Mr. dr. Liesbeth Enneking
L.F.H.Enneking@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:14


Profiel

Sportschoenen, olie, koffie, smartphones. Veel van (de grondstoffen voor) onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Westerse ondernemingen die deze producten in minder ontwikkelde landen laten produceren en hier op de markt brengen? Rust er op hen een verplichting om te voorkomen dat hun eigen activiteiten of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, onder welke omstandigheden kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?  

Wetenschappelijk juridisch onderzoek draait voor mij om het in kaart brengen van de rol die het recht kan spelen bij het oplossen van de grote maatschappelijke problemen van onze tijd: honger, conflict, armoede, milieuvervuiling, ongelijkheid. In 2003 las ik in The Economist een artikel over civiele aansprakelijkheidsprocedures in de VS tegen multinationals zoals Shell inzake hun beweerdelijke betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen in ontwikkelingslanden. Ik vond dit een fascinerende ontwikkeling en besloot te onderzoeken of dergelijke procedures ook voor de Nederlandse rechter en op grond van Nederlands civiel aansprakelijkheidsrecht zouden kunnen worden aangebracht. Dit was het beginpunt van mijn onderzoek naar foreign direct liability claims en de rol van het (aansprakelijkheids)recht bij het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

De maatschappelijke en juridische relevantie van dit interessante en bijzonder veelzijdige onderwerp is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het eindpunt van mijn onderzoek op dit gebied, dat ik tegenwoordig grotendeels verricht in opdracht van publieke en private organisaties en in samenwerking met gedreven jonge onderzoekers, is dan ook nog lang niet in zicht.

Tussen augustus 2006 en mei 2017 was Liesbeth Enneking in verschillende capaciteiten (AiO, postdoc, UD en UHD) verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Gedurende het academisch jaar 2015-2016 was zij houder van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht aan de KU Leuven. Zij is momenteel houder van een bijzondere leerstoel 'Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility' aan de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam). 

 

  

 

Betrokken bij de opleiding(en)

Inaugurele rede TPR-Wisselleerstoel KU Leuven, mei 2016

Inaugurele rede TPR-Wisselleerstoel KU Leuven, mei 2016

Interview bij radioprogramma Dit is de Dag (EO), oktober 2012

Openbare verdediging proefschrift, met promotores Prof. M.L. Lennarts en Prof. I. Giesen, Universiteit Utrecht, mei 2012
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:14
Sleutelpublicaties

Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07-07-2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Enneking, Liesbeth (2014). The future of foreign direct liability? Exploring the international relevance of the Dutch Shell Nigeria case. Utrecht Law Review, 10 (1), (pp. 44-54) (10 p.).

Enneking, L.F.H. (2010). Aansprakelijkheid via 'foreign direct liability claims' - Den Haag is weer even de 'Legal capital of the world'. Nederlands Juristenblad, 85 (7), (pp. 400-407) (8 p.).

Enneking, L.F.H. (2009). Crossing the Atlantic? The political and legal feasibility of European foreign direct liability cases. The George Washington International Law Review, 40 (4), (pp. 903-941) (38 p.).

Enneking, L.F.H. (2008). The common denominator of the Trafigura Case, Foreign Direct Liability Cases and the Rome II Regulation. European Review of Private Law, 16 (2), (pp. 283-312) (29 p.).

