Prof. dr. Marcel van Aken

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H2.28
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Marcel van Aken

Hoogleraar
Ontwikkelingspsychologie
030 253 9224
m.a.g.vanaken@uu.nl

Nevenwerkzaamheden

  • Lid | Opleidingsraad | Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten | Onbezoldigd
  • Adviseur | Reviewer/committee member various NWO and ZonMW gremia | NWO/ZONMW/International funding agencies | Onbezoldigd
  • Adviseur | Reviewer/editorial board various (inter)national journals | journals | Onbezoldigd