prof. dr. Mark Bovens
m.bovens@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36


Leeropdracht
Bestuurs- en Organisatiewetenschap, in het bijzonder Bestuurskunde
Benoemingsdatum 01-04-1997
Oratiedatum 18-11-1998
Profiel

Mark Bovens is als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag.

Centrale thema's in zijn onderzoek zijn onder andere: publieke verantwoording; klokkenluiden; politieke verantwoordelijkheid; diplomademocratie en opleiding als sociale en politieke scheidslijn; politiek vertrouwen; en succes en falen van beleid.

Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36
Curriculum vitae Download PDF

Mark Bovens studeerde staats-en bestuursrecht, politicologie en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan Columbia University Lawschool in New York (LL.M 1983).

Zijn afstudeerscriptie, over de rol van profielschetsen bij burgemeestersbenoemingen, werd in 1983 bekroond met Kluwer's Post Scriptumprijs. In 1987 introduceerde hij het begrip 'klokkenluiden' in Nederland en pleitte hij voor bescherming van klokkenluiders. Dit pleidooi werkte hij uit in zijn proefschrift Verantwoordelijkheid en organisatie waarop hij in 1990 in Leiden promoveerde. 

In 1997 werd hij in Utrecht benoemd als hoogleraar, aanvankelijk met als leeropdracht Rechtsfilosofie en later ook met als leeropdracht Bestuurskunde. Daarvóór werkte hij in Leiden bij de vakgroepen Politieke Wetenschappen en Bestuurskunde.

In 2000 richtte hij, samen met Paul Verweel, de USBO op en werd hij full time hoogleraar Bestuurskunde. Van 2000 tot 2013 was hij Directeur Onderzoek en voorzitter van het bestuur/MT van de USBO. In 2013 trad hij terug als bestuurder van USBO en werd hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In de afgelopen jaren verschenen van zijn hand meer dan twintig boeken en bundels op het terrein van politiek, openbaar bestuur, democratie en rechtsstaat, waaronder Understanding Policy Fiascoes (samen met P. 't Hart; Transaction 1996), The Quest for Responsibility (Cambridge University Press 1998), Success and Failure in Public Governance (samen met P. ‘t Hart & B. Guy Peters; Edward Elgar 2001), De digitale republiek (Amsterdam University Press 2003), The Real World of EU Accountability (met Deirdre Curtin en Paul 't Hart, Oxford University Press 2010). Ook was hij medeauteur van het pamflet De verplaatsing van de politiek (Wiarda Beckmanstichting 1995) en van het handboek Openbaar bestuur dat inmiddels aan zijn 9e editie toe is (Kluwer 2017).

Een van de centrale thema's in zijn recente werk zijn politieke en sociale verschillen langs opleidingslijnen. Hij publiceerde hierover onder andere: Diplomademocratie (met Anchrit Wille, Bert Bakker 2011), Opleiding als scheidslijn (Oratie Van Doornleerstoel 2012) en Gescheiden werelden (met Paul Dekker & Will Tiemeijer, SCP en WRR 2014). In 2017 zal verschijnen: Diploma Democracy: The Rise of Political Meritocracy (met Anchrit Wille, Oxford University Press).

Hij ontving voor zijn werk een aantal onderscheidingen, waaronder de KNAW Reviewessay prijs, de Van Poeljeprijs voor het beste bestuurskundige proefschrift, en de Professionele Publikatie Prijs van de Raad van Organisatieadviesbureau's. In 2008 werd hij door de Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde (NOB) uitgeroepen tot promotor van het jaar.

Hij was van 2007 tot 2012 als gasthoogleraar verbonden aan het Department of Political Science van de Research School of Social Sciences van de Australian National University in Canberra. In 2012 was hij Jacques van Doorn fellow op het NIAS en bekleedde hij op de EUR de Jacques van Doorn leerstoel. Hij is lid van de KNAW en van de KHMW. In 2013 werd hij, als eerste Nederlander, verkozen tot Fellow van de Amerikaanse National Academy of Public Administration (NAPA).  

Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36

 

Net verschenen

 

Recent interview:

www.dub.uu.nl/artikel/achtergrond/er-gevaar-dat-universiteiten-zich-loszingen-rest-samenleving.html

  


Recente Nederlandstalige boeken

 

 

 

 

 

 

Sleutelpublicaties

Bovens, M.A.P. (19-06-2015). Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof. Nederlands Juristenblad, 90 (24), (pp. 1595-1600).

Bovens, Mark, Dekker, Paul & Tiemeijer, Will (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. (259 p.). Den Haag: SCP & WRR.

Bovens, Mark, Schillemans, Thomas & Goodin, Robert (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford University Press.

Bovens, M.A.P. (2013). Naar een Algemene Klokkenluiderswet. Justitiële Verkenningen, 39 (7), (pp. 9-16) (17 p.).

Bovens, M.A.P., t Hart, P. & van Twist, M.J.W. (2012). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie, politiek, 8e herziene druk. (392 p.). Alphen a/d/ Rijn: Kluwer.

Bovens, Mark & Wille, Anchrit (2012). The education gap in participation: A rejoinder. Acta Politica, 47 (3), (pp. 1-13) (13 p.).

Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2011). Diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en democratie. (174 p.). Amsterdam: Bert Bakker.

Bovens, M.A.P. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanisme. West European Politics, 33 (5), (pp. 946-967) (22 p.).

Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2010). The education gap in political participation and its political consequences. Acta Politica, 45 (4), (pp. 393-422) (30 p.).

Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & t Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: What Deficit?. (222 p.). Oxford: Oxford University Press.

Bovens, M.A.P., 't Hart, P. & Schillemans, T. (2008). Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. Public Administration, 86 (1), (pp. 225-242) (18 p.).

Bovens, M.A.P. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13 (4), (pp. 447-468) (22 p.).

Bovens, M.A.P. (2006). De diplomademocratie : Over de spanning tussen meritocratie en democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33 (4), (pp. 205-218) (14 p.).

Bovens, M.A.P. (13-09-2000). De vierde macht revisited. Over ambtelijke macht en publieke verantwoording. (28 p.). Universiteit Utrecht: Universiteit Utrecht.

