Dr. Lubos Polerecky

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 334
3584 CB Utrecht

Dr. Lubos Polerecky

Universitair docent
Geochemistry
030 253 5409
l.polerecky@uu.nl
Projecten
Project
Life cycle of meteoritic carbon on planetary bodies with focus on Mars 02-10-2017
Algemene projectbeschrijving

Recente studies hebben aangetoond dat meteoriet-materiaal dat met UV-licht bestraald wordt, koolstof in de vorm van methaan (CH4) uitstoot. Moderne meettechnieken (NanoSIMS) kunnen de afbraak van koolstof in meteorieten door UV-straling meten. Met verschillende methodes (vooral isotopenanalyse) wordt een vingerafdruk van dit proces bepaald, die in de toekomst met monsters van Mars vergeleken kan worden om de relevantie van UV als afbraakproces voor koolstof op Mars te bepalen.

Rol
Uitvoerder
Financiering
Geen informatie beschikbaar