jun12_Bovens_12418_.pdf?sequence=3
Bovens, M., & Wille, A. (2012). Education: The contours of a new cleavage? A pan-European comparison. Paper.. Paper presented at 19th International Conference of Council of European Studies, Boston.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2011). Publieke verantwoording: De staat van de verantwoordingsstaat. In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 439-455). Leiden University press.
Schillemans, T., Bovens, M. A. P., & le Cointre, S. (2011). Publiek managers en publieke verantwoording. In M. Noordegraaf, K. Geuijen, & A. Meijer (Eds.), Handboek Publiek Management (pp. 211-240). Boom Lemma.
Bovens, M., & Wille, A. C. (2011). Falling or fluctuating trust levels? The case of The Netherlands. In M. Hooghe, & S. Zmerli (Eds.), Political Trust: Why context matters (pp. 47-66). ECPR Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/231380/TrustECPRPressBovensWille_2010Def.doc?sequence=3
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2011). Diplomademocratie: over de spanning tussen meritocratie en democratie. Bert Bakker.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2011). Politiek vertrouwen in Nederland: tijdelijke tip of definitieve daling? In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 21-43). Leiden University press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/395238/Proef_H1_Bovens_Wille.pdf?sequence=1
Schillemans, T., & Bovens, M. (2011). The Challenge of Multiple Accountability: Does Redundancy Lead to Overload? In M. J. Dubnick, & H. G. Frederickson (Eds.), Accountable Governance: Problems and Promises (pp. 3-21). Taylor and Francis AS. https://doi.org/10.4324/9781315706771-9
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/319030/Challenge_multiple_accountability_Schillemans_Bovens_2011.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2011). Afspiegelen en afrekenen. SC online, 4.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2011). Een kabinet voor lager opgeleiden. Trouw. http://www.socialevraagstukken.nl/site/2011/09/27/een-kabinet-van-lager-opgeleiden/
Bovens, M. A. P. (2011). Niet eerder zo losjes op het pluche. SC online, 4.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/235896/BM%25202010%2520persbericht.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2011). Allochtoon, migrant of 'Nederlander met een streepje'. SC online, 4.
Bovens, M. A. P. (2011). Van God los? SC online, 4.
Bovens, M. A. P. (2011). Politieke verantwoording: De crisis na de crisis. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, (maart/april 2011), 38-39.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2011). Education: The contours of a new cleavage? Paper. Paper presented at 10e Nederlands-Vlaamse politicologenetmaal, Amsterdam.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & t Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: What Deficit? Oxford University Press. http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199587803.do
Bovens, M. A. P. (2010). A Comment on March and McConnell: Towards a Framework for Establishing Policy Success. Public Administration, 88(2), 584-585.
Bovens, M. A. P. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. West European Politics, 33(5), 946-967. https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/204069/925518538.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2010). The education gap in political participation and its political consequences. Acta Politica, 45(4), 393-422. https://doi.org/10.1057/ap.2010.7
Bovens, M. A. P., & Yesilkagit, A. K. (2010). The EU as Lawmaker: The impact of EU directives on National Regulation in the Netherlands. Public Administration, 88(1), 57-74. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01816.x
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & 't Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: Comparisons and Conclusions. In M. Bovens, & D. Curtin (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit? (pp. 174-197). Oxford University Press.
Bovens, M. A. P., Brandsma, G. J., Thesingh, D., & Wever, T. (2010). Aan het pluche gekleefd? aard en achtergrond van het aftreden van individuele bewindslieden 1946-2009. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 37(4), 319-340. https://tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/benm/2010/4/benm_2010_037_004_003
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & t Hart, P. (2010). The Quest for Legitimacy and Accountability in EU Governance. In M. Bovens, D. M. Curtin, & P. t' Hart (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit? (pp. 9-30). Oxford University Press.
Muller, W. C., Bovens, M. A. P., Gronnegaard Christensen, J., Jenny, M., & Yesilkagit, A. K. (2010). Legal Europeanization: Comparative Perspectives. Public Administration, 88(1), 75-87. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01817.x
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & 't Hart, P. (2010). The EU's Accountability: Reality or Myth? In M. Bovens, D. Curtin, & P. 't Hart (Eds.), The Real World of EU Acoountability: What Deficit? (pp. 1-8). Oxford University Press.
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & 't Hart, P. (2010). Studying the Real World of EU Accountability: Framework and Design. In M. Bovens, D. Curtin, & H. 't Paul (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit (pp. 31-62). Oxford University Press.

