Keetie Sluyterman is emeritus hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij is een specialist in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Zij schreef of was co-auteur bij een groot aantal studies naar de geschiedenis van individuele bedrijven, waaronder Océ, Proost en Brandt, CSM, (Moret) Ernst & Young, Rabobank, Hagemeyer, Royal Dutch Shell, Boskalis en Heineken. In het boek Kerende Kansen. Het Nederlands bedrijfsleven in de twintigste eeuw (Boom 2003) gaf zij een overzicht van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis in de twintigste eeuw vanuit het perspectief van de bedrijfsstrategie. Zij is een van de projectleiders van het onderzoeksprogramma BINT: Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste eeuw, dat de verschillende vormen van kapitalisme en de verandering daarin in de loop van de tijd bestudeert. Haar recent onderzoek heeft betrekking op de veranderende  positie van de CEO. Keetie Sluyterman is past-president van de European Business History Association en lid van de  advisory editorial board van het Amerikaanse tijdschrift Business History Review.

Leeropdracht
Bedrijfsgeschiedenis
Oratiedatum
29-11-2004