Afgesloten projecten
Project
Reconfiguring Diaspora: The Transformation of the Jewish Diaspora in Late Antiquity 01-07-2014 tot 01-09-2020
Algemene projectbeschrijving

Doel van dit project is om via een vergelijkend onderzoek naar de joodse gemeenschappen in Italië, Egypte, Israël/Palestina en Irak inzicht te krijgen in de onderliggende factoren die geleid hebben tot de vergaande maatschappelijke marginalisering van de joodse gemeenschap in de overgangsperiode van klassieke Oudheid naar de Middeleeuwen (200-700 n. Chr.). Speciale nadruk zal liggen op de interactie tussen de factoren migratie, religie en meertaligheid. Via verschillende activiteiten op het terrein van valorisatie beoogt het project verder ook een bijdrage te leveren aan actuele debatten over migratie, integratie en diaspora.     

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Project
The Rise of Christianity : A New Interdisciplinary Approach 01-01-2002 tot 31-12-2007
Algemene projectbeschrijving

Dirt project beoogde nieuw licht te werpen op de opkomst van het vroege christendom door middel van archeologisch onderzoek in de joodse en vroegchristelijke catacomben van Rome. Daarbij werden niet alleen traditionele archeologische veldwerkmethoden alsmede sociologische modellen aangewend, ook werd gebruik gemaakt van nieuwe demografische en natuurwetenschappelijke onderzoeksmethoden. In dat kader werd intensief samengewerkt met verschillende onderzoekpartners in zowel binnen –en buitenland. Naast publicaties in leidende tijdschriften als Radiocarbon en Nature, en The Journal of Archaeological Science verschenen ook publicaties die ingingen op de historische implicaties van het archeologische veldwerk.

Rol
Onderzoeksleider & uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO