Dr. Kirsten Visser

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.48
3584 CB Utrecht

Dr. Kirsten Visser

Universitair docent
Urban Geography
030 253 1370
k.visser@uu.nl

“De omgeving waarin kinderen opgroeien, is bepalend voor hun ontwikkeling, kansen en welzijn.”

Kirsten Visser is universitair docent Stadsgeografie aan de Faculteit Geowetenschappen. In haar onderzoek kijkt Visser vanuit een geografisch perspectief naar de situatie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze is gespecialiseerd in verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden waaronder fotografie, mental mapping en interviews met jongeren.
  

Visser werkt onder meer vanuit de HUB Youth Got Talent. Daarin kijkt ze met collega onderzoekers vanuit verschillende disciplines hoe ervaringen in het gezin, met vrienden, op school, in de buurt en in de maatschappij van invloed zijn op het welzijn en de ideeën over de toekomst van jongeren.  

Visser onderzoekt onder meer welke rol de wijk speelt in het toekomstbeeld van jongeren en welke sociale netwerken er zijn die hun kunnen helpen om hun ambities te realiseren. Ook kijkt ze naar de effecten op jongeren wanneer hun wijk een negatief label heeft en onderzoekt ze in hoeverre jongeren discriminatie ervaren en daarmee omgaan.  
 

Hiernaast doet Visser onderzoek naar buitenspelen in de stad. Ze onderzoekt hoe we kinderen kunnen stimuleren om meer buiten te spelen en hoe de inrichting van de stad hierbij een rol kan spelen. Hierbij richt ze zich specifiek op risicovol buitenspelen. Het nemen van risico is namelijk goed voor de ontwikkeling van kinderen maar de stedelijke omgeving biedt hier steeds minder mogelijkheden voor. Visser kijkt wat de ervaringen van kinderen, ouders en beleidsmakers zijn met risicovol buiten spelen en hoe we dit kunnen inpassen in een steeds meer verdichtende stad.

Docent en scriptiecoördinator 

Naast haar werk als onderzoeker is Visser als docent betrokken bij verschillende cursussen zoals Stad in Beweging en de internationale field trip naar Chicago. Daarnaast is ze scriptiecoördinator van de master Human Geography.