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2010). Onder dak. SC online, 4.
Bovens, M. A. P. (2010). De politieke toestand. SC online, 4.
Bovens, M. A. P. (2010). Minder maar niet beter. SC online, 4.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., Brandsma, G. J., & Thesingh, D. (2010). Political Death and survival in The Netherlands:Explaining resignations of individual cabinet members 1946-2009. Paper. Paper presented at Politicologenetmaal, Leuven.
Curtin, D. M., Bovens, M. A. P., & t Hart, P. (Accepted/In press). Towards a More Accountable EU: Retrospective and Roadmap. Paper. Paper presented at Conference 'Public Matters', 10 years Utrecht School of Governance, Utrecht.
Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & t Hart, P. (2010). Towards a more Accountable EU: Retrospective and Roadmap. Paper. Paper presented at EGPA study group on EU administration and Multi-level governance, EPGA annual conference, Toulouse.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. (2009). Public Accountability. In The Oxford Handbook of Public Management Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199226443.003.0009
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording 2.0: sober maar scherp. In M. Bovens, & T. Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 275-293). Lemma.
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording : begrippen, vormen en beoordelingskaders. In M. Bovens, & T. Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 19-34). Lemma.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2009). Diploma Democracy : On the tensions between Meritocracy and Democracy. Verkenning for the NWO Programma 'Contested Democracies'. Universiteit Utrecht.
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording : een handboek. In M. Bovens, & T. Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 9-16). Lemma.
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Handboek publieke verantwoording. Lemma.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2009). Politiek vertrouwen in Nederland: de stand van zaken. In J. T. J. van den Berg (Ed.), Humeurig volk, rusteloze politiek : een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2010 (pp. 22-37). (Jaarboek / Vereniging van Griffiers; No. 2009). SDU.

Vakpublicaties

Bovens, M., & Pikker, G. K. (2009). Klokkeluidersregelingen: nuttig, maar niet afdoende. In E. Karssing, & M. Zweegers (Eds.), Jaarboek Integriteit 2010 (pp. 38-47). BIOS.

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Verantwoordingsdag: 2277 pagina’s jaarverslag slaan debat dood. NRC Handelsblad, 7.
Bovens, M. A. P. (2009). Samen rond de vlag. SC : wetten en regels verklaard, 4.
Bovens, M. A. P. (2009). De kabinetsformatie van 2011. SC online, 4.
Bovens, M. A. P. (2009). Liever geen daadkracht. SC online, 4. http://www.sconline.nl/opinie/liever-geen-daadkracht
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2009). Kloof in opleidingsniveau levert gevaar voor democratie. De Volkskrant.
Bovens, M. A. P. (2009). Naar een duurzaam immigratiebeleid. Staatscourant : wetten en regels verklaard, 4.
Bovens, M. A. P., & Schillemans, T. (2009). Verantwoordingsdag hopeloos mislukt [Interview]. Binnenlands Bestuur.
Bovens, M. A. P. (2009). Hoe de leken uit het bestuur verdwenen. Staatscourant, 4.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., Brandsma, G. J., & Thesingh, D. (2009). Political death and survival in The Netherlands. Paper. Paper presented at Unknown event.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & Hendriks, F. (2008). Bleef alles anders? Kentering of continuiteit in de Nederlandse politiek-bestuurlijke verhoudingen. Bestuurskunde, 17(3), 2-5.
't Hart, P., Bovens, M. A. P., & Kuipers, S. L. (2008). The politics of policy evaluation. In M. Moran, B. Goodin, & M. Rein (Eds.), Oxford Handbook of Public Policy (pp. 317-333). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.003.0015
Demmke, C., Bovens, M. A. P., Henokl, T., & Moilanen, T. (2008). Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. EIPA.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2008). Deciphering the Dutch Drop: ten explanations for decreasing political trust in The Netherlands. Paper. International Review of Administrative Sciences, 74, 283-305.
Bovens, M. A. P., & Hendriks, F. (2008). Pacificatie en polarisatie: kentering en continuiteit in politiek en bestuur in Nederland post 2002. Bestuurskunde, 17(3), 56-63.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2008). Politiek vertrouwen langs de meetlat. Socialisme en Democratie, 65(10), 32-43.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/34996/Politiek%2520vertrouwen%2520langs%2520de%2520meetlat.pdf?sequence=1
Berendsen, L., Bos, A., Bovens, M. A. P., Brandsma, G. J., Luchtman, M. J. J. P., & Pikker, G. K. (2008). Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector. Ministerie van BZK.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236033/Evaluatie%2520Klokkenluiderregelingen%2520publieke%2520sector_BovensNL.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., & Schillemans, T. (2008). Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. Public Administration, 86(1), 225-242. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00716.x
Schillemans, T., & Bovens, M. A. P. (2008). Horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties in Nederland. Burger, Bestuur en Beleid, 5(1), 58-75.

