K.J. (Kees) van der Wel MSc

Promovendus
Sustainable Energy Supply Systems
k.j.vanderwel@uu.nl

2021 - heden | Promovendus | Het onderzoek richt zich op (1) de publieke waarden die op het spel staan bij de ontwikkeling van slimme lokale energiesystemen en (2) hoe publieke waarden geborgd kunnen worden in de governance van slimme lokale energiesystemen 

2021 - 2021 | Junior onderzoeker | Onderzoek naar de ervaren (il)legitimiteit van stakeholder engagement in milieubeleidsvorming onder natuur- en milieuorganisaties

 

Opleiding

2017 - 2020 | Onderzoeksmaster Bestuurs- en Organisatiewetenschap (MSc)

2014 - 2017 | Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (BSc)