Dr. Laura Overpelt

Universitair docent
Kunstgeschiedenis
l.overpelt@uu.nl

Dr. Laura Overpelt (1984) studeerde Kunstgeschiedenis 300-1800 (BA) en Geschiedenis van de Beeldende Kunst 300-1800 (ResMa, cum laude) aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

In 2022 promoveerde zij aan de Open Universteit (Heerlen) op een proefschrift met de titel "By a Single Painter". The Organization and Representation of Giorgio Vasari's Decorative Projects in the Palazzo Vecchio. Dit onderzoeksproject werd gefinancierd vanuit het programma 'Promoties in de Geesteswetenschappen' van NWO en begeleid door prof. dr. Paul (P.B.M.) van den Akker.

Het onderwerp van haar promotieonderzoek was de dagelijkse gang van zaken in het atelier van Giorgio Vasari dat verantwoordelijk was voor het uitvoeren van de decoraties in het Palazzo Vecchio in Florence in opdracht van Cosimo I de' Medici. In het onderzoek staat de vraag centraal hoe te verklaren is dat de decoraties in een hoofdstuk in Vasari's wereldberoemde Vite (De Levens, 1568) worden beschreven als "door één enkele schilder in ontzettend weinig tijd gemaakt", terwijl er een groot team aan assistenten aan de uitvoering heeft bijgedragen. Door grondig bronnenonderzoek en (kwantitatieve) analyse biedt het onderzoek niet alleen vele nieuwe inzichten op het gebied van de dagelijkse organisatie van de zestiende-eeuwse schilderswerkplaats, maar juist door het betere begrip van de context waarin die bronnen zijn geschreven, ook in hun aard, oorsprong en bedoeling.

Momenteel werkt dr. Overpelt aan een uitgave van haar proefschrift.

Daarnaast richt zij zich op een nieuw onderzoek naar bedoelde en spontane kruisbestuiving in de leer- en werkpraktijk door reizende kunstenaars en ideeën in vroeg-modern Europa.