Dr. Lavinia Kortese

Dr. Lavinia Kortese

Universitair docent
Internationaal en Europees Recht
l.s.j.kortese@uu.nl

Dr. Lavinia S.J. Kortese is universitair docent EU-recht bij de afdeling Internationaal en Europees recht van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2020 aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp erkenning van kwalificaties. Via haar promotieonderzoek ontwikkelde Lavinia een grondig inzicht in de juridische instrumenten en beleidsinitiatieven op het gebied van erkenning die in de EU en haar lidstaten van toepassing zijn. Haar onderzoeksinteresses gaan verder dan de erkenning van kwalificaties en omvatten onderwerpen met betrekking tot de interne markt van de EU (fundamentele vrijheden), onderwijs in de EU, migratie en gezondheid. Als onderdeel van haar onderzoeksactiviteiten is Lavinia in het bijzonder geïnteresseerd in wat kan worden omschreven als de "law in action", d.w.z. de verbinding tussen onderzoeksresultaten en maatschappelijke ontwikkelingen, kwesties en vragen. Voorbeelden van haar activiteiten waarin deze verbinding tot uiting komt zijn haar detachering in 2016 bij het Benelux Secretariaat-Generaal in Brussel en uitgebreide deelname aan projectonderzoek ten behoeve van Europese, nationale en regionale partijen.