Larisa Riedijk MSc

Larisa Riedijk is promovenda op de afdeling van Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie binnen de labgroep van prof. dr. Belle Derks. Haar onderzoek richt zich op hoe mannen en vrouwen duurzaam met elkaar kunnen samenwerken in het verdelen van betaald werk, huishouden en zorg voor kinderen. Zo onderzoekt ze hoe deze taakverdeling verandert tijdens grote levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van een eerste kind en de lockdown van COVID-19. Ook bekijkt ze de gevolgen van deze verandering in taakverdeling op relatie-uitkomsten. Haar onderzoek heeft een interdisciplinaire insteek, waarbij ze psychologische, sociologische en filosofische perspectieven integreert.