Drs. Liduine Bremer

Drs. Liduine Bremer

Directeur
Geowetenschappen

Liduine Bremer is lid van het faculteitsbestuur en directeur van de faculteit Geowetenschappen.