Koen Verdenius MSc

Promovendus
Public Governance and Management
k.verdenius@uu.nl

Koen is promovendus aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is onderdeel van het project AI4Intelligence binnen het samenwerkingsinitiatief Nationaal Politielab AI (NPAI). Zijn focus binnen dit project ligt op hoe AI een positieve bijdrage kan leveren in besluiten gemaakt door juridisch professionals en medewerkers van de politie. Om dit te verwezenlijken zal hij onderzoeken hoe eerder genoemde doelgroepen gebruikmaken van AI-systemen die digitale recherche makkelijker maken en die de totstandkoming van bewijslast inzichtelijker maken. Hierin heeft hij een speciale interesse in hoe (onbewuste) vooringenomenheid in de doelgroepen meegenomen wordt in het tot stand komen van beslissingen en hoe gedragsmatige interventie kan bijdragen aan de potentiële negatieve effecten van vooroordelen voorkomen.