Dr. Jerry van Dijk

Universitair hoofddocent
Sustainability Science and Education
030 253 4410
j.vandijk2@uu.nl

Welkom op mijn persoonlijke profielpagina. Ik ben universitair hoofddocent bij de afdeling Milieuwetenschappen van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Ik ben afgestudeerd als milieuwetenschapper en gepromoveerd op natuurherstel in veengebied aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Mijn onderzoek en onderwijs richten zich op de invloed van milieuveranderingen op ecosystemen en dynamiek in levensgemeenschappen in de context van natuurbehoud, en hoe de belangrijkste menselijke oorzaken van biodiversiteitsverlies kunnen worden aangepakt door maatschappelijke duurzaamheidstransformaties.

Mijn ecologische werk richt zich op de rol van stikstof en fosfor bij het structureren van plantengemeenschappen. Ik ben met name geïnteresseerd in hoe veranderingen in de stoichiometrie van deze voedingsstoffen van invloed zijn op eigenschappen van planten die van belang zijn voor competitieve interacties tussen soorten en die het verspreidingsvermogen van soorten door het landschap beïnvloeden. Ik gebruik de inzichten van dit onderzoek om effectieve natuurbeschermingsmaatregelen te ontwerpen.

Omdat milieuveranderingen in veel gevallen veroorzaakt worden door niet-duurzame landbouw, werk ik ook aan het verduurzamen van ons voedselsysteem. Naast het uitvoeren van impactstudies om de noodzaak voor verandering te benadrukken, omvat dit werk transdisciplinaire projecten die duurzame landbouwinitiatieven versterken, het opbouwen van kennisnetwerken voor duurzame landbouw en het ontwikkelen van transitiepaden naar duurzame voedselsystemen. Ik richt me daarbij specifiek op de rol van individuele motivaties, competenties en agency van boeren en andere belanghebbenden in interacties met instituties en politiek-economische structuren in voedselsysteemtransities.

Ik geef les in het Global Sustainability Science BSc programma en het Sustainable Development MSc programma van de Universiteit Utrecht waar ik cursussen coördineer en studentenonderzoek begeleid op het gebied van ecologie, natuurbehoud, duurzame landbouw en voedselsysteemtransities.


Studie naar de impact van klimaat- en landgebruiksveranderingen voor de toekomst van Nederlandse weidevogels. Transdisciplinaire studie met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.