Drs. M.A.M. (Marloes) van Dijk

Promovendus
Klinische Infectiologie
030 253 1223
m.a.m.vandijk@uu.nl

Marloes van Dijk is werkzaam als veterinair microbioloog bij het VMDC en coördinator van het project "Monitoring zoönosen en antimicrobiële resistentie bij gezelschapsdieren" (gesubsidieerd door de Ministeries van LNV en VWS). Als promovendus doet zij onderzoek naar de inzet van metagenomics middels nanopore sequencing in de routinediagnostiek van het VMDC. Als docent verzorgt zij onderwijs in de infectieziekten in de Bachelor en Master Diergeneeskunde.