Prof. dr. L.J.M.J. (Louk) Vanderschuren

Prof. dr. L.J.M.J. (Louk) Vanderschuren

Hoogleraar
Animal Welfare
030 253 2615
l.j.m.j.vanderschuren@uu.nl

“Door te spelen leren kinderen hoe ze om moeten gaan met een veranderlijke en vaak onvoorspelbare omgeving.”

Louk Vanderschuren is hoogleraar Neurobiologie van Gedrag aan de faculteit Diergeneeskunde. Vanderschuren onderzoekt de relatie tussen gedrag en hersenfunctie op het gebied van sociaal spelgedrag, impulsbeheersing en verslaving. Met zijn onderzoek wil hij bijdragen aan een beter begrip van de geestelijke gezondheid en het welzijn bij mensen en dieren.

Vanderschuren onderzoekt onder meer waarom kinderen en jonge dieren spelen, welke voordelen dat oplevert en welke hersenmechanismen hierbij zijn betrokken. Hij kijkt ook hoe impulscontrole in de hersenen tot stand komt en wat de relatie is tussen impulsbeheersing, sociale ontwikkeling en verslaving. Bij verslaving onderzoekt hij wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand de controle verliest over drugs- of alcoholgebruik en welke hersen- en gedragsmechanismen de kwetsbaarheid voor verslaving bepalen. 

Vanderschuren doet zijn werk onder meer vanuit de HUB ‘Spelen = Gezond Opgroeien’ . Hierin doen onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen onderzoek naar de kracht en de mogelijkheden van spelen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in hoe spelen kinderen kan helpen om beter om te gaan met hun (chronische) ziekte. Vanderschuren draagt zijn expertise ook over binnen het onderwijs aan studenten diergeneeskunde, geneeskunde, biomedische wetenschappen en sociale wetenschappen.

Achtergrond

Vanderschuren studeerde Medische Biologie in Utrecht en promoveerde op een onderzoek naar de rol van lichaamseigen opiaten bij sociaal gedrag van ratten. Hij werkte voorheen onder meer als onderzoeker aan Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit van Cambridge in Engeland. Vanderschuren is hoofdredacteur van Behavioural Pharmacology en oud-voorzitter van de European Behavioural Pharmacology Society.

Leeropdracht
Neurobiologie van Gedrag
Oratiedatum
19-05-2011