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2008). Een nieuwe scheidslijn in de Nederlandse politiek. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P., & Wever, T. (2008). Aan het pluche gekleefd? Binnenlands Bestuur, 26-31.
Bovens, M. A. P. (2008). Van gastarbeiderszoon tot burgervader. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2008). Tegen de anonimiteit. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P., & Hendriks, F. (2008). Pacificatie en polarisatie. Volkskrant.
Bovens, M. A. P. (2008). Quo Vadis, Quasimodo? Staatscourant, 3.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2008). Political Participation and the Education Effect. Paper. Paper presented at Conference Economy & Democracy, RSSS Annual Conference, Canberra.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2008). Political Participation and the Education Effect: The Overrepresentation of the Higher Educated in the Dutch Political Arena's. Paper. Paper presented at Politicologenetmaal, Nijmegen.
Bovens, M. A. P. (2008). Two concepts of Accountability. Paper. Paper presented at Conference Economy & Democracy. RSSS Anual Conference, Canberra.
Bovens, M. A. P. (2008). The Atlantic divide: Two concepts of accountability. Paper. Paper presented at Kettering Symposium, Dayton, Ohio.
Schillemans, T., & Bovens, M. A. P. (2008). The Challenge of Multiple Accountability: Does Redundancy lead to Overhead? Paper. Paper presented at Kettering Foundation Seminar on Accountability, Dayton, Ohio.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447-468.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/35005/Analyzing%2520and%2520assessing%2520accountability.pdf?sequence=3
Bovens, M. A. P. (2007). New forms of accountability and EU-governance. Comparative European Politics, 5(1), 104-120.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/34993/New%2520Forms%2520of%2520Accountability%2520and%2520EU-Governance.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., & van Twist, M. J. W. (2007). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en politiek. 7de Herziene druk. Kluwer.
Demmke, C., Bovens, M. A. P., Henokl, T., van Lierop, K. J., Moilanen, T., Pikker, G. K., & Salminen, A. (2007). Rules and Standards of Professional Ethics for Holders of Public Office: a Comparative Study of EU Member States and EU Institutions. EU.

