Dr. Kim Loyens

Universitair docent
Organisational Change, Leadership and Identity
Universitair hoofddocent
Organisation Science
k.m.loyens@uu.nl

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K., Bruul, J., & Huijgen, J. (2023). Draaideurconstructies en belangenconflicten: Een verkennende studie naar risico’s en beleidsmaatregelen op vlak van belangenconflicten na uitdiensttreding bij het federaal administratief ambt en de beleidscellen. USBO Advies.
Loyens, K., Borst, R. T., & Heres - van Rossum, L. (2023). Understanding the moral myopia and ambiguity of post-employment conflicts of interest: Comparing police to other public and private organizations. Public Management Review, 1-26. https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2222729

Vakpublicaties

Täuber, S., & Loyens, K. (2023). Het melden van ongewenst gedrag op universiteiten: Waarom is dit zo moeilijk en wat moet er anders? Tijdschrift voor Klachtrecht, (2), 8-11.
Loyens, K., Claringbould, I., & Täuber, S. (2023). Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over aard, voedingsbodem en aanpak? Tijdschrift Conflicthantering, (2), 72-76.
Loyens, K. (2023). The hazards of blowing the whistle and how to protect those who speak up: What we (still not) know from whistleblowing research. Compliance, Ethics and Sustainability, (4), 194-198.

2022

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K., & Schott, C. (2022). Inspection encounters during a crisis: Suppositions from the Covid-19 pandemic. In P. Hupe (Ed.), The Politics of the Public Encounter (pp. 270-288). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800889330.00026
Täuber, S., Loyens, K., Oertelt-Prigione, S., & Kubbe, I. (2022). Harassment as a consequence and cause of inequality in academia: A narrative review. EClinicalMedicine, 49, 1-9. Article 101486. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101486

2021

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K., & Paraciani, R. (2021). Who is the (“Ideal”) Victim of Labor Exploitation? Two Qualitative Vignette Studies on Labor Inspectors’ Discretion. The Sociological Quarterly, 1-19. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/00380253.2021.1974321
Loyens, K. M., Claringbould, I. E. C., Heres, L., & van Eekeren, F. J. A. (2021). The social construction of integrity: A qualitative case study in Dutch football. Sport in Society. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/17430437.2021.1877661

Vakpublicaties

Loyens, K. (Author), Schott, C. (Author), & de Boer, N. (Author). (2021). Factsheet: Le travail d'inspection durant la crise du coronavirus. Digital or Visual Products, USBO Advies.
Loyens, K. (Author), Schott, C. (Author), & de Boer, N. (Author). (2021). Factsheet: Inspectiewerk tijdens de Coronacrisis. Digital or Visual Products, USBO Advies.
Loyens, K., de Boer, N., & Schott, C. (2021). Inspectiewerk tijdens de Coronacrisis: Een verkenning van praktijken, ervaringen en mogelijke interventies in de Belgische federale sociale inspectiediensten ten gevolge van de uitbraak van Covid-19. USBO Advies. https://www.uu.nl/sites/default/files/Inspectiewerk%20tijdens%20de%20coronacrisis%20onderzoeksrapport.pdf
Loyens, K., de Boer, N., & Schott, C. (2021). Tâches d'inspection pendant la crise du coronavirus: Une exploration des pratiques, des expériences et des interventions possibles dans les services fédéraux belges d'inspection sociale à la suite de l'épidémie de Covid-19. USBO Advies.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420135/Inspectiewerk_tijdens_de_coronacrisis_onderzoeksrapport_FR.pdf?sequence=1
Heres - van Rossum, L. (Author), Loyens, K. (Author), Borst, R. (Author), & van der Wilt, A. (Author). (2021). Factsheet: Belangenconflicten na uitdiensttreding. Digital or Visual Products https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3089/3151-In%20dienst%20van%20het%20belang-factsheet.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Heres - van Rossum, L., Loyens, K., Borst, R., & van der Wilt, A. (2021). In dienst van het belang: Een verkennend onderzoek naar belangenconflicten na uitdiensttreding bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. (WODC rapport 3151). WODC / Universiteit Utrecht. https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3089

2020

Wetenschappelijke publicaties

van Erp, J., & Loyens, K. (2020). Why External Witnesses Report Organizational Misconduct to Inspectorates: A Comparative Case Study in Three Inspectorates. Administration and Society, 52(2), 265–291. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0095399718787771
Raaphorst, N., & Loyens, K. (2020). From Poker Games to Kitchen Tables: How Social Dynamics Affect Frontline Decision Making. Administration and Society, 52(1), 31-56. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/0095399718761651

