Mr. Laura van Kessel
l.c.w.m.vankessel@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:27


Profiel

Laura van Kessel is vanaf 1 januari 2012 als promovenda verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij verricht onderzoek op het gebied van het burgerlijk procesrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de doorwerking van mensenrechten op deze terreinen. Haar promotieonderzoek gaat over de redressering van mensenrechtenschendingen in het burgerlijk procesrecht; wat is in het licht van art. 13 EVRM en art. 6 EVRM de meest adequate manier om mensenrechtenschendingen door de burgerlijke rechter te redresseren? Oplossingen voor deze vraag zouden zowel in het burgerlijk procesrecht als in het aansprakelijkheidsrecht gevonden kunnen worden. Haar promotoren zijn prof. mr. A.W. Jongbloed, prof. mr. I. Giesen en prof. mr. J.E. Goldschmidt. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:27
Curriculum vitae

Laura van Kessel is afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (2008). Daarna is zij als advocaat werkzaam geweest bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag (2008-2011). Als lid van de secties cassatie en straf(proces)recht heeft zij aldaar ervaring opgedaan op het gebied van het burgerlijk procesrecht en een breed terrein van het privaatrecht. Vanaf 1 januari 2012 is zij werkzaam als promovenda aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Zij verricht onderzoek op het gebied van het burgerlijk procesrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de doorwerking van mensenrechten op deze terreinen.    

 

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:27

 

 

Alle publicaties
  2014 - Annotaties
van Kessel, Laura (12-09-2014). Eiser c.s./Gemeente De Bilt: redres van schendingen van het recht op berechting binnen een redelijke termijn in civiele procedures. (9 p.). HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).

L.C.W.M. van Kessel, Noot bij: HR 2 december 2011, nr. 11/00422, LJN BT7596 ((Appel)procesrecht. Recht op pleidooi. Rolreglement. Eisen goede procesorde), Jurisprudentie in Nederland 2012, afl. 1, p. 130-131.

I.C. Blomsma, L.C.W.M. van Kessel & M.W. Scheltema, ‘Bewijs en Causaliteit’, in: R.M.A. van der Poel, D.A. Scheenjes & T.B.D. van der Wal (red.), Causaliteit. Top-down en bottom-up in Nederlands en transnationaal perspectief, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2010, p. 13-34.

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:28

Laura van Kessel verricht onderzoek op het gebied van het burgerlijk procesrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de doorwerking van mensenrechten op deze terreinen. Haar promotieonderzoek gaat over de redressering van mensenrechtenschendingen in het burgerlijk procesrecht; wat is in het licht van art. 13 EVRM en art. 6 EVRM de meest adequate manier om mensenrechtenschendingen door de burgerlijke rechter te redresseren?

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:28

Laura van Kessel geeft binnen het vak Capita Selecta Privaatrecht een module over het lezen van arresten van de Hoge Raad.

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:28
Nevenfuncties

Laura van Kessel is verbonden aan de Ius Commune Research School.

Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:28
Volledige naam
Mr. L.C.W.M. van Kessel Contactgegevens
Janskerkhof

Janskerkhof 12
Kamer A.118
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6694
Telefoonnummer afdeling 030 253 7153
Fax 030 254 7203
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-11-19 17:05:28
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017