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2007). Wie wil er nog kamerlid worden? Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2007). De EU als democratiseringsmachine. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2007). Het poldermodel als exportproduct. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2007). Plato's droomkabinet. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2007). Politieke emancipatie. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2007). Het vertrouwen in de overheid is terug. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2007). Het vertrouwen in de overheid is terug: het grondpatroon van de politiek is opmerkelijk stabiel. NRC-Handelsblad, 15.
Bovens, M. A. P. (2007). Geen integratiebeleid, maar immigratiebeleid. Staatscourant, 5.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2007). The dominance of Academics in political life. Paper. Paper presented at Politicologenetmaal 2007, workshop 9: Van politieke attitudes tot politieke participatie en terug., Antwerpen.
Bovens, M. A. P. (2007). Voorzitter panel & (Bleef alles anders?). Paper presented at NOB Conferentie, University Tilburg.
Bovens, M. A. P. (2007). New Forms of Accountability and EU governance, paper. Paper presented at CONNEX workshop Political Accountability, Universiteit van Maastricht.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2007). Deciphering the Dutch Drop: Ten explinations for Decreasing Political Trust in the Netherlands Paper. Paper presented at 4th ECPR General Conference, Pisa, Italy.
Bovens, M. A. P. (2007). Chair session on Normative Foundations. Paper presented at Transatlantic Workshop on Ethics and Integrity, APSA/EGPA, Washington.
Bovens, M. A. P. (2007). Referent Connex Thematic Conference on Accountability. Paper presented at Connex Thematic Conference on Accountability, EUI, Florence.
Bovens, M. A. P. (2007). Referent Discussiebijeenkomst aansluiting onderzoekersopleidingen en de onderzoekersmasters in de sociale wetenschappen. Paper presented at KNAW/SWR Discussiebijeenkomst aansluiting onderzoekersopleidingen en de onderzoekersmasters in de sociale wetenschappen, Amsterdam.
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., & Schillemans, T. (2007). Does Accountabiliy work? An Assessment tool. Paper. Paper presented at Transatlantic Workshop on Ethics and Integrity, APSA/EGPA, Washington.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2007). Deciphering the Dutch Drop: Ten Explinations for Decreasing Political Trust in the Netherlands Paper. Paper presented at NOB Conferentie, University Tilburg.
Bovens, M. A. P. (2007). Beyond political accountability? Paper. Paper presented at Connex Conference, University Utrecht.
Bovens, M. A. P. (2007). Dagvoorzitter discussiebijeenkomst over de toekomst van de Nederlandse Bestuurskunde. Paper presented at KNAW Discussiebijeenkomst over de toekomst van de Nederlandse Bestuurskunde, Amsterdam.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Trappenburg, M. J., & Bovens, M. A. P. (2006). Segration through Anti-Discrimination: How the Netherlands Got Divided again. In M. Verwey, & M. Thompson (Eds.), Clumsy solutions for a Complex World. Governance, Politics and Plural Perceptions (pp. 86-104). Palgrave. http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/319031
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2006). Waar bleef het vertrouwen in de overheid? Bestuurskunde, 4, 50-64.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/19862/bovens_06_waar.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2006). Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework. In European Governance Papers (EUROGOV)
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/234842/Analysing%2520and%2520Assessing%2520Public%2520Accountability1.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2006). Het ongelijk van Ien Dales; over de onbedoelde negatieve effecten van het integriteitsbeleid. Bestuurskunde, 15(1), 64-74.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/26301/bovens_06_het_ongelijk.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2006). De diplomademocratie : Over de spanning tussen meritocratie en democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33(4), 205-218.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/19863/bovens_06_de_diplomademocratie.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2006). Is er eigenlijk wel wat mis met de ministeriele verantwoordelijkheid? Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35(2), 154-160.

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P., van Lierop, K., Noordegraaf, M., Pikker, G. K., & Vermeulen, J. (2006). Culturen rond Besturen: Bestuurskracht en bestuurscultuur in gedualiseerde gemeenten. (Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie ed.) VNG en Ministerie van BZK.

Populariserende publicaties

Bovens, M. A. P. (2006). Wijs niet zomaar zondebokken aan. NRC-Handelsblad.
Bovens, M. A. P. (2006). Tweemaandelijkse column. Staatscourant.
Bovens, M. A. P. (2006). De groeiende kloof in de diploma-democratie. NRC-Handelsblad.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: International Review of the Administrative Sciences.
Bovens, M. A. P. (2006). Lid Editorial Board of Journal of Political Philosophy.
Bovens, M. A. P. (2006). Lid redactieraad Beleid en Maatschappij.
Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: The Journal of Political Philosophy.
Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: Public Administration.
Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: Tijdschrift voor Burger, Bestuur en Beleid.
Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: Academy of Management Review.
Bovens, M. A. P. (2006). Lid Jury Van Poelje Jaarprijs, Vereniging voor Bestuurskunde.
Bovens, M. A. P. (2006). Lid panel. Paper presented at Besloten Conferentie Regeldruk, Ministerie van Algemene Zaken en Ministerie van Justitie, Den Haag.
Bovens, M. A. P. (2006). Diplomademocracy: the uneasy relationship between meritocracy and democracy.. Paper presented at The Netherlands Institute of Government annual Conference, VU, Amsterdam.
Bovens, M. A. P. (2006). Externe referent. Paper presented at Workshop Rechtsorde, Strategische conferentie, Ministerie van Justitie, Den Haag.
Bovens, M. A. P. (2006). Reviewer: Journal of Public Policy.
Bovens, M. A. P., & Wille, A. C. (2006). Waar bleef het vertrouwen in de overheid?. Paper presented at Politicologenetmaal. Workshop 4 'Politiek cynisme en politiek wantrouwen'., Den Haag.
Bovens, M. A. P. (2006). Lid klankbordgroep Agenda 2010, provincie Utrecht.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M., Hart, P., & Peters, B. G. (2005). Explaining policy disasters in Europe: Comparisons and reflections. In Public Policy Disasters in Western Europe (pp. 199-219). Taylor and Francis/Balkema. https://doi.org/10.4324/9780203984789-24
Bovens, M., Hart, P., Dekker, S., Verheuvel, G., & de Vries, E. (2005). The mass media and policy disasters: The IRT disaster and the crisis in crime-fighting in the Netherlands. In Public Policy Disasters in Western Europe (pp. 39-59). Taylor and Francis/Balkema. https://doi.org/10.4324/9780203984789-12
Bovens, M. A. P. (2005). De verspreiding van de democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 32(3), 119-127.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15012/Bovens_05_Deverspreidingvandedemocratie.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., & 't Hart, P. (2005). Publieke verantwoording: Zegen en vloek. In W. Bakker & K. Yesilkagit (Ed.), Publieke verantwoording (pp. 245-264). (Beleid en maatschappij). Boom.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15017/Bovens_05_Publiekeverantwoording_Zegenenvloek.pdf?sequence=1
Meijer, A. J., & Bovens, M. A. P. (2005). Public Accountability in the Information Age. In V.Bekkers & V. Homburg (Ed.), The Information Ecology of E-Government. E-Government as Institutional and Technological Innovationa in Public Administration (pp. 171-182). IOS Press.
Bovens, M. A. P. (2005). From financial accounting to public accountability. In H. Hill (Ed.), Bestandsaufnahnme und Perspectiven des Haushalts- und Finanzmanagents (pp. 183-193). Nomos.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15014/Bovens_05Fromfinancialaccountingtopublicaccountability.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2005). Public accountability. In E. Ferlie, L.Lynne & C. Pollit (Ed.), The Oxford Handbook of Public Management (pp. 182-208). Oxford University Press.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15015/Bovens_05_Publicaccountability08Ferlie.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2005). Voorland Vlaanderen: België als maatschappelijk model. Academische boekengids, 48, 15-16.
Bovens, M. A. P., & Yesilkagit, A. K. (2005). De invloed van de Europese richtlijnen op de Nederlandse wetgever. Nederlands juristenblad, 80(10), 520-529.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15013/Bovens_05_invloedvandeEuropeserichtlijnenopdeNederlandsewetgever.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P. (2005). Publieke verantwoording:een analysekader. In W.Bakker & K. Yesilkagit (Ed.), Publieke verantwoording (pp. 25-55). Boom.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15016/Bovens_05_PubliekeverantwoordingEenanalysekader.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

