Dr. Kim Loyens

Universitair docent
Organisational Change, Leadership and Identity
Universitair hoofddocent
Organisation Science
k.m.loyens@uu.nl

Kim Loyens is universitair hoofddocent aan het departement Bestuur- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zij doet onderzoek naar de implementatie van integriteitsbeleid, (morele) besluitvorming binnen handhavingsorganisaties, de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en klokkenluiden.