Alle publicaties
  2017 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (12-06-2017). The Rise of Political Meritocracy.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Curtin, D.M. (2016). An unholy trinity of EU Presidents? Political accountability of EU executive power. In Damian Chalmers, Markus Jachtenfuchs & Christian Joerges (Eds.), The End of the Eurocrats' Dream - Adjusting to European Diversity (pp. 190-217). Cambridge: Cambridge UP.
Bovens, M.A.P. & Wille, Anchrit (2016). De meritocratisering van de politieke elite. In Paul de Beer & Maisha van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 165-197). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Bovens, M.A.P. (2016). Een pleidooi voor meer publieke politicologie. Res Publica, 58 (1), (pp. 102-107).
Dekker, Paul, Bovens, M.A.P. & Tiemeijer, Will (2016). Het zijn de academici: opleiding als sociale en politiek-culturele scheidslijn. In A.E. Bronner, E. Brüggen, P. Dekker, E. de Leeuw, L.J. Paas, A. Smidts & J.E. Wieringa (red.). (Eds.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek 2016 - MOA-jaarboek (pp. 153-168). Haarlem: Spaar en Hout.
Bovens, M.A.P. (2016). Migratie en classificatie - Naar een meervoudig migratie-idioom. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Bovens, M.A.P. & t Hart, P. (2016). Revisiting the study of policy failure. Journal of European Public Policy (14 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (11-06-2016). Wat er mis is met de meritocratie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2015). Opleiding als nieuwe sociale scheidslijn. Sociologos. Tijdschrift voor Sociologie, 36 (3), (pp. 264-275) (12 p.).
Bovens, Mark, Brandsma, G.J. & Thesingh, D. (04-04-2015). Political death and survival in the Netherlands - Explaining resignations of individual cabinet members 1946 - 2010. Acta Politica, 50 (2), (pp. 127-150) (24 p.).
Bovens, M.A.P. (19-06-2015). Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof. Nederlands Juristenblad, 90 (24), (pp. 1595-1600).
  2015 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (08-07-2015). Chair & discussant panel 105: The public attribution of responsibility in politics. CES, 22nd International conference of Europeanists.
M.A.P. Bovens (11-06-2015). Een pleidooi voor een publieke politicologie. Politicologenetmaal 2015, plenair debat.
M.A.P. Bovens (27-01-2015). Gedachten over denktanks.
M.A.P. Bovens (27-05-2015). Keynote: Opleiding als nieuwe scheidslijn?.
M.A.P. Bovens (22-04-2015). Keynote: What do we talk about when we talk about accountability?.
M.A.P. Bovens (09-03-2015). Paper (with T. Schillemans), The trouble with boards. Accountability workshop, ASPA.
M.A.P. Bovens (09-07-2015). Paper presentation: Political Elites as Educational Elites (co-author A. Wille), panel 144. CES, 22nd International conference of Europeanists.
M.A.P. Bovens (29-01-2015). Publicatieculturen en de kwaliteit van het (rechts)wetenschappelijk onderzoek.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, Mark, Dekker, Paul & Tiemeijer, Will (2014). Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. (259 p.). Den Haag: SCP & WRR.
Kremer, Monique, Bovens, Mark, Schrijvers, Erik & Went, Robert (2014). Hoe ongelijk is Nederland? een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid. (152 p.). Amsterdam University Press.
Bovens, Mark (2014). Juristen en de staat - Van centrum naar periferie?. In Ewoud Hondius & Marc Groenhuijsen (Eds.), Recht in geding (pp. 97-106). Den Haag: Boom Lemma.
Bovens, Mark & Schillemans, Thomas (2014). Meaningful Accountability. In Mark Bovens, Thomas Schillemans & Robert Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 673-682). Oxford: Oxford University Press.
Kremer, Monique, Bovens, Mark, Schrijvers, Erik & Went, Robert (2014). Ongelijkheid in Nederland. In Monique Kremer, Mark Bovens, Erik Schrijver & Robert Went (Eds.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (pp. 9-36). Amsterdam University Press.
Bovens, Mark, Schillemans, Thomas & Goodin, Robert (2014). Public Accountability. In Mark Bovens, Thomas Schillemans & Robert Goodin (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 1-20) (20 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, Mark, Dekker, Paul & Tiemeijer, Will (2014). Sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland - De stand van zaken. Gescheiden Werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland (pp. 9-29) (21 p.). Den Haag: SCP & WRR.
Bovens, Mark, Schillemans, Thomas & Goodin, Robert (2014). The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford University Press.
Bovens, Mark, Goodin, Robert E., Schillemans, Thomas & Meijer, Albert (01-05-2014). Transparency. In Mark Bovens, Robert E. Goodin & Thomas Schillemans (Eds.), The Oxford Handbook of Public Accountability (pp. 1-23) (23 p.). New York: The Oxford University Press.
  2014 - Vakpublicaties
Bovens, Mark, Bokhorst, Meike & van Montfort, Cor (2014). Van tweeluik naar driehoeken - versterking van de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. (88 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2014 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (10-12-2014). De eenheid van onderwijs en onderzoek binnen de sociale wetenschappen. De eenheid van onderwijs en onderzoek.
M.A.P. Bovens (30-10-2014). Education and its discontents.
M.A.P. Bovens (23-01-2014). Keynote presentation: Defining accountability as a governance concept.
M.A.P. Bovens (17-06-2014). Klankbordbijeenkomst Evaluatie Klokkenluidersregelingen.
M.A.P. Bovens (16-05-2014). Opening speech. Renforce Conference Legitimate delegation of regulatory and enforcement powers to EU agencies?.
M.A.P. Bovens (27-06-2014). Presentation: The two concepts of accountability.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Wille, A. (2013). Education: The Contours of a New Cleavage? Comparing 23 European Countries. In K. Aarts & M. Wittenberg (Eds.), Stabiliteit en Verandering in Europa, DANS Symposium publications (pp. 35-61) (27 p.). Amsterdam: Pallas Publications.
Bovens, M.A.P. (2013). Naar een Algemene Klokkenluiderswet. Justitiële Verkenningen, 39 (7), (pp. 9-16) (17 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P. (2013). Gezag zonder macht: over proactief adviseren door de Raad van State. In H. Borstlap (Eds.), De kunst van het adviseren (pp. 15-20) (5 p.). Den Haag: Raad van State.
  2013 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (04-09-2013). Discussant, panel The role of the media in new modes of governance. ECPR General Conference.
M.A.P. Bovens (06-06-2013). Discussant. NCCR Democracy Doctoral conference.
M.A.P. Bovens (12-09-2013). EU governance: what accountability deficits?. Luxemburg, Closing Event Celebration of the 35th anniversary year of the European Court of Auditors.
M.A.P. Bovens (24-04-2013). Gezag zonder macht: over proactief adviseren door de Raad van State. Den Haag, Toespraak ter gelegenheid van het afscheid van Marten Oosting als lid van de Raad van State.
M.A.P. Bovens (20-06-2013). Inleider workshop Diplomademocratie. NWO-congres Democratie in crisistijd: vernieuwing of verval?.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & t Hart, P. (2012). Assessing Policy Outcomes: Social and Political Biases. In M. Hill & P. Hupe (Eds.), Public Policy: Volume 3 Public Policy in Action (pp. 291-320) (29 p.). Londen: SAGE.
Bovens, M.A.P. & t Hart, P. (2012). Epilogue: Making Sense of Policy Fiascoes. In M. Hill & P. Hupe (Eds.), Public Policy: Volume 4 Public Policy in Progress (pp. 15-28) (13 p.). Londen: SAGE, reprint of chapter 7 in M. Bovens, P. ‘t Hart, Understanding Policy Fiascoes, New Brunswick: Transaction 1996.
Bovens, M.A.P., t Hart, P. & van Twist, M.J.W. (2012). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie, politiek, 8e herziene druk. (392 p.). Alphen a/d/ Rijn: Kluwer.
