Lars van Broekhuijsen

Student-assistent
Hydrogeology
l.t.vanbroekhuijsen@uu.nl

Ik ben Lars, een masterstudent in Earth Surface and Water, bezig met een specialisatie in hydrologie en poreuze media. Bij het platform 'Structures of Strength' van onze universiteit faciliteer ik communicatie tussen disciplines en voer ik onderzoek uit naar microbiologische brandstofcellen. Deze technologie onderzoekt het gebruik van micro-organismen voor het genereren van elektriciteit, met potentieel voor duurzame energieoplossingen. Mijn academische en onderzoekswerkzaamheden zijn gericht op het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking en het ontwikkelen van praktische oplossingen voor milieuvraagstukken. Als jonge wetenschapper streef ik ernaar een bijdrage te leveren aan het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.