L.W.B. (Lisanne) Walma MA
L.W.B.Walma@uu.nl
Coördinator externe samenwerking
Faculteitsbureau - Onderzoek- en Valorisatiebeleid
Gegenereerd op 2018-07-22 06:40:05


Profiel
Onderzoek
 
Ik promoveer sinds 2013 bij het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities / Freudenthal Instituut. Ik onderzoek Nederlandse drugsdebatten in de twintigste eeuw in het kader van het Translantis project. Hierbij maken onderzoekers gebruik van digitale kranten om de rol van Amerika in publieke debatten in Nederland te analyseren.
 
Onderwijs
 
Ik zet mij in voor het bevorderen van blended learning en multidisciplinair onderwijs binnen de universiteit, onder andere als coördinator van de bètabrede cursus 'Verslaving en verslavende middelen'
 
Faculteitsraad
 
Sinds 1 september 2015 ben ik lid van de faculteitsraad Bètawetenschappen voor het departement Wiskunde, commissies OOS (Onderzoek, Onderwijs en Studentenzaken) en PR (Public Relations). 
Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-07-22 06:40:05
Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Walma, L.W.B. (07-12-2015). Filtering the “News” - Uncovering Morphine's Multiple Meanings on Delpher’s Dutch Newspapers and the Need to Distinguish More Article Types. TS: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies (38), (pp. 61-78) (18 p.).
  2015 - Overige resultaten
Walma, L.W.B. (03-01-2015). America: Land of Narcotics? The United States in Dutch Discourse on Narcotics in the First Half of the Twentieth Century.
Walma, L.W.B. (2015). Dynamic Dystopia. References to U.S. Narcotic Problems in 1920’s Dutch Public Discourse.
Walma, L.W.B. (2015). References to American Narcotic Abuse in Dutch Public Discourse in the 1920s and the Value of Digitized Newspapers.
  2014 - Overige resultaten
Walma, L.W.B. (2014). Blaming Alcohol and Doctors: America as a Reference Culture for Morphinism in the Dutch News Discourse at the Turn of the Twentieth Century.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-22 06:40:05
Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Farmaceutisch Erfgoed (2015 - heden)

 

Gegenereerd op 2018-07-22 06:40:05
Volledige naam
L.W.B. Walma MA Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.69
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5670
Gegenereerd op 2018-07-22 06:40:05
Laatst bijgewerkt op 25-06-2017