Bovens, Mark & Wille, Anchrit (2012). The education gap in participation: A rejoinder. Acta Politica, 47 (3), (pp. 1-13) (13 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2012). Wat is er mis met een geleerd Parlement?. De Republikein: Tijdschrift voor de ware democraat, 8 (4), (pp. 22-25) (4 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P. (2012). De toestand van de parlementaire democratie, boekbespreking van F. Verbeet, Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 (pp. 213-215) (3 p.). Amsterdam: Amsterdam Boom.
  2012 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (19-03-2012). Deelnemer Catshuissessie Vertrouwen op mensen. Den Haag, Catshuis.
M.A.P. Bovens (19-06-2012). Discussiant, Rijksbreed Strategieberaad, De sociale klasse voorbij: Nieuwe scheidslijnen in de samenleving. Den Haag, Johan de Witthuis.
M.A.P. Bovens (25-04-2012). Education as a cleavage. Seminar NIAS.
M.A.P. Bovens (28-03-2012). Een politieke kloof tussen hoger en lager opgeleiden?. Den Haag, cbs, studiedag 'De opleidingsgradiënt in de demografie: hoeveel doet onderwijs ertoe in demografisch gedrag?'.
M.A.P. Bovens (26-09-2012). Enhancing PhD success rates, key note address. Rotterdam, Openingssymposium Erasmus University Graduate School for the Humanities and Social and Behavorial Sciences.
M.A.P. Bovens (12-03-2012). Juristen en de Staat. Amsterdam, Sectie Rechtsgeleerdheid KNAW.
M.A.P. Bovens (29-09-2012). The challenge of multiple accountability: does redundancy lead to overload?. Aarhus, Department of Public Administration, Sandbjerg Estate, University of Aarhus.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2011). Diplomademocratie: Over de spanning tussen meritocratie en democratie. (174 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
Bovens, Mark & Wille, A.C. (2011). Falling or fluctuating trust levels? The case of The Netherlands. In M. Hooghe & S. Zmerli (Eds.), Political Trust: Why context matters (pp. 47-66) (20 p.). Colchester: ECPR Press.
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2011). Politiek vertrouwen in Nederland: tijdelijke tip of definitieve daling?. In R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 21-43) (23 p.). Leiden: Leiden University press.
Schillemans, T., Bovens, M.A.P. & le Cointre, S. (2011). Publiek managers en publieke verantwoording. In M. Noordegraaf, K. Geuijen & A. Meijer (Eds.), Handboek Publiek Management (pp. 211-240) (30 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2011). Publieke verantwoording: De staat van de verantwoordingsstaat. In R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht: Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 439-455) (17 p.). Leiden: Leiden University press.
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2011). The Challenge of Multiple Accountability: Does Redundancy Lead to Overload?. In M.J. Dubnick & H.G. Frederickson (Eds.), Accountable Governance: Problems and Promises (pp. 3-21) (19 p.). New York: M.E. Sharp.
  2011 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (23-03-2011). Afspiegelen en afrekenen. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (22-06-2011). Allochtoon, migrant of 'Nederlander met een streepje'. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (27-09-2011). Een kabinet voor lager opgeleiden. Trouw
Bovens, M.A.P. (27-10-2011). Niet eerder zo losjes op het pluche. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2011). Politieke verantwoording: De crisis na de crisis. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing (maart/april 2011), (pp. 38-39) (2 p.).
Bovens, M.A.P. (19-01-2011). Van God los?. SC online, (pp. 4) (1 p.).
  2011 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (05-10-2011). Bescherming van klokkenluiders, expertrol ronde tafelgesprek Vaste Commissie BZK. Den Haag, Tweede Kamer.
M.A.P. Bovens (24-05-2011). Constitutionalism and EU Accountability. Constitutionalism and Regulation Workshop Centre for European Governance.
M.A.P. Bovens (09-02-2011). De Diplomademocratie. Gemeente Utrecht, Lezing.
M.A.P. Bovens (21-04-2011). De kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Den Haag, Lezing Strategieberaad Rijksoverheid, Ministerie BZK.
M.A.P. Bovens (26-07-2011). Diploma democratie. Amsterdam, Alumniverening Virtu and Fortuna.
M.A.P. Bovens (18-05-2011). Diploma democratie. TU Eindhoven, Lezing Studium Generale.
M.A.P. Bovens (22-02-2011). Duurzaamheid en Governance. Universiteit Utrecht, Studium Generale.
M.A.P. Bovens (14-03-2011). Er is geen kloof tussen burger en politiek, maar tussen burgers onderling. Trippenhuis Amsterdam, Lezing Symposium KNAW Populisme: verrijking of bedreiging voor de democratie?.
M.A.P. Bovens (17-12-2011). Measuring accountability. Oxford, St. Anthony's College.
M.A.P. Bovens (07-10-2011). Moderator expertmeeting ' Publiek verantwoorden'. Almere, Gemeente Almere.
M.A.P. Bovens (20-04-2011). Professional Contract Research. Keynote speech, Urban and Regional Research Institute Utrecht, annual conference.
M.A.P. Bovens (14-01-2011). Sessie strategische crisisbesluitvorming. Den Haag, Ministerraad.
M.A.P. Bovens (15-11-2011). The real world of EU accountability. Oslo, Lezing Universiteit van Oslo, Centre for European Studies.
M.A.P. Bovens (28-04-2011). Voorzitter Review team crisisoefening kabinet en ICCB/MCCB. Den Haag, NCC.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2010). A Comment on March and McConnell: Towards a Framework for Establishing Policy Success. Public Administration, 88 (2), (pp. 584-585) (2 p.).
Bovens, M.A.P., Brandsma, G.J., Thesingh, D. & Wever, T. (2010). Aan het pluche gekleefd? aard en achtergrond van het aftreden van individuele bewindslieden 1946-2009. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 37 (4), (pp. 319-340) (22 p.).
Muller, W.C., Bovens, M.A.P., Gronnegaard Christensen, J., Jenny, M. & Yesilkagit, A.K. (2010). Legal Europeanization: Comparative Perspectives. Public Administration, 88 (1), (pp. 75-87) (13 p.).
Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & 't Hart, P. (2010). Studying the Real World of EU Accountability: Framework and Design. In Mark Bovens, Deirdre Curtin & Hart 't Paul (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit (pp. 31-62) (32 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2010). The education gap in political participation and its political consequences. Acta Politica, 45 (4), (pp. 393-422) (30 p.).
Bovens, M.A.P. & Yesilkagit, A.K. (2010). The EU as Lawmaker: The impact of EU directives on National Regulation in the Netherlands. Public Administration, 88 (1), (pp. 57-74) (18 p.).
Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & 't Hart, P. (2010). The EU's Accountability: Reality or Myth?. In Mark Bovens, Deidre Curtin & Paul 't Hart (Eds.), The Real World of EU Acoountability: What Deficit? (pp. 1-8) (8 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & t Hart, P. (2010). The Quest for Legitimacy and Accountability in EU Governance. In Mark Bovens, D.M. Curtin & P. t' Hart (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit? (pp. 9-30) (22 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & 't Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: Comparisons and Conclusions. In Mark Bovens & Deirdre Curtin (Eds.), The Real World of EU Accountability: What Deficit? (pp. 174-197) (24 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P., Curtin, D.M. & t Hart, P. (2010). The Real World of EU Accountability: What Deficit?. (222 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanisme. West European Politics, 33 (5), (pp. 946-967) (22 p.).
  2010 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (04-08-2010). De politieke toestand. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (12-05-2010). Minder maar niet beter. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (03-03-2010). Onder dak. SC online, (pp. 4) (1 p.).
  2010 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (27-09-2010). De spanning tussen meritocratie en democratie. Dordrecht, Lezing gemeente Dordrecht.