2019

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. (2019). Networks as unit of analysis in street-level bureaucracy research. In P. Hupe (Ed.), Research handbook on street-level bureaucracy: the ground floor of government in context (pp. 351-369). (Handbooks of research on public policy). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786437631.00034
Loyens, K. M., & Vandekerckhove, W. (2019). Het Huis voor Klokkenluiders in een internationaal perspectief: Een kwalitatief vergelijkend onderzoek naar instellingen voor klokkenluidersbescherming. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 5(1), 28-37. https://doi.org/10.5553/tbsenh/229567002019005001005
Paesen, H., Maesschalck, J., & Loyens, K. (2019). Beyond police culture: A quantitative study of the organisational culture in 64 local police forces in Belgium. Policing, 42(5), 814-831. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-12-2018-0171
Loyens, K. M. (2019). A Micro-Level Perspective on Joint Inspections: How Teamwork Shapes Decision Making. In V. D. W. Steven, & R. Nadine (Eds.), Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government (1 ed., pp. 205-226). Palgrave. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04058-1_11
Loyens, K. M., Schott, C., & Steen, T. (2019). Strict enforcement or responsive regulation? How inspector-inspectee interaction informs inspectors’ decision-making. In S. Van de Walle , & N. Raaphorst (Eds.), Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government (pp. 79-94). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04058-1

2018

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K., Schott, C., & Steen, T. (2018). Strict enforcement or responsive regulation? How inspector–inspectee interaction and inspectors’ role identity shape decision making. In Inspectors and Enforcement at the Front Line of Government (pp. 79-94). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04058-1_5
Loyens, K. M., & Vandekerckhove, W. (2018). Whistleblowing from an international perspective: A comparative analysis of institutional arrangements. Administrative Sciences, 8(3), Article 30. https://doi.org/10.3390/admsci8030030
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/373382/Loyens_Vandekerckhove_Whistleblowing_in_an_international_perspective.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Claringbould, I. E. C., Heres, L., Loyens, K. M., van Romondt Vis, P. J. C., Müller, E., Vorstenbosch, J. M. G., & van Eekeren, F. J. A. (2018). 'Zo is het voor niemand leuk': Een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlands voetbal. Utrecht School of Governance. https://www.researchgate.net/publication/330578774_'Zo_is_het_voor_niemand_leuk'_Een_vergelijkend_casusonderzoek_naar_de_sociale_constructie_van_integriteit_in_het_Nederlands_voetbal

2017

Wetenschappelijke publicaties

van Erp, J. G., & Loyens, K. M. (2017). Horen, zien en spreken: Een onderzoek naar meldgedrag van misstanden door externe omstanders. (Reeks Handhaving en Gedrag). Boom criminologie.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347804/eindrapport.pdf?sequence=1
Loyens, K. M. (2017). Ethics and policing. In A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2440-1

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2017). Vers une inspection sociale unique: une question de culture? Revue Belge de Sécurité Sociale, 261-281.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/365524/F_09_vers_une_inspection_sociale_unique_une_question_de_culture.pdf?sequence=1
Loyens, K. M. (2017). Naar één sociale inspectie: een kwestie van cultuur? Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 265-284.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/365523/N_09_naar_een_sociale_inspectie_een_kwestie_van_cultuur.pdf?sequence=1

2016

Wetenschappelijke publicaties

Kolthoff, E., Loyens, K. M., & Verhage, A. (2016). Street-level bureaucracy en actoren in de veiligheidszorg. Tijdschrift voor Criminologie, 58(4), 3-9. https://doi.org/10.5553/TvC/0165182X2016058004001
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/365522/Street_level_bureaucracy_en_actoren_in_de_veiligheidszorg.docx?sequence=1
van Erp, J. G., & Loyens, K. M. (2016). Motivations for reporting organizational misconduct by professional bystanders. In Annual Conference of the European Group of Public Administration https://doi.org/10.2139/ssrn.2807505
Raaphorst, N., & Loyens, K. M. (2016). The social context of frontline decision making: An impediment and advantage to equality before the law. In Annual Conference of the European Group of Public Administration
Loyens, K. M. (2016). How police detectives deal with policy alienation in the investigation of human exploitation crimes. Reinforcing or counterbalancing fatalism. In R. Burke (Ed.), Stress in Policing: Sources, Consequences and Interventions (pp. 137-152). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315611075-8

Vakpublicaties

Bos, A., Loyens, K. M., Nagy, V., & Oude Breuil, B. C. M. (2016). Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland: onderzoek naar de signalering aanpak en de samenwerking door professionals. USBO Advies en Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/347141/WODC_rapport_Uitbuiting_van_minderjarigen_in_de_criminaliteit_in_nl.pdf?sequence=3

Overige resultaten

van der Ree, G. (Designer), Bastings, M. A. S. (Designer), Glas, R. (Designer), van den Hoven, M. A. (Designer), & Loyens, K. M. (Designer). (2016). EthiCo. Software, Universiteit Utrecht.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M., van der Meer, A., & Boender, M. (2015). Towards hybridity within the Dutch Police? How police officers in the Aliens, Identification and Migration Crime Unit deal with conflicting logics. In International Conference on Public Policy
Loyens, K. M. (2015). Value pluralism at the front-line: how labour inspectors deal with conflicting institutional logics. In Annual conference of the Academy of Management
Loyens, K. M. (2015). De ontwikkeling van 'een visie voor de politie in 2025': Het gebruik van strategische scenario's als techniek voor visieontwikkeling. Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, 2015(2), 11-24.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/407348/VTOM_2015_2_C.pdf?sequence=1
Loyens, K. M. (2015). Interne meldprocedures: een kwestie van maatwerk? Orde van de dag. Criminaliteit en samenleving, (72), 40-49.
Loyens, K. M. (2015). Law enforcement and policy alienation: coping by labour inspectors and federal police officers. In P. Hupe, M. Hill, & A. Buffat (Eds.), Understanding street-level bureaucracy (pp. 99-114). Policy Press.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2014). How should I treat illegal persons? Shifting between conflicting logics in the Dutch Aliens Police. In NIG Annual Work Conference
Loyens, K. M. (2014). The ambiguity of illegality. How police officers in the Dutch Aliens Police cope with conflicting logics. In Annual conference of the European Group of Public Administration
Loyens, K., & Maesschalck, J. (2014). Whistleblowing and power. In A. J. Brown, D. Lewis, R. E. Moberly, & W. Vandekerckhove (Eds.), International handbook on whistleblowing research (pp. 154-173). Edward Elgar Publishing. http://www.e-elgar.com/Bookentry_Main.lasso?id=14980
Loyens, K. (2014). Process tracing: Een gestructureerde vorm van analyse in onderzoek naar besluitvorming. KWALON, 19(3), 27-37. https://doi.org/10.5117/2014.019.003.027
Debacker, J., & Loyens, K. (2014). Diversiteit in de opsporing en vervolging van economische uitbuiting: De interpretatieruimte onderzocht in twee kwalitatieve onderzoeksprojecten. Panopticon, 35(1), 8-26.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/303767/DebackerLoyens_2014_Diversiteit_in_de_opsporing_en_vervolging_van_economische_uitbuiting_post_print.pdf?sequence=1
Wouters, K., Loyens, K., Maesschalck, J., & De Schrijver, A. (2014). Morele dilemma’s bij criminologisch onderzoek. Panopticon, 35(4), 313-335.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/303766/WoutersLoyensMaesschalckDe_Schrijver_2014_Morele_dilemmas_bij_criminologisch_onderzoek_post_print.pdf?sequence=1
Loyens, K., & Maesschalck, J. (2014). Police-public interactions: a grid-group cultural theory perspective. Policing : an international journal of police strategies & management, 37(1), 144-158. https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2013-0023
Loyens, K. (2014). Rule bending by morally disengaged detectives: an ethnographic study. International Journal of Police Practice and Research, 15(1), 62-74. https://doi.org/10.1080/15614263.2013.770941

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2014). Recensie. Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg. Gevalstudies, patronen, analyse (Moors, H & Bervoets, E). Panopticon, 176-180.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2013). De aanpak van economische uitbuiting: wet versus praktijk. In Vierde Criminologisch Forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie
Loyens, K. M. (2013). Balancing conflicting demands in a Belgian labor inspection: an ethnographic study on perversities and unintended consequences. In EGPA Annual Conference
Loyens, K. M. (2013). Integrity secured. Ethical decission-making among street-level bureaucrats in the Belgian Labour Inspection and Federal Police. In Seminar of the Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre.
Loyens, K. M. (2013). Striving for effectiveness or finding bad apples: the hidden agenda of police investigation management systems. In IRSPM Conference
Loyens, K. (2013). Over motieven voor het melden van misstanden: Een kwalitatief onderzoek binnen het Belgische federale politiekorps. Justitiële Verkenningen, 39(7), 72-89.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309236/Loyens_motieven_voor_het_melden_van_misstanden_preprint.pdf?sequence=1
Loyens, K. (2013). Why police officers and labour inspectors (do not) blow the whistle A grid group cultural theory perspective. Policing : an international journal of police strategies & management, 36(1), 27-50. https://doi.org/10.1108/13639511311302461
Loyens, K. (2013). Grid-group cultural theory and the causal mechanism approach as requisite partners. Explaining enforcement decisions in West European labor inspection. Innovation, 26(4), 416-435. https://doi.org/10.1080/13511610.2013.823348
Loyens, K. (2013). Towards a Custom-Made Whistleblowing Policy. Using Grid-Group Cultural Theory to Match Policy Measures to Different Styles of Peer Reporting. Journal of Business Ethics, 114(2), 239-249. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1344-0

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2013). Dilemma's in de politie en de arbeidsinspectie: een etnografisch onderzoek. In Studiedag 'Morele dilemma's in de politie en arbeidsinspectie: de (on)macht van een integriteitsbeleid
Loyens, K. M. (2013). Meldingsgedrag in de Federale Politie en de Arbeidsinspectie. In Vlaams Netwerk Integriteit
Loyens, K. M. (2013). Regels bij de politie: volgen, buigen of breken? In CPS debatmiddag "Deontologie, integriteit en corruptie bij politie en inspectie"
Loyens, K. (2013). Integriteitsbeleid in de federale politie: Rots in de branding of steen des aanstoots? Handboek Politiediensten, (107), 295-326.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/308912/Loyens_Integriteitsbeleid_in_federale_politie_preprint.pdf?sequence=1
Loyens, K. (2013). Over collegialiteit en opportunisme: Een kwalitatief onderzoek naar zwijgcultuur in de Belgische federale politie. Politiejournaal. Het Belgische politievakblad en ledenblad van de Federatie, (November), 7-13.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309235/Loyens_Over_collegialiteit_en_opportunisme_preprint.pdf?sequence=1

2012

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M., & Maesschalck, J. (2012). Integrity secured. Understanding ethical decision making among street-level bureaucrats in the Belgian Labor Inspection and Federal Police.
Loyens, K. M. (2012). Enforcement practices of labor inspectors and police detectives in a comparative perspective. In NIG Annual Work Conference
Loyens, K. M. (2012). Grid-group cultural theory and the causal mechanism approach as requisite partners. Decision-making of labour inspectors in a West-European country. In Third annual Mary Douglas seminar XVI 'organisation, strategy and identity'
Loyens, K. M. (2012). Performance management or just counting numbers? Balancing conflicting demands in a West-European labor inspection. In XVI RSPM Conference
Loyens, K., & Deschrijver, A. (2012). Regels bij de politie: volgen, buigen of breken. Cahiers Politiestudies, 24(3), 91-110.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2011). Integriteit van de integriteitsonderzoeker. Ethische dilemma's bij etnografisch onderzoek in politie- en inspectiediensten. In Derde criminologisch forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie
Loyens, K. M. (2011). Rule-bending by morally disengaged detectives: an ethnomethodological study in the Belgian police. In Annual Conference of the European Society of Crimonology
Loyens, K. M. (2011). Towards a custom-made whistleblowing policy; using grid-group cultural theory to match policy measures to different styles of peer reporting. In Annual Conference of the European Business Ethics Network
Loyens, K., Maesschalck, J., & Bouckaert, G. (2011). Delphi in Criminal Justice Policy: A Case Study on Judgmental Forecasting. The Qualitative Report, 16(6), 1477-1495. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2011.1313
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/308804/LoyensMaesschalckBouckaert_2011_Delphi_in_Criminal_Justice_Policy_post_print.pdf?sequence=1

2010

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2010). Ethical decision making in police organizations. In Annual conference of the European Society of Criminology
Loyens, K. M. (2010). Peer reporting the police: The blue code of silence in a cultural theory perspective. In Annual Conference of the American Society of Criminology
Loyens, K. M. (2010). Research design: Integrity secured. Understanding ethical decision making among street level bureaucrats in the police and enforcement agencies. In Institute for Qualitative and Multi-Method Research (IQMR)
Loyens, K., & Maesschalck, J. (2010). Toward a Theoretical Framework for Ethical Decision Making of Street-Level Bureaucracy: Existing Models Reconsidered. Administration and Society, 42(1), 66-100. https://doi.org/10.1177/0095399710362524

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2010). Integere besluitvorming door politie/inspectie en de invleod van organisatiefactoren. In NVK Congres

2009

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M., & De Schrijver, A. (2009). Integriteit en integriteitsbeleid in de politie. In Centrum voor politiestudies - Leuvens Instituut voor Criminologie. Studiedag "politieonderzoek"
Loyens, K. M. (2009). Integrity secured. An ethnographic study on reporting unethical behaviour in the Belgian police. In Conference on Police Governance and Accountability. Developments, Challanges and Outlook.
Loyens, K. (2009). Occupational culture in policing reviewed: A comparison of values in the public and private police. International Journal of Public Administration, 32(6), 461-490. https://doi.org/10.1080/01900690902861688

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2009). Recensie. Bestuurlijke ethiek: een inleiding (Marcel Becker). Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 283-285.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2008). Naar een theoretisch kader voor de (ethische) besluitvorming van private bewakingsagenten en politieagenten: bestaande modellen herbekeken. In Eerste criminologisch forum van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie
Loyens, K. M. (2008). Police occupational culture reviewed. A comparison of values in the public and private police. In Public value workshop.
Loyens, K. (2008). Environmental justice: Bridging the gap between experts and laymen. In S. Wilks (Ed.), Seeking environmental justice (pp. 159-178). Rodopi.
Loyens, K., & Maesschalck, J. (2008). Evaluation of the Antwerp integrity system. In L. Huberts, F. Anechiarico , & F. Six (Eds.), Local integrity systems. World cities fighting corruption and safeguarding integrity (pp. 249-270). BJu Legal Publishers.

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2008). Het bevorderen en ontwikkelen van een ethisch klimaat in de organisatie. De rol van dilemmatrainingen in een integriteitsbeleid. In Praktijk kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen (pp. 837-854)

2007

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M., & Maesschalck, J. (2007). Towards a theoretical framework for the (ethical) decision-making of private security and police officers: existing models reconsidered. In European Group of Public Administration annaul conference
Loyens, K. M., & van Roosbroek, S. (2007). De overheid: een aantrekkelijke werkgever? Over.Werk : Tijdschrift van het steunpunt WAV, 125-129.
Loyens, K. M., & van Roosbroek, S. (2007). Vertrouwen, participatie... en de relatie tussen beide. TerZake.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. M. (2006). Anti-corruption and ethics management in the belgian and flemish public sector. In The economics of Corruption
Loyens, K. M., Bouckaert, G., & Maesschalck, J. (2006). Delphi in criminal justice policy: the participation of experts in forecasting crime. In Netherlands Institute of Government annual work conference
Loyens, K. M. (2006). Burgers aan het woord: de mening van de burger over zijn overheid. Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement, 20-26.

Vakpublicaties

Loyens, K. M. (2006). Corruptie en onethisch gedrag. Werken aan de overheid: de mening van de burger. De resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. K.U. Leuven.
Loyens, K. M. (2006). De overheid als werkgever. Werken aan de overheid: de mening van de burger: de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. KUL. Instituut voor de overheid.
Loyens, K. M. (2006). Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling. KUL. Instituut voor de overheid.
Loyens, K. M. (2006). Participatie van de burger. Werken aan de Overheid: de mening van de burger: de resultaten van de vierde WADO survey van het instituut voor de overheid. K.U. Leuven.
Loyens, K. M., & Van de Walle, S. (2006). Participatie voor iedereen? Wenselijkheid en haalbaarheid van gelijke participatie in de consultatie over het federaal plan duurzame ontwikkeling. KUL. Instituut voor de overheid.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Loyens, K. (2004). Resocialisatie van (ex-)gedetineerden: Vlaanderen versus Nederland. FATIK, (104), 7-11.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/309453/Loyens_2004_Resocialisatie_van_ex_gedetineerden_Vlaanderen_versus_Nederland_pdf_scan.pdf?sequence=1