Dr. Kim Loyens

Universitair docent
Organisational Change, Leadership and Identity
Universitair hoofddocent
Organisation Science
k.m.loyens@uu.nl

Extern lid van Bestuursorgaan van de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven, België)