Alle publicaties
  2017
Enneking, L.F.H. (2017). Judicial remedies - The issue of applicable law. In Juan Jose Alvarez Rubio & Katerina Yiannibas (Eds.), Human rights in business - Removal of barriers to access to justice in the European Union (pp. 38-77) (40 p.). London: Routledge.
  2016
Enneking, L.F.H. & Pijl, K.C.I. (2016). Uma perspectiva de negócios e direitos humanos para os conflitos ligados a mudanças no uso da terra no Brasil e na Colômbia. In Tim Boekhout van Solinge, Sergio Sauer, Irene Velez-Torres & Babette Berrocal Vargas - Van den Brink (Eds.), TERRA E DIREITOS EM ÁGUAS TURBULENTAS (pp. 99-129). Amsterdam: Xsebra.
Enneking, L.F.H. & Pijl, K.C.I. (2016). Una perspectiva de los negocios y los derechos humanos en torno a los conflictos generados por los cambios en los usos de la tierra en Brasil y Colombia. In Tim Boekhout van Solinge, Irene Velez-Torres, Sergio Bauer & Babette Berrocal Vargas - Van den Brink (Eds.), TIERRA E DERECHOS EN AGUAS TURBULENTAS (pp. 101-132). Amsterdam: Xsebra.
Enneking, L.F.H., Kristen, F.G.H., Pijl, K.C.I., Waterbolk, T.A., Emaus, J.M., Hiel, M.F.J., Giesen, I. & Schaap, A.L.M. (07-07-2016). Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - Een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de stand van zaken van het Nederlandse recht in het licht van de UN Guiding Principles. (708 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014
Enneking, Liesbeth (2014). Civiele aansprakelijkheid voor (dreigende) milieuschade in een internationale context - Over de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht bij het bevorderen van mondiale duurzaamheid. In N. Teesing (Eds.), Duurzame handel in juridisch perspectief (pp. 33-65) (32 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, Liesbeth (2014). Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor (internationaal) maatschappelijk onverantwoord ondernemen - Verschuivende grenzen tussen publiek en privaat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 201-223) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Publiek wordt privaat: een tussenstand in zeven vragen. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 307-321). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, Liesbeth & de Jong, Elbert (13-06-2014). Regulering van onzekere risico’s via public interest litigation?. Nederlands Juristenblad, 2014 (23), (pp. 1542-1551).
Enneking, Liesbeth (2014). The future of foreign direct liability? Exploring the international relevance of the Dutch Shell Nigeria case. Utrecht Law Review, 10 (1), (pp. 44-54) (10 p.).
Emaus, Jessy, Enneking, Liesbeth & Giesen, Ivo (2014). Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij privatisering van publieke taken: een aanzet tot debat. In Ivo Giesen, Jessy Emaus & Liesbeth Enneking (Eds.), Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken (pp. 17-34) (18 p.). Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, Ivo, Emaus, Jessy & Enneking, Liesbeth (2014). Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken. (321 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2013
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Enneking, L.F.H., Giesen, I. & Rijnhout, R. (2013). Bewijswaardering en psychologische inzichten. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 1017-1085) (69 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Enneking, Liesbeth (31-01-2013). Deur voor meer claims tegen multinationals 'op een kier'. NRC Handelsblad
Giesen, I., Rijnhout, R. & Enneking, L.F.H. (2013). Een ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: het anchoring effect. Ars aequi, 12, (pp. 904-905) (2 p.).
Enneking, Liesbeth (31-01-2013). Multinationals, een beetje opletten nu. NRC NEXT
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Nawoord. Nederlands Juristenblad, 20, (pp. 1334) (1 p.).
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H. & van Lent, L. (2013). Op weg naar een nieuwe wrakingsprocedure: meer legitimiteit en minder oneigenlijk gebruik. Nederlands Juristenblad, 8, (pp. 466-476) (11 p.).
Enneking, L.F.H. (2013). Zorgplichten van multinationals in Nederland - 'Second best' zo slecht nog niet?. Nederlands Juristenblad, 12, (pp. 744-750) (7 p.).
  2012
Giesen, I., Kristen, F.G.H., Enneking, L.F.H., de Kezel, E.N.F.M., van Lent, L. & Willemsen, P.A. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure. (178 p.). Den Haag: SDU.
Enneking, L.F.H. (2012). Multinational corporations, human rights violations and a 1789 US statute. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 3, (pp. 396-400) (5 p.).
L.F.H. Enneking (29-11-2012) Multinationals and transparency in foreign direct liability cases: The prospects of obtaining evidence under the Dutch civil procedural regime on document disclosure’
L.F.H. Enneking (01-11-2012) Multinationals opereren in niemandsland
Enneking, L.F.H. (31-10-2012). Multinationals opereren in niemandsland. NRC Handelsblad
Enneking, L.F.H. (11-10-2012). Nigerian farmers sue Shell in The Hague. Deutsche Welle
L.F.H. Enneking (27-03-2012) Private law enforcement of corporate responsibility for human rights violations
Enneking, L.F.H. (2012). Slachtoffers van Shell voeren een ongelijke strijd. Down to Earth Magazine, 3 (5), (pp. 8-9).
Enneking, L.F.H. (10-10-2012). Vervuiling Nigeria hier voor de rechter - Vier slachtoffers van de olievervuiling in Nigeria klagen Shell aan voor een Nederlandse rechter. Dat is voor het eerst.. NRC Handelsblad
  2011
L.F.H. Enneking (19-05-2011) Het Incident Probo Koala: Civiele Claims Ivorianen in Nederland Kansrijk?
Enneking, L.F.H. (27-01-2011). Nigeria: Dutch Lawmakers Grill Shell Over Operations in the Country. Daily Trust Abuja
  2010
Enneking, L.F.H. (2010). Aansprakelijkheid via 'foreign direct liability claims' - Den Haag is weer even de 'Legal capital of the world'. Nederlands Juristenblad, 85 (7), (pp. 400-407) (8 p.).
  2009
Enneking, L.F.H. (2009). Crossing the Atlantic? The political and legal feasibility of European foreign direct liability cases. The George Washington International Law Review, 40 (4), (pp. 903-941) (38 p.).
  2008
Enneking, L.F.H. (2008). The common denominator of the Trafigura Case, Foreign Direct Liability Cases and the Rome II Regulation. European Review of Private Law, 16 (2), (pp. 283-312) (29 p.).
  2007
Enneking, L.F.H. (2007). Corporate social responsibility: tot aan de grens en niet verder? Over de regulering vanuit Nederland van de activiteiten van Nederlandse multinationale concerns in gastlanden; foreign direct liability and beyond. (187 p.). Utrecht: Wetenschapswinkel Rechten, Universiteit Utrecht.
  0
L.F.H. Enneking () Internationaal ondernemen, maatschappelijke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid’
L.F.H. Enneking () Nederlandse rechtszaak tegen Shell van groot internationaal juridisch belang
L.F.H. Enneking () When oil is spilled and contaminates people’s lands and waters, who is to blame?
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:14
Project:
Corporate rule of law responsibility
02-01-2017 tot 01-07-2019
Algemene projectbeschrijving 