Trappenburg, M. J., & Bovens, M. A. P. (2005). Nederland is segregatieland geworden. NRC Handelsblad, 9.
Bovens, M. A. P. (2005). Beste remedie tegen vertrouwenscrisis: Maak de leefomgeving veilig, overzichtelijk en vertrouwd. NRC Handelsblad.
Bovens, M. A. P. (2005). Het vertrouwen in de overheid. Staatscourant, 5.
Bovens, M. A. P. (2005). Moslims, Marokkanen, Riffijnen. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2005). De grondwet is dood, het referendum leeft. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2005). Nederlandse overheid nauwelijks corrupt. Staatscourant, 5.
Bovens, M. A. P. (2005). Alles bleef anders. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2005). Mijn zoon, de zeloot. Staatscourant, 5.
Bovens, M. A. P. (2005). Ophouden over integriteit. Staatscourant, 5.
Bovens, M. A. P. (2005). Er is minder corruptie in Nederland dan we denken. NRC Handelsblad.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P., & 't Hart, P. (2005). Evaluating public accountability. Paper. Paper presented at Accountable Governance: An International Research Colloquium, Queen's Univesity Belfast.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/236055/Evaluating%2520Accountability.pdf?sequence=1
van de Steeg, M. W., Bovens, M. A. P., Curtin, D. M., & 't Hart, P. (2005). Multilevel governance and public accountability in Europe: Which Institutions, which practices, which deficits. Paper presented at Accountable Governance: An International Research Colloquium, Queen's Univesity Belfast.
van de Steeg, M. W., Bovens, M. A. P., & Curtin, D. M. (2005). Public accountability and the EU: A Research Agenda. Paper presented at CONNEX Workshop: Accountability and legitimacy in multilevel governance, Mannheim.
Bovens, M. A. P. (2005). Analysing and Assessing Accountability : A Conceptual Framework, paper. Paper presented at Workshop Connex Research Group 2: Democratic Governance and Multi-level Accountability, Mannheim.
van de Steeg, M. W., Bovens, M. A. P., 't Hart, P., & Curtin, D. M. (2005). Public accountability and the Eu: A Research Agenda. Paper presented at Contested meanings: democratic practice and principles across cultural boundaries, CONNEX Conferentie, Belfast.
Bovens, M. A. P. (2005). Chair Workshop the Ethical Administrator: Comparative and Contemporary Perspectives. Paper presented at International Conference Ethics and Integrity of Governance: A Transatlantic Dialogue, Leuven.
Bovens, M. A. P., & Yesilkagit, A. K. (2005). The influence of European Directives on the Dutch Legislature. Paper presented at:. Paper presented at International Conference on Progress & Problems in Building a European Legal Order: Europeanization through the Transportation and Implementation of EU Directives, Luxembourg.
Bovens, M. A. P. (2005). dagvoorzitter Landelijk Congres der Bestuurskunde. Paper presented at Landelijk Congres der Bestuurskunde, Almelo.
Bovens, M. A. P. (2005). Public Accountability: A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability arrangements in the Public Domain. Paper presented at Workshop Contested Meanings: Democratic Practice and Principles across Cultural Boundaries, Oueen's University Belfast.
Bovens, M. A. P. (2005). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework, paper. Paper presented at Accountable Governance: An International Research Colloquium, Queen's Univesity Belfast.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (2004). De digitale rechtsstaat. In M. Lips, V. Bekkers, & A. Zuurmond (Eds.), ICT en openbaar bestuur (pp. 583-602). Lemma.
Schillemans, T., & Bovens, M. A. P. (2004). Horizontale verantwoording bij zelfstandige bestuursorganen. In S. van Thiel (Ed.), Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke domein (pp. 27-37). Kadaster.
Bovens, M. A. P. (2004). Actieve openbaarheid voor actieve burgers. Trias Informatica, 21-25.
Bovens, M. A. P., & Trappenburg, M. J. (2004). Segregatie door antidiscriminatie. In R. Holtmaat (Ed.), Gelijkheid en (andere) Grondrechten (pp. 171-186). Kluwer.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/15024/Bovens_04_Segregatiedoorantidiscriminatie.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P., Pikker, G. K., & Harreman, A. (2004). Op elkaar aangewezen: Een verkenning van kwetsbaarheden in de professionele verantwoordelijkheden van topambtenaren. Unknown Publisher.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/235827/eindrapportbovensNL.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Bovens, M. A. P. (2004). Forumlid workshop 'Waarheen met de WOB. Paper presented at Workshop, Ministerie van BZK, Den Haag.
Bovens, M. A. P. (2004). Lid promotiecomissie R. Hoop.
Bovens, M. A. P. (2004). Lid promotiecommissie M. Groothuis.
Bovens, M. A. P. (2004). Lid promotiecommissie L. Heyse.
Bovens, M. A. P., & Yesilkagit, A. K. (2004). The Impact of European Legislation on the National Legislative Process: Findings for the Netherlands. Paper presented at Paper presented at the Netherlands Institute of Governance Annual Work Conference, Rotterdam.
Bovens, M. A. P., & Yesilkagit, A. K. (2004). The Impact of European Legislation on National Legislation: Some Preliminary Findings for the Netherlands. Paper presented at Paper presented at the 2004 EGPA Conference “Four Months After: Administering the New Europe”, Workshop 1 “The impact of the European Union on national administrations”, Ljubljana, Slovenia.
Bovens, M. A. P. (2004). De verplaatising van de democratie. Paper presented at WRR-Symposium 'De staat van de democratie. Democratie voorbij de staat.', Den Haag.
Bovens, M. A. P. (2004). Forumlid debat ICT en sociale kwaliteit. Paper presented at Symposium 'Wat heeft ICT beleid opgebracht?', SCP, SQM, NOW, Den Haag.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., Groothuis, M. M., & van den Hoogen, R. H. (2003). De digitale trias: een terugblik. Nederlands juristenblad, 78(34), 1804-1811.
Bovens, M. A. P. (2003). Cultuur als verweer. In F. Bovenkerk, M. Komen, & Y. Yesilgoz (Eds.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging (pp. 137-150). Boom Juridische Uitgevers.
Meijer, A. M., & Bovens, M. A. P. (2003). Public accountability in the information age. In V. T Engers, M. A. Wimmer, & M. Palmarini (Eds.), E-government. Workshop in conjunction with JURIX 2003 (pp. 16-28). International federation for information processing.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/19606/meijer_03_publicinformationage.pdf?sequence=1
Bovens, M. A. P., & Loos, E. F. (2003). The digital constitutional state: Democracy and law in the information society. Information Polity, 7(4), 185-197.

