Mr. L. (Lucas) Roorda

Mr. L. (Lucas) Roorda

Universitair docent
Internationaal en Europees Recht
+0303254381
l.roorda@uu.nl

Dr. Lucas Roorda is universitair docent bij de afdeling Internationaal en Europees Recht, en onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). Hij promoveerde in 2019 op het proefschrift "Jurisdiction over foreign direct liability claims against transnational corporations in EU Member States: Increasing access to remedy for victims of corporate human rights violations", en heeft meerdere publicaties rond het thema ondernemingen, mensenrechten en toegang tot het recht. Zijn huidige onderzoek ziet op de vervaging van de grenzen tussen internationale en nationale rechtssferen, en de vermenging van publieke en private belangen bij het verantwoordelijk houden van internationale ondernemingen. Hij schrijft in dat kader ook regelmatig over actuele ontwikkelingen en uitspraken in grensoverschrijdende aansprakelijkheidszaken. Lucas is verder coördinator van het Mastervak General Course: Public International Law, en gaf in het verleden onder andere het Bachelorvak IER, en Capita Selecta: International Humanitarian Law.