The ‘Corporate Rule of Law Responsibility’ (CRLR) project is part of the ‘resilient societies’ research theme of the Faculty of Law Economics and Governance, funded by the 2016 Research Impulse Fund. Within this research theme, studies focus on the shifting roles of, and relations between, various actors in a changing and challenging society. This shift requires resilient rule of law mechanisms, to prevent and redress violations of fundamental rights such as human rights. The CRLR project looks at corporations which, through globalization and privatization, have taken in dominant positions in present-day society. Through these positions, corporations run the risk of having adverse impacts on human rights.


Awareness about the possibilities of corporations to become involved in human rights violations has resulted in various governance mechanisms proposed to address these risks. These include, for example, 'naming and shaming' activities by civil society organizations, voluntary codes, corporate social responsibility (CSR) efforts, reporting obligations as well as calls to extend the jurisdiction of the international criminal court to include legal persons. Yet little empirical data is available on whether such efforts would actually change corporate behavior and/or prevent corporate contributions to the violation of human rights. Our aim is to close this gap in knowledge by investigating the effectiveness of governance mechanisms on corporate multinational activity.  


With an initial duration of 2,5 years, the CRLR project will conduct research on the empirical effects of legal and non-legal regulation of large multinational businesses. Taking an empirical approach, the project draws on legal, economic and governance theories and is explicitly interdisciplinary. The first stage of the project consists of a study into reputational damage as a regulatory mechanism for corporate (involvement in) human rights violations. In terms of impact, the aim is to develop high-quality research and add to (inter)national policy debates on how existing legal and non-legal mechanisms can be made (more) effective, making adequate use of existing forces & incentives within corporations. 


See also: 


Resilient Rule of Law website


Corporate Rule of Law Responsibility website


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Dit project wordt gefinancierd vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organizatie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
Corporate accountability and transnational litigation: new risks, new strategies? 01-01-2015 tot 01-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking heeft een post-doctoral fellowship-subsidie toegewezen gekregen door het AXA Research Fund voor een onderzoeksproject naar het toegenomen risico voor internationaal opererende ondernemingen om aansprakelijk gesteld te worden voor schade aangericht aan mens en milieu als gevolg van hun activiteiten elders.


Binnen dit project, dat loopt tot juli 2017, zal Enneking de hedendaagse tendens richting foreign direct liability cases (grensoverschrijdende civiele aansprakelijkheidsprocedures tegen multinationale concerns die voor rechters in Westerse landen gebracht worden naar aanleiding van schendingen van mensenrechten- en milieunormen gepleegd in het buitenland), waarover zij de laatste jaren veel geschreven heeft, benaderen vanuit een nieuw perspectief.


Door een rechtsvergelijkende benadering te combineren met een empirische benadering van het onderwerp en door de focus te leggen op het bedrijfsperspectief, beoogt zij met het project beter inzicht te verschaffen in de consequenties van deze tendens voor de ondernemingen die daarmee te maken krijgen en dus ook voor het vestigingsklimaat van de landen waar deze ondernemingen gevestigd zijn.

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Business & Human Rights challenges for cross-border litigation in the European Union 01-09-2014 tot 31-12-2016
Algemene projectbeschrijving

Ucall-onderzoeker Liesbeth Enneking neemt deel aan een door de Europese Commissie (DG Justice) gefinancierd project over toegang tot adequate rechtsmiddelen in de EU-lidstaten voor individuen en gemeenschappen die schade hebben ondervonden als gevolg van de activiteiten van Europese ondernemingen buiten de EU. Dit onderzoek speelt zich af tegen de achtergrond van twee actuele ontwikkelingen:


1. De opkomende tendens in Westerse landen wereldwijd richting aansprakelijkheidsprocedures tegen internationaal opererende ondernemingen naar aanleiding van schade veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten aan mens en milieu in gastlanden;


2. Het groeiend politiek, maatschappelijk en juridisch momentum naar aanleiding van het ‘Protect, Respect and Remedy’ VN-beleidsraamwerk inzake Bedrijven en Mensenrechten en de daarbij behorende Guiding Principles.


