Lana Hoekstra

Medewerker processen en systemen
Centre for Academic Teaching and Learning

Lana Hoekstra werkt als Key User Innovatie het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT).

Mijn aandachtsgebieden zijn het bijhouden van de online innovatietools die het CAT aanbiedt, contact houden met de leveranciers wat betreft de wensen en eisen voor de tools én het geven van technische ondersteuning aan docenten bij het gebruik van de tools. 

Het Centre for Academic Teaching and Learning werkt UU-breed aan het innoveren en versterken van het onderwijs met technologie. CAT ondersteunt docenten, die zelf het initiatief nemen om hun onderwijs te vernieuwen, bij zowel het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learningvorm, als in het gebruik van onderwijstools waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere UU-docenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt. Daarnaast werkt het CAT aan innovatieprojecten gericht op de toekomst van het onderwijs.