M.A.P. Bovens (12-11-2010). Diplomademocratie. Lezing Congres Politicoloog in perspectief.
M.A.P. Bovens (07-04-2010). Diplomademocratie. Workshop Omstreden democratie,.
M.A.P. Bovens (21-04-2010). Nee tegen de Euro-academici: Over een nieuwe scheidslijn in de Nederlandse politiek. Lezing congres Studievereniging Europese Studies.
M.A.P. Bovens (01-10-2010). Politiek vertrouwen in Nederland. Utrecht, Symposium Vitale Instituties van de Open Samenleving.
M.A.P. Bovens (01-03-2010). The Real World of EU Accountability, presentation. PSIR Research seminar ANU.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2009). Handboek publieke verantwoording. (296 p.). Den Haag: Lemma.
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2009). Politiek vertrouwen in Nederland: de stand van zaken. In J. Th. J. van den Berg (Eds.), Humeurig volk, rusteloze politiek : een vooruitblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2010 (pp. 22-37) (130 p.). Den Haag: SDU.
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording : begrippen, vormen en beoordelingskaders. In Mark Bovens & Thomas Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 19-34) (296 p.). Den Haag: Lemma.
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording : een handboek. In Mark Bovens & Thomas Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 9-16) (296 p.). Den Haag: Lemma.
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (2009). Publieke verantwoording 2.0: sober maar scherp. In Mark Bovens & Thomas Schillemans (Eds.), Handboek publieke verantwoording (pp. 275-293) (296 p.). Den Haag: Lemma.
  2009 - Vakpublicaties
Bovens, Mark & Pikker, G.K. (2009). Klokkeluidersregelingen: nuttig, maar niet afdoende. In Edgar Karssing & Marijn Zweegers (Eds.), Jaarboek Integriteit 2010 (pp. 38-47). Den Haag: BIOS.
  2009 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (09-12-2009). De kabinetsformatie van 2011. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (15-04-2009). Hoe de leken uit het bestuur verdwenen. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (06-04-2009). Kloof in opleidingsniveau levert gevaar voor democratie. De Volkskrant [online]
Bovens, M.A.P. (30-09-2009). Liever geen daadkracht. SC online, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (01-07-2009). Naar een duurzaam immigratiebeleid. Staatscourant : wetten en regels verklaard, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (23-01-2009). Samen rond de vlag. Staatscourant : wetten en regels verklaard, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (15-05-2009). Verantwoordingsdag hopeloos mislukt [Interview]. Binnenlands Bestuur (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Schillemans, T. (18-05-2009). Verantwoordingsdag: 2277 pagina’s jaarverslag slaan debat dood. NRC Handelsblad, (pp. 7) (1 p.).
  2009 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (25-11-2009). Back to the future: verleden, heden en toekomst van de Nederlandse bestuurskunde. Rotterdam, Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Bestuurskunde aan de Erasmus universiteit.
M.A.P. Bovens (26-10-2009). De kloof tussen lager en hogeropgeleiden. Den Haag, VSNU.
M.A.P. Bovens (15-10-2009). De meritocratisering van het middenveld. Den Haag, Symposium Op zoek naar een eigentijds middenveld, ter gelegenheid van afscheid Wim vd Donk als voorzitter WRR, Ridderzaal.
M.A.P. Bovens (25-05-2009). Diploma democratie en de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. Amsterdam, Symposium Vox Populi: De populistische verbeelding, KNAW Amsterdam.
M.A.P. Bovens (07-04-2009). Diplomademocratie. Amsterdam, Lezing en debat met minister Van der Laan, De Balie Amsterdam.
M.A.P. Bovens (15-10-2009). Het democratisch tekort: diploma democratie. Brussel, Lezing en debat, deBuren, Vlaams Nederlands Huis, Brussel.
M.A.P. Bovens (25-02-2009). Neemt het vertrouwen in de politiek af?. Utrecht, Studium generale Universiteit Utrecht.
M.A.P. Bovens (17-01-2009). Political trust in The Netherlands. Den Haag, Conferentie Democratie en vertrouwen, NWO/ROB, Sociëteit De Witte Den Haag.
M.A.P. Bovens (12-09-2009). Political trust in The Netherlands: withering but not wavering. ECPR General Conference.
M.A.P. Bovens (07-12-2009). Politiek vertrouwen: de stand van zaken. Amsterdam, Sectie Maatschappijwetenschappen, KNAW.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Hendriks, F. (2008). Bleef alles anders? Kentering of continuiteit in de Nederlandse politiek-bestuurlijke verhoudingen. Bestuurskunde, 17 (3), (pp. 2-5) (4 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2008). Deciphering the Dutch Drop: ten explanations for decreasing political trust in The Netherlands. Paper. International Review of Administrative Sciences, 74, (pp. 283-305) (23 p.).
Bovens, M.A.P., 't Hart, P. & Schillemans, T. (2008). Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. Public Administration, 86 (1), (pp. 225-242) (18 p.).
Berendsen, L., Bos, A., Bovens, M.A.P., Brandsma, G.J., Luchtman, M.J.J.P. & Pikker, G.K. (2008). Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector. (156 p.). Utrecht: Ministerie van BZK.
Schillemans, T. & Bovens, M.A.P. (2008). Horizontale verantwoording bij zelfstandige uitvoeringsorganisaties in Nederland. Burger, Bestuur en Beleid, 5 (1), (pp. 58-75) (18 p.).
Bovens, M.A.P. & Hendriks, F. (2008). Pacificatie en polarisatie: kentering en continuiteit in politiek en bestuur in Nederland post 2002. Bestuurskunde, 17 (3), (pp. 56-63) (8 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2008). Politiek vertrouwen langs de meetlat. Socialisme en Democratie, 65 (10), (pp. 32-43) (12 p.).
Demmke, C., Bovens, M.A.P., Henokl, T. & Moilanen, T. (2008). Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union. (360 p.). Maastricht: EIPA.
  2008 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. & Wever, T. (2008). Aan het pluche gekleefd?. Binnenlands Bestuur, (pp. 26-31) (6 p.).
Bovens, M.A.P. (15-04-2008). Een nieuwe scheidslijn in de Nederlandse politiek. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Hendriks, F. (20-10-2008). Pacificatie en polarisatie. De Volkskrant [online]
Bovens, M.A.P. (27-05-2008). Quo Vadis, Quasimodo?. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (22-01-2008). Tegen de anonimiteit. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (23-10-2008). Van gastarbeiderszoon tot burgervader. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
  2008 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (13-03-2008). Executive Accountability. SaRO Conference Political Control and Accountability in a European Perspective.
M.A.P. Bovens (25-01-2008). Research Agenda. Amsterdam, Accountability and the Rule of Law at the International Level.
M.A.P. Bovens (31-03-2008). Sessie Crisis Besluitvorming. Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken.
M.A.P. Bovens (16-05-2008). Waar bleef het vertrouwen in de overheid?. Den Haag, Rotary Club 's-Gravenhage.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13 (4), (pp. 447-468) (22 p.).
Bovens, M.A.P. (2007). New forms of accountability and EU-governance. Comparative European Politics, 5 (1), (pp. 104-120) (17 p.).
Bovens, M.A.P., 't Hart, P. & van Twist, M.J.W. (2007). Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en politiek. 7de Herziene druk. (398 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
Demmke, C., Bovens, M.A.P., Henokl, T., van Lierop, K.J., Moilanen, T., Pikker, G.K. & Salminen, A. (2007). Rules and Standards of Professional Ethics for Holders of Public Office: a Comparative Study of EU Member States and EU Institutions. (331 p.). Brussel: EU.