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P. (2003). De nationalistische wending. Staatscourant, 4.
Bovens, M. A. P. (2003). Belgische toestanden. Staatscourant, 4.
Bovens, M. A. P. (2003). Wouter en de wet van Daudt. Staatscourant, 4.
Bovens, M. A. P. (2003). De voedingsbodem van de AEL. Staatscourant, 3.
Bovens, M. A. P. (2003). Digitale deelstemmen zijn onhaalbaar en onwenselijk. Nederlands juristenblad, 78, 27-35.
Bovens, M. A. P. (2003). Driftige kiezers. Staatscourant, 4.
Bovens, M. A. P. (2003). Problemen der parlementaire democratie. Vereniging voor democratisch bestuur en en vertegenwoordiging Thorbecke.
Bovens, M. A. P. (2003). Kentering en continuiteit in de Nederlandse politiek. Staatscourant, 4.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P. (2003). De digitale republiek: Democratie en rechtstaat in de informatiemaatschappij. Amsterdam University Press.
Meijer, A. J., & Bovens, M. A. P. (2003). Public accountability in the information age.. Paper presented at E-government workshop of JURIX 2003, Amsterdam.
Bovens, M. A. P. (2003). Lid editorial board Journal of Politicial Philosophy.
Bovens, M. A. P. (2003). lid bstuur van de VAR-Vereninging voor Bestuursrecht.
Bovens, M. A. P. (2003). lid adviesraad NOB.
Bovens, M. A. P. (2003). Lid jury van poelje jaarprijs, vereniging voor bestuurskunde.
Bovens, M. A. P. (2003). Lid editorial board Administrative Theory and Praxis.
Bovens, M. A. P. (2003). lid programmacommissie Ethiek, onderzoek en bestuur, NWO.
Bovens, M. A. P. (2003). lid klankbordgroep Burger & media, RMO.
Bovens, M. A. P. (2003). lid klankbordgroep agenda 2010, provincie utrecht.
Meijer, A. J., & Bovens, M. A. P. (2003). Public accountability of e-government.. Paper presented at EGPA Annual Conference, Milan.
Bovens, M. A. P. (2003). Voorzitter Platform ICT en vitaal bestuur.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. Public Administration Review, 62(2), 174-184. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00168
Bovens, M. (2002). Information rights: Citizenship in the information society. Journal of Political Philosophy, 10(3), 317-341. https://doi.org/10.1111/1467-9760.00155
Bovens, M. A. P., Boxtel, L. H. R. M., Loos, E. F., & Poland, P. M. (2002). Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht. Boom Juridische Uitgevers.
Bovens, M. A. P., & Loos, E. F. (2002). Inleiding. In M. A. P. Bovens, L. H. R. M. Boxtel, E. F. Loos, & P. M. Poland (Eds.), Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht (pp. 9-13). Boom Juridische Uitgevers.

2000

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (2000). Bij de duivel te biecht? Kanttekeningen bij de voorstellen voor klokkenluidersvoorzieningen. Bestuurswetenschappen, 1, 60-63.