In dit project, getiteld “Business & Human Rights challenges for cross-border litigation in the European Union”, bundelt Enneking de krachten met een internationaal onderzoeksteam van experts op dit gebied uit o.m. Spanje, Engeland, Oostenrijk, Tsjechië en Nederland. Binnen het project, dat loopt tot eind 2016, is zij de coördinator van de workstream over toepasselijk recht.


Voor meer informatie zie de website van het onderzoeksproject.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 01-12-2014 tot 18-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

 
Rol: Onderzoeksleider
Individuele projectbeschrijving

Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten, veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden aansprakelijk gesteld worden?


In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO. Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen.


Dit onderzoek is verricht door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van het WODC.

Financiering
3e geldstroom - overig: Dit onderzoek werd uitgevoerd voor het WODC, in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kinanya Pijl
  • Marjosse Hiel
Project:
Burgerschap 3.0 – Naar een integrale visie op de rol van de burger in de 21e eeuw 01-01-2013 tot 01-07-2015
Algemene projectbeschrijving

The vitality and sustainability of institutions are under constant pressure in a globalizing world. This does not only call for changes within these institutions themselves, but also for new roles for citizens. In a series of seminars, Utrecht University’s interdisciplinary research group ‘Institutions: Understanding the Dynamics of Open Societies’ aims to critically address the new functions, roles and challenges for citizens in the 21st century in terms of responding to some of the many problems they are facing (e.g. poverty, unemployment, housing problems, welfare decline and socio-economic problems, financial crisis, global environmental crisis) and the development of political, social and economic democracy. The seminars are organized in cooperation with and under the aegis of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) in Amsterdam.


Each seminar is designed as a multidisciplinary event and will focus on a different dimension of Citizenship 3.0, viz. Cooperation, Participation, and Governance. The focus of the first dimension, Cooperation, was on the growing prevalence of informal, horizontal forms of cooperation by active, self-organizing citizens who seek to promote the collective interests of the participants in the absence of any government intervention. The Participation dimension focused on the new and increasingly direct ways in which groups of citizens are participating in democratic processes with a view to influencing governmental policies so as to further their interests. In the Governance dimension, the focus will be on the growing role for citizens, whether individually or collectively, when it comes to protecting or promoting public interests in a more institutionalized manner.


The final conference of the Citizen 3.0-project will take place on March 13, 2015. For more information, see: http://www.uu.nl/en/events/citizenship-30

 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Projectvoorstel 'Burgerschap 3.0 – Naar een integrale visie op de rol van de burger in de 21e eeuw' 01-08-2012 tot 30-09-2012
Algemene projectbeschrijving

Projectvoorstel in het kader van KNAW subsidieprogramma 'Open Grenzen'

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (UU)
Projectleden
Project:
Multinationals en Transparantie 01-02-2012 tot 31-07-2012
Algemene projectbeschrijving

Een analyse van enige juridische en niet-juridische instrumenten voor het verkrijgen van meer transparantie ten aanzien van multinationals en (de schadelijke effecten van) hun grensoverschrijdende activiteiten

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Amnesty International, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Projectleden
Project:
De wrakingsprocedure 01-01-2012 tot 30-06-2012
Algemene projectbeschrijving

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure


http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Raad voor de Rechtspraak
Projectleden
Project:
Ondernemingen en mensenrechtenschendingen 01-12-2011 tot 29-02-2012
Algemene projectbeschrijving

Mogelijkheden en obstakels naar Nederlands recht bij het aansprakelijk stellen van multinationale bedrijven voor extraterritoriale mensenrechten- en milieuschendingen

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Amnesty International, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Projectleden
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:15
  • Gastcolleges over juridische aspecten van international maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Co-promotor promotieonderzoeksproject 'Extraterritorial jurisdiction in Business & Human Rights litigation'
  • Begeleiding Masterscripties en onderzoeksprojecten Legal Research Master 
  • Vakcoördinator en docent Internationaal Privaatrecht (blok 4 cursusjaar 2013-2014)
  • Vakcoördinator en docent Internationaal Privaatrecht (blok 4 cursusjaar 2012-2013)
  • Docent Goederenrecht (blok 4 cursusjaar 2011-2012)
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:15
Volledige naam
Mr. dr. L.F.H. Enneking Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer V.102
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7196
Telefoonnummer afdeling 030 253 7153
Fax 030 253 7203
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-03-19 15:26:15
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018