  2007 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (04-12-2007). De EU als democratiseringsmachine. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (23-01-2007). Geen integratiebeleid, maar immigratiebeleid. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (29-05-2007). Het poldermodel als exportproduct. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (15-10-2007). Het vertrouwen in de overheid is terug. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (01-12-2007). Het vertrouwen in de overheid is terug: het grondpatroon van de politiek is opmerkelijk stabiel. NRC Handelsblad, (pp. 15) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (06-03-2007). Plato's droomkabinet. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (17-04-2007). Politieke emancipatie. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (04-09-2007). Wie wil er nog kamerlid worden?. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
  2007 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (24-08-2007). Crisisbesluitvorming. Den Haag, Sessie crisisbesluitvorming. Ministerraad.
M.A.P. Bovens (21-11-2007). De politieke verantwoordelijkheid voor ambtelijk falen. Utrecht, Gemeenteraad en college B&W Utrecht.
M.A.P. Bovens (25-09-2007). Integratie als klassenvraagstuk. Den Haag, Directoraat-Generaal Internationale aangelegenheden en vreemdelingenzaken, Min. v. Jus, debatserie over wetenschap en integratie.
M.A.P. Bovens (22-10-2007). New Forms of accountability and EU Governance. University College Dublin, Public lecture.
M.A.P. Bovens (27-11-2007). Verantwoordingsoverlast. Den Haag, Discussiemiddag Algemene Rekenkamer.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2006). Analysing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework. European Governance Papers (EUROGOV)
Bovens, M.A.P. (2006). De diplomademocratie : Over de spanning tussen meritocratie en democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33 (4), (pp. 205-218) (14 p.).
Bovens, M.A.P. (2006). Het ongelijk van Ien Dales; over de onbedoelde negatieve effecten van het integriteitsbeleid. Bestuurskunde, 15 (1), (pp. 64-74) (11 p.).
Bovens, M.A.P. (2006). Is er eigenlijk wel wat mis met de ministeriele verantwoordelijkheid?. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35 (2), (pp. 154-160) (7 p.).
Trappenburg, M.J. & Bovens, M.A.P. (2006). Segration through Anti-Discrimination: How the Netherlands Got Divided again. In Marco Verwey & Michael Thompson (Eds.), Clumsy solutions for a Complex World. Governance, Politics and Plural Perceptions (pp. 86-104) (19 p.). New York: Palgrave.
't Hart, P., Bovens, M.A.P. & Kuipers, S.L. (2006). The politics of policy evaluation. In M. Moran,, B. Goodin, & M. Rein (Eds.), Oxford Handbook of Public Policy (pp. 317-333) (17 p.). Oxford: Oxford University Press.
Bovens, M.A.P. & Wille, A.C. (2006). Waar bleef het vertrouwen in de overheid?. Bestuurskunde, 4, (pp. 50-64) (15 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P., van Lierop, K., Noordegraaf, M., Pikker, G.K. & Vermeulen, J. (2006). Culturen rond Besturen: Bestuurskracht en bestuurscultuur in gedualiseerde gemeenten. (123 p.). Den Haag: VNG en Ministerie van BZK.
  2006 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (10-12-2006). De groeiende kloof in de diploma-democratie. NRC Handelsblad (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2006). Tweemaandelijkse column. Staatscourant
Bovens, M.A.P. (25-09-2006). Wijs niet zomaar zondebokken aan. NRC Handelsblad (1 p.).
  2006 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (10-05-2006). Analysing and Assessing Accountability. RSSS Political Science Seminar.
M.A.P. Bovens (23-03-2006). Bestuurskracht en bestuurscultuur in gedualiseerde gemeenten. Den Haag, Presentatie jaarbericht 2006 Begeleidingscommissie Dualisme en lokale democratie.
M.A.P. Bovens (21-11-2006). Bestuursvervreemding, commentaar bij dr. A.F.M. Brenninkmeijer, Nationale Ombudsman. Den Haag, Van Slingelandlezing, Vereninging voor Bestuurskunde, Raad van State.
M.A.P. Bovens (30-05-2006). Beyond Pillarrization: Continuity and Change in Dutch Politics. Melbourne, Erasmus Foundation.
M.A.P. Bovens (05-06-2006). Diploma democracy: reconciling educational meritocracy and representative democracy. presentatie RSSS Social and Political Theory seminar.
M.A.P. Bovens (23-03-2006). Forumdiscussie. Den Haag, Aanbieding rapport Culturen rond besturen.
M.A.P. Bovens (14-12-2006). Moet de Carrington-doctrine vaker worden toegepast?. Den Haag, lunchlezing Ministerie van Justitie.
M.A.P. Bovens (13-11-2006). Multilevel Governance and public accountability in Europe: which institutions, which practices, which deficits?. NWO mid term conference Shifts in Governance.
M.A.P. Bovens (06-10-2006). Waar bleef het vertrouwen in de overheid?. EUR, Rotterdam, Symposium 'Veiligheid, vertrouwen en good governance', de Doelderdag, faculteit Rechtsgeleerdheid.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Yesilkagit, A.K. (2005). De invloed van de Europese richtlijnen op de Nederlandse wetgever. Nederlands Juristenblad, 80 (10), (pp. 520-529) (10 p.).
Bovens, M.A.P. (2005). De verspreiding van de democratie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 32 (3), (pp. 119-127) (9 p.).
Bovens, M.A.P. (2005). From financial accounting to public accountability. In H. Hill (Eds.), Bestandsaufnahnme und Perspectiven des Haushalts- und Finanzmanagents (pp. 183-193) (11 p.). Baden Baden: Nomos.
Bovens, M.A.P. (2005). Public accountability. In E. Ferlie, L.Lynne & C. Pollit (Eds.), The Oxford Handbook of Public Management (pp. 182-208) (27 p.). Oxford: Oxford University Press.
Meijer, A.J. & Bovens, M.A.P. (2005). Public Accountability in the Information Age. In V.Bekkers & V. Homburg (Eds.), The Information Ecology of E-Government. E-Government as Institutional and Technological Innovationa in Public Administration (pp. 171-182) (12 p.). Amsterdam: IOS Press.
Bovens, M.A.P. & 't Hart, P. (2005). Publieke verantwoording: Zegen en vloek. In W. Bakker & K. Yesilkagit (Eds.), Publieke verantwoording (pp. 245-264) (20 p.). Amsterdam: Boom.
Bovens, M.A.P. (2005). Publieke verantwoording:een analysekader. In W.Bakker & K. Yesilkagit (Eds.), Publieke verantwoording (pp. 25-55) (31 p.). Amsterdam: Boom.
Bovens, M.A.P. (2005). Voorland Vlaanderen: België als maatschappelijk model. Academische boekengids, 48, (pp. 15-16) (2 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
Bovens, M.A.P. (12-07-2005). Alles bleef anders. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (31-12-2005). Beste remedie tegen vertrouwenscrisis: Maak de leefomgeving veilig, overzichtelijk en vertrouwd. NRC Handelsblad
Bovens, M.A.P. (31-05-2005). De grondwet is dood, het referendum leeft. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (03-12-2005). Er is minder corruptie in Nederland dan we denken. NRC Handelsblad
Bovens, M.A.P. (20-09-2005). Het vertrouwen in de overheid. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (19-04-2005). Mijn zoon, de zeloot. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (13-12-2005). Moslims, Marokkanen, Riffijnen. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Trappenburg, M.J. & Bovens, M.A.P. (03-03-2005). Nederland is segregatieland geworden. NRC Handelsblad, (pp. 9).
Bovens, M.A.P. (01-11-2005). Nederlandse overheid nauwelijks corrupt. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (08-03-2005). Ophouden over integriteit. Staatscourant, (pp. 5) (1 p.).
  2005 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (04-11-2005). Accountability and EU Governance: What is new?. Key-note speech, Connex Mid-term Conference, MZES.
M.A.P. Bovens (29-11-2005). Het ongelijk van Dales. Den Haag, Diner pensant, Ien Dales Leerstoel, CAOP.
M.A.P. Bovens (17-11-2005). Op elkaar aangewezen. Amsterdam, Directeurenconferentie Gemeente Amsterdam.
M.A.P. Bovens (10-11-2005). Politiek-ambtelijke verhoudingen in Amsterdam. Slot Zeist, Vereniging voor Bestuurskunde, Kring Utrecht.
M.A.P. Bovens (23-05-2005). Segregatie door anti-discriminatie. Den Haag, Voordracht bij de Commissie Gelijke Behandeling.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2004). Actieve openbaarheid voor actieve burgers. Trias Informatica, (pp. 21-25) (5 p.).
