Dr. Kim Loyens

Universitair docent
Organisational Change, Leadership and Identity
Universitair hoofddocent
Organisation Science
k.m.loyens@uu.nl

Kim Loyens is universitair docent aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar besluitvormingsprocessen in handhavingsorganisaties en de implementatie van beleid, o.a. op vlak van het melden van misstanden in organisaties en economische uitbuiting.