Drs. Lenn Lamkin

Beleidsmedewerker
Student Life and Mobility
Dienstraadslid
Activiteiten op UBD-niveau
06 28 352 078
l.l.lamkin@uu.nl

Lenn Lamkin (1971) is werkzaam als adviseur Student Life and Mobility bij de directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek. Haar kerndossier is studentenhuisvesting en in het bijzonder de huisvesting van internationale studenten, medewerkers en gasten. Daarnaast houdt zij zich bezig met beleidsadvisering over de vraagkant van studentwonen en neemt ze in die hoedanigheid deel aan diverse landelijke en lokale netwerken zoals het Landelijk Platform Studentenhuisvesting en de Convenant Studentenhuisvesting. Tevens verricht zij de toetsing van aanvragen voor het gebruik van onderwijsruimten voor niet-onderwijsactiviteiten (zgn. voorrangsevenementen). Daarnaast werkt zij regelmatig mee aan diverse projecten op het gebied van studentzaken, internationalisering, ondersteunende diensten en onderwijslogistiek.

 

Sinds september 2021 heeft zij zitting in de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst.


Lenn Lamkin studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht en werkte bij verschillende (internationale) winkelbedrijven. Zij is sinds 2008 verbonden aan de directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek van de Universiteit Utrecht.