Bovens, M.A.P. (2004). De digitale rechtsstaat. In M. Lips, V. Bekkers & A. Zuurmond (Eds.), ICT en openbaar bestuur (pp. 583-602) (20 p.). Utrecht: Lemma.
Schillemans, T. & Bovens, M.A.P. (2004). Horizontale verantwoording bij zelfstandige bestuursorganen. In S. van Thiel (Eds.), Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke domein (pp. 27-37) (11 p.). Apeldoorn: Kadaster.
Bovens, M.A.P. & Trappenburg, M.J. (2004). Segregatie door antidiscriminatie. In R. Holtmaat (Eds.), Gelijkheid en (andere) Grondrechten (pp. 171-186) (16 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P., Pikker, G.K. & Harreman, A. (2004). Op elkaar aangewezen: Een verkenning van kwetsbaarheden in de professionele verantwoordelijkheden van topambtenaren. Amsterdam/Utrecht: Unknown Publisher, Onderzoeksrapport in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.
  2004 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (27-02-2004). Prospect: From financial accounting to public accountability. Deutsche Hochschule fur Verwaltungswessenschaften, Lezing 'Bestandsaufnahme und Perspectiven des Haushals- und Finanzmanagements.
M.A.P. Bovens (05-02-2004). The concept of public accountability. ESRC Workshop Public Accountability in a New Institutional Environment, University of the West of England, Bristol.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2003). Cultuur als verweer. In F. Bovenkerk, M. Komen & Y Yesilgoz (Eds.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging (pp. 137-150) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bovens, M.A.P., Groothuis, M.M. & van den Hoogen, R.H. (2003). De digitale trias: een terugblik. Nederlands Juristenblad, 78 (34), (pp. 1804-1811) (8 p.).
Meijer, A.M. & Bovens, M.A.P. (2003). Public accountability in the information age. In van T Engers, M.A. Wimmer & M Palmarini (Eds.), E-government. Workshop in conjunction with JURIX 2003 (pp. 16-28) (13 p.). Laxenburg, Austria: International federation for information processing.
Bovens, M.A.P. & Loos, E.F. (2003). The digital constitutional state: Democracy and law in the information society. Information Polity, 7 (4), (pp. 185-197) (13 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P. (2003). Belgische toestanden. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). De nationalistische wending. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). De voedingsbodem van de AEL. Staatscourant, (pp. 3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). Digitale deelstemmen zijn onhaalbaar en onwenselijk. Nederlands Juristenblad, 78, (pp. 27-35) (9 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). Driftige kiezers. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). Kentering en continuiteit in de Nederlandse politiek. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2003). Problemen der parlementaire democratie. (9 p.). Den Haag: Vereniging voor democratisch bestuur en en vertegenwoordiging Thorbecke.
Bovens, M.A.P. (2003). Wouter en de wet van Daudt. Staatscourant, (pp. 4) (1 p.).
  2003 - Overige resultaten
M.A.P. Bovens (26-11-2003). Actieve openbaarheid voor actieve burgers. Den Haag, Symposiium Trias Informatica van de Raad voor het openbaar bestuur.
M.A.P. Bovens (17-06-2003). Dagvoorzitter werkconferentie maatschappelijke verantwoording in de publieke sector. Den Haag, Werkconferentie Maatschappelijke verantwoording in de publieke sector.
M.A.P. Bovens (12-11-2003). De digitale republiek. Den Haag, ministerie van Justitie, lunchlezing.
Bovens, M.A.P. (2003). De digitale republiek: Democratie en rechtstaat in de informatiemaatschappij. (156 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
M.A.P. Bovens (23-09-2003). Deelnemer debat Snijden in de vierde macht. Utrecht, utrechts debatcentrum Tumult.
M.A.P. Bovens (30-01-2003). deelnemer Lagerhuisdebat. Scheveningen, Dag van de Wetgeving.
M.A.P. Bovens (20-11-2003). deelnemer ronde tafeldebat. Jaarcongres Project Management Instituut Nederland.
M.A.P. Bovens (22-05-2003). Ombudsdiensten en de legitimiteit van de politiek in Nederland en Vlaanderen. Dordrecht, Politicologenetmaal 2003.
M.A.P. Bovens (03-09-2003). Public accountability. Annual Conference of the European Group on Public Administration.
M.A.P. Bovens (16-06-2003). Zesien jaar klokkenluiden: een terugblik. Utrecht, Voorjaarsvergadering Vereniging van Ethici in Nederland.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Loos, E.F. (2002). Inleiding. In M.A.P. Bovens, L.H.R.M. Boxtel, E.F. Loos & P.M. Poland (Eds.), Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht (pp. 9-13) (95 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Bovens, M.A.P., Boxtel, L.H.R.M., Loos, E.F. & Poland, P.M. (2002). Renovatie van de rechtsstaat. Vijf casus over de invloed van ICT op democratie en recht. (95 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. (2000). Bij de duivel te biecht? Kanttekeningen bij de voorstellen voor klokkenluidersvoorzieningen. Bestuurswetenschappen, 1, (pp. 60-63) (4 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P. (2000). Alle macht aan het systeem. Nederlandse staatscourant (2000), 192, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). Concurreren met recht. Nederlandse staatscourant (2000), 167, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). De democratie als mediacratie. Nederlandse staatscourant (2000), 81, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). De markt van integriteit en fatsoen. Nederlandse staatscourant (2000), 105, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). De verpersoonlijking van de politiek. Nederlandse staatscourant (2000), 58, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). Discriminatie van Dapperstraat. Nederlandse staatscourant (2000), 127, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). Geen digitale, maar een democratische tweedeling. Nederlandse staatscourant (2000), (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). Publieke armoede. Nederlandse staatscourant (2000), 33, (pp. 3-3) (1 p.).
Bovens, M.A.P. (2000). Voor wie de klok luidt. Nederlandse staatscourant (2000), 247, (pp. 3-3) (1 p.).
  2000 - Overige resultaten
Bovens, M.A.P. (13-09-2000). De vierde macht revisited. Over ambtelijke macht en publieke verantwoording. (28 p.). Universiteit Utrecht: Universiteit Utrecht.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Bovens, M.A.P. & Plug, P. (1999). Ambtelijke zelfstandigheid en politieke verantwoordelijkheid. Openbaar Bestuur, 6, (pp. 7-12) (6 p.).
Bovens, M.A.P. (1999). Overheidsinterventie in de informatiemaatschappij. In H. Hijmans & A. de Kroon (Eds.), Wetgeving voor de electronische snelweg, nadere beschouwingen (pp. 15-25) (11 p.). Deventer: Kluwer.
Bovens, M.A.P. & Scheltema, M. (1999). Rechtsstatelijke redeneerpatronen. In W. Derksen (Eds.), Over publieke en private verantwoordelijkheden (pp. 137-173) (37 p.). Den Haag: SDU.
Bovens, M.A.P., 't Hart, P., Dekker, S. & Verheuvel, G. (1999). The politics of blaim avoidance: defensive tactics in a Dutch crime-fighting scenario. In H.K. Anheier (Eds.), When things go wrong: organizational failures and breakdowns (pp. 123-147) (25 p.).
  1999 - Vakpublicaties
Bovens, M.A.P. (1999). Achter de gouden muur. Tijdschrift voor de sociale sector, 5.
Bovens, M.A.P. (1999). De feminiene paradox. Tijdschrift voor de sociale sector, 3.
Bovens, M.A.P. (1999). Hedendaagse heksen. Tijdschrift voor de sociale sector, 6.
Bovens, M.A.P. (1999). Media paniek. Tijdschrift voor de sociale sector, 4.
Bovens, M.A.P. (1999). Onderwijs in eigen kring. Tijdschrift voor de sociale sector, 9.
Bovens, M.A.P. (1999). Particuliere rijkdom, publieke armoede. Tijdschrift voor de sociale sector, 7.
Bovens, M.A.P. (1999). Speculaties over geweld. Tijdschrift voor de sociale sector, 1.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36
Project:
Het einde van lidmaatschapsrelaties oude stijl? De georganiseerde sport en duurzame sociale bindingen
01-09-2013 tot 01-09-2017
Algemene projectbeschrijving 

