Dr. Koen Sebregts

Universitair docent
Engels
Language structure: variation and change
k.sebregts@uu.nl

Publicaties

2023

Wetenschappelijke publicaties

Sebregts, K., Vriesendorp, H., Quené, H., & White, Y. (2023). Creaky voice in L2 English and L1 Dutch. In R. Skarnitzl, & J. Volin (Eds.), Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences, Prague 2023 (pp. 1841-1845). Article 964 Guarant International. https://guarant.cz/icphs2023/964.pdf
Sebregts, K., Van de Velde, H., & van Hout, R. (2023). Sociophonetics and rhotics. In C. Strelluf (Ed.), The Routledge Handbook of Sociophonetics (1 ed., pp. 195-213). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003034636

2019

Wetenschappelijke publicaties

Sebregts, K., & Strycharczuk, P. (2019). Contrast under pressure: the phonetics of Dutch past tense allomorphy. In S. Calhoun, P. Escudero, M. Tabain, & P. Warren (Eds.), Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019 (pp. 339-343). Article 388 Australasian Speech Science and Technology Association Inc.. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2019/papers/ICPhS_388.pdf

2018

Wetenschappelijke publicaties

Strycharczuk, P., & Sebregts, K. (2018). Articulatory dynamics of (de)gemination in Dutch. Journal of Phonetics, 68, 138-149. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2018.03.005

2016

Wetenschappelijke publicaties

van der Wouden, T., Bennis, H., Beukema, F., Booij, G., Broekhuis, H., Corver, N. F. M., Cremers, C., Dernison, R., den Dikken, M., Dyk, S., Gussenhoven, C., de Haan, G., van Heuven, V., Hoekstra, E., Hoekstra, J., Hoogeveen, B., de Jong, G., Keizer, E., Kirstein, A., ... Weening, J. (2016). Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). Nederlandse taalkunde, 21(1), 157-168. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2016.1.WOUD

2015

Wetenschappelijke publicaties

Sebregts, K. (2015). Boundary disputes and sociophonetic variation: schwa-epenthesis in Dutch rCclusters. In The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (Ed.), Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences Article 0914 University of Glasgow. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2015/Papers/ICPHS0914.pdf
Sebregts, K. (2015). The Sociophonetics and Phonology of Dutch r. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. LOT.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306415/segbregts.pdf?sequence=1

2014

Wetenschappelijke publicaties

Kager, R., Grijzenhout, J., & Sebregts, K. (2014). Where the Principles Fail: A Festschrift for Wim Zonneveld on the Occasion of his 64th Birthday. UiL OTS.
Strycharczuk, P., & Sebregts, K. (2014). Erring on the side of phonology. Linguistics in the Netherlands, 31, 145-164. https://doi.org/10.1075/avt.31.11str

2012

Wetenschappelijke publicaties

Botma, B., Sebregts, K., & Smakman, D. (2012). The phonetics and phonology of Dutch mid vowels before /l/. Laboratory Phonology, 3(2), 273-297.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Scobbie, J., & Sebregts, K. (2010). Acoustic, articulatory, and phonological perspectives on allophonic variation of /r/ in Dutch. In R. Folli, & C. Ulbrich (Eds.), Interfaces in Linguistics: New Research Perspectives Oxford University Press.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Scobbie, J., Sebregts, K., & Stuart-Smith, J. (2009). Dutch rhotic allophony, coda weakening, and the phonetics-phonology interface. (QMU Speech Science Research Centre Working Papers; Vol. 18).

2003

Wetenschappelijke publicaties

Sebregts, K. D. C. J., Tops, E., van Bezooijen, R., van de Velde, H., van Hout, R., Willemyns, R., & Zonneveld, W. (2003). Socio-geografische en linguïstische variatie in de uitspraak van (r). In T. Koole, J. Nortier, & B. Tahitu (Eds.), Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 375-385). Eburon.