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P. (2000). Voor wie de klok luidt. Nederlandse staatscourant (2000), 247, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). Geen digitale, maar een democratische tweedeling. Nederlandse staatscourant (2000), 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). Concurreren met recht. Nederlandse staatscourant (2000), 167, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). De verpersoonlijking van de politiek. Nederlandse staatscourant (2000), 58, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). De markt van integriteit en fatsoen. Nederlandse staatscourant (2000), 105, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). Alle macht aan het systeem. Nederlandse staatscourant (2000), 192, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). De democratie als mediacratie. Nederlandse staatscourant (2000), 81, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). Publieke armoede. Nederlandse staatscourant (2000), 33, 3-3.
Bovens, M. A. P. (2000). Discriminatie van Dapperstraat. Nederlandse staatscourant (2000), 127, 3-3.

Overige resultaten

Bovens, M. A. P. (2000). De vierde macht revisited. Over ambtelijke macht en publieke verantwoording. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/11700/Bovens_00_VIERDEMACHTREVISITED.pdf?sequence=2
Bovens, M. A. P. (2000). Information Right: citizenship in the information society. Paper presented at International Political Science Association World Congress Quebec, Quebec, Canada.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/235414/Information%2520rights_Bovens.pdf?sequence=1

1999

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., & Scheltema, M. (1999). Rechtsstatelijke redeneerpatronen. In W. Derksen (Ed.), Over publieke en private verantwoordelijkheden (pp. 137-173). SDU.
Bovens, M. A. P. (1999). Overheidsinterventie in de informatiemaatschappij. In H. Hijmans, & A. de Kroon (Eds.), Wetgeving voor de electronische snelweg, nadere beschouwingen (pp. 15-25). Kluwer.
Bovens, M. A. P., & Plug, P. (1999). Ambtelijke zelfstandigheid en politieke verantwoordelijkheid. Openbaar Bestuur, 6, 7-12.
Bovens, M. A. P., 't Hart, P., Dekker, S., & Verheuvel, G. (1999). The politics of blaim avoidance: defensive tactics in a Dutch crime-fighting scenario. In H. K. Anheier (Ed.), When things go wrong: organizational failures and breakdowns (pp. 123-147)
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/12222/bovens_99_thepoliticsofblameavoidance.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Bovens, M. A. P. (1999). De feminiene paradox. Tijdschrift voor de sociale sector, 3.
Bovens, M. A. P. (1999). Onderwijs in eigen kring. Tijdschrift voor de sociale sector, 9.
Bovens, M. A. P. (1999). Speculaties over geweld. Tijdschrift voor de sociale sector, 1.
Bovens, M. A. P. (1999). Achter de gouden muur. Tijdschrift voor de sociale sector, 5.
Bovens, M. A. P. (1999). Hedendaagse heksen. Tijdschrift voor de sociale sector, 6.
Bovens, M. A. P. (1999). Media paniek. Tijdschrift voor de sociale sector, 4.
Bovens, M. A. P. (1999). Particuliere rijkdom, publieke armoede. Tijdschrift voor de sociale sector, 7.

1996

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. (1996). The integrity of the managerial state. Journal of Contingencies and Crisis Management, 4(3), 125-132. https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.1996.tb00085.x
Bovens, M. (1996). Conflicting loyalties: Ethical pluralism in administrative life. International Journal of Public Administration, 19(11-12), 2195-2211. https://doi.org/10.1080/01900699608525183
Bovens, M. (1996). The integrity of the managerial state. Journal of Contingencies and Crisis Management, 4(3), 125-132. https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.1996.tb00085.x

1995

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P., Geveke, H. G., & de Vries, J. (1995). Open public administration in the Netherlands: The politics of leaking. International Review of Administrative Sciences, 61(1), 17-40. https://doi.org/10.1177/002085239506100103
Bovens, M., & Hart, P. (1995). Frame multiplicity and policy fiascoes: Limits to explanation. Knowledge and Policy, 8(4), 61-82. https://doi.org/10.1007/BF02832230

1990

Wetenschappelijke publicaties

Bovens, M. A. P. (1990). Review Article: The Social Steering Of Complex Organizations. British Journal of Political Science, 20(1), 91-117. https://doi.org/10.1017/S000712340000572X