Samen met 15 sportbonden die meer dan 3,2 miljoen verenigingsleden vertegenwoordigen richt het onderzoeksteam zich op veranderingen in het lidmaatschap van sportverenigingen. Vanuit een multidisciplinaire benadering, waarin geografische, bestuurskundige en sociologische perspectieven worden gecombineerd, wordt onderzocht in hoeverre en op welke wijze mensen zich verbinden aan sportverenigingen en zich hiervoor inzetten; en welke veranderingen zich hierin voordoen. Daarbij zoomt het onderzoek in op verschillen naar regio, naar sociale kenmerken - in het bijzonder leeftijd – en naar tak van sport. Het onderzoek kent een mixed methods research design, gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en gekoppeld aan interventie-onderzoek. Het doel van het onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de betekenis van burgerschap, lidmaatschap en ledenorganisaties in de Nederlandse samenleving in het algemeen, en in de georganiseerde sport in het bijzonder. Het doel hiervan is om sportbonden te helpen succesvol in te spelen op bredere maatschappelijke ontwikkelingen die de mate, wijzen en vormen van sociale binding beïnvloeden, zodat zij de maatschappelijke rol van sportverenigingen kunnen vergroten. Ook beoogt het onderzoek een bijdrage te leveren aan het politieke debat over versterking van de sociale cohesie van onze civil society.


Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Koninklijke Nederlandse Schaatsbond, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlandse Zwembond, Nederlandse Basketbal Bond, Nederlandse Golf Federatie, Nederlandse Judobond, Nederlandse Ski Vereniging, Nederlandse Toerfiets Unie, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Squash Bond Nederland, Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO)

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
 • Stijn Verhagen (Hogeschool Utrecht)

Afgesloten projecten

Project:
Multilevel governance and public accountability in Europe: Which institutions, which practices, which deficit? 23-06-2006 tot 31-12-2010
Algemene projectbeschrijving

This research was fully funded by NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research, under the Shifts in governance programme (project number 450-04-319).


The European Union has assumed a growing number of competences that previously were located within the national realm. There is a concern that the transfer of competences is not matched with a simultaneous development of arrangements with which European decision-makers are being held to account. The European Union is, for example, blamed of not being democratic, because it takes decisions behind closed doors. The bottom line of the debate on the democratic deficit is that the development of the European Union has come to a point that it needs some procedures that ensure fair outcomes. It needs a system in which decision-makers explain and justify their conduct, and face consequences if necessary. In short: it requires accountability.


This research project focuses on the issue of accountability in the EU. In order to cover several significant parts of EU affairs, the research is organized in three research projects: • European Agencies by Madalina Busuioc ( m.busuioc@uva.nl) The number of European agencies is growing rapidly. Agencies are ‘independent’ bodies assigned with informational, executive, regulatory or operational tasks. But who controls these independent agencies? What is the purpose of accountability in this context? What do accountability arrangements look like and are the ones in place appropriate?
 • European Comitology Committees by Gijs Jan Brandsma (g.j.brandsma@uu.nl)
  Comitology committees are in charge of the implementation of European policies. Several hundreds of these committees exist, and their competences range from juridical aspects of cableways to preventing animal diseases. The Comitology committees are mainly composed of national representatives, but stakeholders are also involved in their decision-making. Technical and political expertise plays a prominent role. What does accountability look like in expert arenas like these, and to what extent are the current arrangements appropriate?
 • European Council by Marianne van de Steeg (m.w.vandesteeg@uu.nl)
  Parliament is the main locus for democratic accountability. The task of the elected representatives is to check that decision-makers do not abuse the power bestowed on them and act in accordance with the citizens’ wishes. Decision-makers in the European Council have two hats on: they are both European and national leaders. As European leaders, they are being held to account by the European Parliament. As national leaders, they report back to the various parliaments of the member states. In the name of the European citizens, who holds these decision-makers to account? To what extent do these two venues for accountability on European political decision-making cover the need for democratic accountability? Or, does democratic accountability fall between two stools?
These research projects were all completed in 2009. In 2010, the project was concluded by the publication of 'The Real World of EU Accountability' by Oxford University Press: a volume in which the findings of all research projects are integrated.

We participated in Connex, research group 2 on 'Democratic governance and multilevel accountability'.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Bestuursculturen in gedualiseerde gemeenten 01-01-2006 tot 31-12-2006
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden

Present research interests

General

 • Public Governance and Public Policy
 • Public Accountability
 • Governance, Citizenship and Democracy
 • Political and constitutional theory

Specific Topics

 • Multi-level accountability and democratic governance
 • Trust in government
 • Education and political participation; political meritocracy
 • Information rights
 • Accountability
 • Whistleblowing, leaking, and freedom of speech within organizations
 • Success and failure of governance
Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36
Nevenfuncties

 

 • Member editorial board Journal of Political Philosophy
 • Member editorial board Public Policy & Administration
 • Lid redactieraad Beleid & Maatschappij
 • Lid KNAW (2008-heden)
 • Lid KHMW (2014-heden)
 • Fellow National Academy of Public Administration, USA (2013-heden)
 • Lid Raad van Advies WODC (2016-heden)
 • Voorzitter Nationale Wetenschapsagenda Startimpulscommissie,  NWO (2017)
 • Lid Regieraad Prettig contact met de overheid,  BZK (2017-heden)
Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36
Volledige naam
prof. dr. M.A.P. Bovens Contactgegevens
Bijlhouwerstraat

Bijlhouwerstraat 6
Kamer 0.07
3511 ZC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7248
Telefoonnummer afdeling 030 253 8101
Postadres
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC    UTRECHT

Routebeschrijving naar USBO (Bijlhouwerstraat 6 Utrecht))

Gegenereerd op 2017-06-29 12:53:36
Laatst bijgewerkt op 21-06-2017